6/x-cestné hydraulické ventily :)

A/D prevodník pre údržbárov :)

Absorpcia, absorpčná sušička :)

Adaptívne riadenie :)

Adsorpcia, absorpcia :)

Adsorpcia, adsorpčná sušička :)

Adsorpcia, desorpcia, chemisorpcia :)

Agregát :)

Akcia, nepretržité akcie (spojito pôsobiace akcie), akcie ukladané do pamäte (akcie pôsobiace z pamäte, akcie s využitím pamäte) :)

Ako si zapamätať zapojenie snímačov PNP a NPN :)

Ako zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v hydraulike?

Alarmy a ochrany majetku využívajúce piezo-keramické (piezokeramické) prevodníky :)

Analógová informácia, Analógový signál, Digitálna informácia, Digitálny signál a Rozdelenie signálov v praxi, binárny signál :)

Analógové riadenie :)

Analógový prevodník prietoku na napätie (senzor prietoku) :)

Analógový tlakový snímač :)

Andon ako zariadenie :)

Archimedova skrutka :)

Armatúra :)

Automat :)

Automat podrobne :)

Automatická regulácia :)

Automatická výrobná linka :)

Automatické ovládanie :)

Automatické riadenie :)

Automatizácia :)

Automatizácia montáže :)

Automatizácia nevýrobných procesov :)

Automatizácia podrobne :)

Automatizácia riadenia :)

Automatizácia výrobných procesov :)

Autor :)

Bernoulliho rovnica podrobne :)

Bezdotykové (približovacie) snímače :)

Bezpečná práca s elektrickým prúdom :)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) :)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pri montážnych prácach a činnostiach :)

Bezpečnosť práce :)

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia v pneumatike a hydraulike :)

Bezpečnosť prevádzky :)

Bezpečnosť pri práci v hydraulike :)

Bezpečnosť pri práci v hydraulike inak :)

Bezpečnosť pri práci, príčiny nebezpečenstiev a hrozby, bezpečnostné opatrenia v pneumatike :)

Bezpečnostné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Bezpečnostné systémy :)

Bezporuchovosť, vysoká spoľahlivosť, bezporuchový (vysokospoľahlivý) systém :)

Binárne kódovaný kotúč :)

Časové akcie inak :)

Časovo podmienená prechodová podmienka :)

Časový oneskorovací ventil (časové oneskorenie) :)

Čerpadlo :)

Čerpadlo (hydraulická pumpa, pumpa), parametre výberu čerpadla :)

Čerpadlo axiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo lamelové (lopatkové) s konštantným objemovým prúdom :)

Čerpadlo membránové :)

Čerpadlo radiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo s výkyvným (šikmým) kotúčom :)

Čerpadlo skrutkové (skrutkovicové, vretenové) :)

Čerpadlo so šikmou (výkyvnou) doskou :)

Čerpadlo so šikmou (zalomenou) osou, prestavovacie, konštantné :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vnútorným ozubením :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vonkajším ozubením :)

Cestné (viaccestné, rozvádzacie) ventily pneumatické :)

Chápadlá (uchopovače, úchopky) :)

Charakteristické znaky regulácie :)

Charakteristika porúch :)

Chladič hydraulický :)

Chladiče v pneumatike :)

Cieľ mechanizácie a automatizácie :)

Cieľ výberu stratégie údržby :)

CIM, CAE, CAM, CAD, CAP,CAQ, CAT :)

Čísla v pneumatických schémach (pneuschémach) :)

Číslicové obvody, logické súčiastky, logické obvody, logický systém, Booleova algebra, spôsoby vyjadrenia logických funkcií :)

Čistenie hydraulického zariadenia :)

Čítačky čiarových kódov, QR kódov a RFID kariet :)

Cloudová platforma :)

Čo je to pneumatický valec a ako sa najčastejšie používa? Prečo? :)

D/A prevodník pre údržbárov :)

Ďalšie základné pojmy používané v regulačnej technike, linearita, hysterézia, opakovateľná presnosť, citlivosť, nastavenie nulového bodu, nastavenie rozsahu regulácie :)

Delenie akčných členov mechatronických sústav, elektropneumatické, elektrohydraulické akčné členy :)

Delenie snímačov podľa „Wasermanna“, snímače polôh :)

Delič resp. Spojovač prietoku nezávislý na tlaku :)

Demontáž :)

Detekcia porúch, príčiny resp. odstraňovanie porúch :)

Diagnostika hydraulických strojov a zariadení :)

Diagnostika technických zariadení, porucha, vada, závada, detekcia poruchy :)

Diagram dráha-čas (časový diagram) :)

Diagram dráha-krok (krokový diagram) :)

Diferenciálny valec :)

Digitalizácia, vzorkovanie, vzorkovacia frekvencia a kvantovanie, tiež rozlíšenie vzorky (bitová hĺbka vzorky) na príklade zvuku :)

Digitálne dvojča (Digital Twin, DT) :)

Digitálny podnik :)

Diskrétne riadenie :)

Dispečerské riadenie a zber dát (SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition) :)

Distribuovaný riadiaci systém (Distributed Control System - DCS) :)

Doplnenie hydraulického oleja :)

Dráhový prevod :)

Druhý Newtonov zákon (Zákon sily) :)

Dúchadlo :)

Dvojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný v hydraulike :)

Dvojčinný lineárny hydromotor (valec) :)

Dvojčinný piestový kompresor :)

Dvojčinný valec pneumatický :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným tlmením bez možnosti nastavenia :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstrannou piestnicou :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický tandemový :)

Dvojčinný valec pneumatický teleskopický :)

Dvojčinný valec s bezpiestnicovým pohonom s magnetickou spojkou, bezpiestnicové valce :)

Dvojitý (duplexný) motor :)

Dvojitý jednosmerný ventil (hydraulický zámok) :)

Dvojtlakový ventil pneumatický (AND v pneumatike) :)

E-hydraulika (elektrohydraulika) :)

E-pneumatika (elektropneumatika), výhody, nevýhody :)

E/P vákuový ejektor :)

Efektor :)

Ejektor, vákuový prísavný uchopovač :)

Elektrická schéma zapojenia (elektrická signálová časť hydraulickej schémy) :)

Elektricko-pneumatický (E/P) binárny prevodník :)

Elektrický zdroj (zdroj napätia), svorky zdroja :)

Elektroakustický menič :)

Elektrohydraulické (e-hydraulické) systémy (zariadenia) :)

Elektromagnet vo ventile, Elektromagnetické ovládanie a Nepriame elektromagnetické ovládanie, elektromagneticky ovládaný nepriamo riadený ventil :)

Elektromechanické akčné členy :)

Elektronické počítadlo impulzov (počítacie relé) :)

Externý tlakový ventil :)

Fabrika budúcnosti (inteligentná fabrika) :)

Filter hydraulický :)

Filtrácia vzduchu v jednotke na úpravu vzduchu, filter, olejová hmla, filtrové tlmiče hluku :)

Fluidný sval :)

FluidSIM :)

FluidSIM free download :(

Funkcie, charakteristiky a kinematické systémy priemyselného robota: kartézsky systém (TTT), cylindrický (RTT), sférický (RRT), angulárny (RRR), robot s kinematikou RRT-SCARA, stupne voľnosti :)

Funkčná bloková schéma (zobrazenie, schéma) Grafcet :)

Funkčné bloky systému PLC, modulárne konštrukcie PLC, kompaktné konštrukcie PLC, automatizačný systém, programovacie zariadenia, programovací jazyk :)

Funkčný diagram :)

Funkčný diagram v e-hydraulike :)

Funkčný plán (Grafcet) :)

Generácie CAD systémov :)

Graf vplyvu rýchlosti prúdenia na tlakové straty :)

Grafcet :)

Hadice hydraulické (hadicové vedenia, tlakové hadice), zloženie, označovanie, montáž (zabudovanie) :)

Hallova sonda, Hallove prúdové senzory (iba obrázky) :)

Hardwareová konfigurácia PLC SIMATIC S7-300 DA :)

Help pre programovanie v jazyku Grafcet v programe FluidSIM :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 01. časť – Lokálne ovládanie a riadenie :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 02. časť – Sledovanie a riadenie na diaľku :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 03. časť – Nástup digitálnej techniky :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 04. časť – Od počítačov k PLC a DCS :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 05. časť – Prerastanie DCS a PLC :)

História hydrauliky (v rokoch) :)

História robotiky 1 - Do začiatku 2. svetovej vojny (v rokoch) :)

História robotiky 2 - Od roku 1942 (v rokoch) :)

História robotiky 3 - Od roku 2000 (v rokoch) :)

História robotiky 4 - Od roku 2010 (v rokoch) :)

História robotiky v Československu (v rokoch) :)

História stlačeného vzduchu a pneumatiky (v rokoch) :)

História technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch) :)

História vysokozdvižných vozíkov (VZV) (v rokoch) :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 01. časť – Namiesto úvodu :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 02. časť – Robot :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 03. časť – Robot Mirko – prvý pokus o československého robota :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 04. časť – Pred robotizáciou 1 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 05. časť – Pred robotizáciou 2 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 06. časť – A je tu robotizácia :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 07. časť – Projektovanie :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 08. časť – O kvalite - Všeobecné problémy spojené s nasadzovaním robotov :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 09. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov u užívateľov – Dva príklady za všetky :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 10. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov - Porovnanie :)

Hladinomer (vodoznak, olejoznak, indikátor hladiny, stavoznak) :)

Hlavná uzemňovacia spojka (hlavná uzemňovacia prípojnica) :)

Hlavné požiadavky na priebeh regulačného pochodu, stabilita, statická presnosť, dostatočné tlmenie :)

Hradlo AND (logický člen AND) :)

Hradlo NAND (logický člen NAND, Shefferova funkcia) :)

Hradlo NOR (logický člen NOR, Pierceova funkcia) :)

Hradlo NOT (logický člen NOT, invertujúce hradlo, invertor), NO (normally open), NC (normally close) :)

Hradlo OR (logický člen OR) :)

Hradlo XOR (logický člen XOR, Exclusive OR, EXOR), polovičná binárna sčítačka, úplná sčítačka, binárny komparátor :)

Hydraulická výkonová (silová) časť hydraulického systému, zdrojová časť, časť riadenia energie, akčná časť (pohon) :)

Hydraulické (tlakové) potrubie (potrubia, rúrové vedenia), zásady montáže :)

Hydraulické akčné členy :)

Hydraulické čerpadlá, výber, rozdelenie :)

Hydraulické motory (hydromotory) rozdelené v tabuľke podľa druhu konštrukcie :)

Hydraulické schémy zapojenia v e-hydraulike :)

Hydraulické schémy zapojenia výkonových častí v e-hydraulike :)

Hydraulické vyváženie, vyvážená hydraulika (hydraulická sústava) :)

Hydraulické zariadenie, rozdelenie hydraulických zariadení (hydrauliky) :)

Hydraulický agregát :)

Hydraulický akumulátor (zásobník) :)

Hydraulický pohon :)

Hydraulický pohon robota :)

Hydraulický systém :)

Hydraulický výkon, koeficient účinnosti :)

Hydraulika ako súčasť hydromechaniky, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hydraulika ako technická disciplína :)

Hydromotory (hydraulické motory) :)

Hydrookruhy :)

Hydrospracovateľský (logický) člen ALEBO (OR) :)

Hydrostatický tlak, hydrostatický paradox :)

Ideálna kvapalina :)

Impulzné ventily :)

Indukčné (induktívne) snímače (senzory) podrobne :)

Indukčný (induktívny) snímač jednoducho :)

Industrializácia :)

Informačný tok :)

Inteligentný snímač :)

Interface (medzistyk, rozhranie), protokol :)

Internet ľudí (Internet of people, IoP) :)

Internet služieb (Internet of Services, IoS) :)

Internet vecí (Internet of Things, IoT) :)

Interný tlakový ventil s vnútornou kompenzáciou prestavovacej sily v sedlovom vyhotovení :)

Ishikawa diagram (4-M diagram, „rybia kosť“) :)

Izolačné materiály, bužírka, elektroizolačné pásky :)

Jednocestná optická závora :)

Jednočinný lineárny hydromotor (valec) :)

Jednočinný valec pneumatický :)

Jednočinný valec pneumatický membránový :)

Jednosmerné ventily (spätné klapky, spätné ventily) :)

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu :)

Kaizen (japonský výraz pre zmenu k lepšiemu) :)

Kapacitný snímač (senzor) jednoducho :)

Kapacitný snímač (senzor) podrobne :)

Kavita, implózia, kavitácia :)

Kavitácia :)

Kód :)

Kolaboratívny robot (kobot, cobot) :)

Kombinácie ventilov (spájané ventily) :)

Komplexná automatizácia :)

Kompresor :)

Kompresor pneumatický lopatkový (lamelový) :)

Kompresor pneumatický membránový :)

Kompresor pneumatický piestový, jednostupňový piestový kompresor, dvojstupňový piestový kompresor :)

Kompresor pneumatický Rootsov :)

Kompresor pneumatický skrutkový :)

Koncový spínač (snímač koncovej polohy) hydraulický :)

Koncový spínač e-pneumatický, mikrospínač :)

Koncový spínač mechanický pneumatický (snímač koncovej polohy) :)

Kondenzačná sušička :)

Kondenzát :)

Konštrukcie nastaviteľných škrtiacich ventilov :)

Konštrukčné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Kontaktová realizácia logickej funkcie :)

Kontrola hydraulického čerpadla a elektromotora :)

Kontrola hydraulických hadicových vedení :)

Kontrola hydraulických oleja :)

Kontrola hydraulických potrubí a tlakových spojok :)

Kontrola hydraulických valcov :)

Kontrola hydraulických ventilov :)

Kontrola pneumatickej jednotky na úpravu stlačeného vzduchu :)

Kontrola pneumatických hadicových rozvodov a ich komponentov :)

Kontrola, zabudovanie a pravidlá používania hadicových vedení :)

Kopírovacie systémy :)

Korektívna údržba :)

Kreslenie pomocou pomôcok :)

Kreslenie voľnou rukou (skicovanie), zásady a pravidlá, zobrazovacie spôsoby, postup kreslenia náčrtu :)

Krok v jazyku Grafcet :)

Krokový diagram s funkčnými líniami :)

Kyvná lineárna jednotka :)

Kyvný (kývavý) motor pneumatický, valce s otočným pohybom :)

Laserová dióda, koherentné žiarenie :)

Lean management (štíhle riadenie), filozofia štíhlej výroby :)

Lineárne (priamočiare) hydromotory (valce) :)

Logická funkcia, reprezentácia logickej funkcie (popis logickej funkcie) :)

Logické obvody, logická premenná, logická funkcia, logický člen (logický prvok, logické hradlo), logický signál :)

Logické riadenie :)

Lokalizácia netesností v praxi :)

Magnetické (elektromagneticky) aktivované ventily, priame, predradené (predradné, s predradeným ventilom, nepriamo riadené), so spätnou pružinou, magnetické impulzné ventily :)

Magnetické snímače (senzory) podrobne :)

Magneticky ovládaný bezdotykový spínač :)

Magnetický snímač (kotvový spínač, jazýčkové relé, jazýčkový kontakt, elektromagnetické relé) :)

Magnetorezistívne spínače :)

Makrokrok :)

Manipulátor, základné teleso, rameno, zápästie, efektor :)

Manometer :)

Manometer hydraulický :)

Materiál :)

Maznica (mazadlo, mastenica) stlačeného vzduchu (rozprašovač maziva, primasťovacia jednotka) v pneumatike :)

Mechanické programové zariadenie :)

Mechanicko-elektrické spínače, druhy spínačov, typy kontaktov :)

Mechanický (binárny) tlakový spínač e-pneumatický :)

Mechanický subsystém robota, základné teleso, rameno, zápästie, koncový efektor :)

Mechanizácia :)

Mechanizácia podrobne :)

Mechanizmus, tekutinové mechanizmy :)

Mechanizmy elektrické :)

Mechanizmy hydraulické :)

Mechanizmy pneumatické :)

Mechanizmy tuhé :)

Meranie hydraulického tlaku :)

Metóda 5S :)

Metódy strojového opracovania dreva, kovov a plastov – Technika pre základné školy 1 - Kontrolné otázky :)

Mikrohydraulika :)

Minimalizácia logickej funkcie využitím Booleovej algebry a pomocou Karnaughovej mapy :)

Mobilná hydraulika :)

Moduly PLC DA: napájací zdroj, centrálna procesná jednotka, vstupné moduly, výstupné moduly, modulárne PLC Simatic, zbernicové spojky, zostavenie modulov :)

Montáž ako záverečná etapa výrobného procesu :)

Montáž, demontáž :)

Montáž, montáž a dielce, súčiastky a podzostavy (po údržbe), montáž a spojovacie technológie, spoje (po údržbe) :)

Montážne činnosti, spojovanie, rozoberanie, kontrola, manipulácia, vedľajšie činnosti :)

Montážny proces (proces montáže, mounting process) :)

Možnosti prekrytia u proporcionálnych cestných ventilov a servoventilov :)

Nábežná a dobežná hrana :)

Nádrž hydraulického agregátu (tank, vaňa) :)

Najčastejšie používané typy snímačov (senzorov) v automatizácii resp. vo výrobe a ich charakteristika :)

Náklady na údržbu :)

Namiesto úvodu (Riadenie výrobných a technologických procesov) :)

Nanotechnológia, nanoúroveň, nanomateriál, nanočastica :)

Nastaviteľný tlak obmedzujúci ventil hydraulický s paralelne zapojeným jednosmerným ventilom :)

Nástroj :)

Návrh pneumatického systému :)

Nevýhody hydrauliky :)

Nevýhody pneumatiky :)

Normálne podmienky (normálny stav, normálne fyzikálne podmienky) :)

Nové globálne riziká Priemyslu 4.0, riziká pre doterajšie priemyselné mocnosti :)

Nové globálne technológie a Priemysel 4.0 :)

Núdzové tlačidlo :)

Núdzové vypnutie :)

Objemový prietok (prietok, prietokové množstvo, prietokový objem, výtlakový objem, výtlakový prietok) :)

Oblasti využitia (použitia) stlačeného vzduchu :)

Oblasti využitia elektrohydrauliky (e-hydrauliky) :)

Ochranný uzemňovací vodič :)

Ochranný vodič :)

Odlučovač vody (kondenzátu) :)

Odstraňovanie chýb (najčastejšie chyby zapojenia) v pneumatike :)

Opatrenia údržby :)

Opatrenia údržby hydraulických jednotiek v skratke :)

Opatrenia údržby pneumatických jednotiek v skratke :)

Oprava :)

Oprava pneumatických jednotiek :)

Opravy :)

Optické (opto-elektronické, fotoelektrické) snímače (senzory) podrobne :)

Optické približovacie spínače so svetlovodivými káblami :)

Optický snímač :)

Optimalizácia, optimalizácia s cieľom minimalizácie nákladov :)

Optimálne a nežiadúce správanie regulačného obvodu :)

Optimálne riadenie :)

Ošetrovanie (údržba), dokumentácia technickej údržby, mazanie, dopĺňanie, výmena, vyregulovanie, čistenie :)

Označenie obvodových prvkov v e-hydraulických schémach, priame a nepriame riadenie :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v hydraulických schémach :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v pneumatických schémach :)

P/E komparátor tlakov :)

P/E prevodník (iba obrázok) :)

Paralelné spustenie viacerých priebehov (procesov, realizácia paralelných vetiev) v jazyku Grafcef :)

Parametre cestných ventilov :)

Parametre hydraulických strojov, životnosť :)

Parkovacie pomôcky s piezo-keramickými (piezokeramickými) prevodníkmi :)

Pascalov zákon, hydraulický lis, silový prevod :)

Pásová výroba :)

Patent :)

Piezoelektrický senzor :)

Plán a diagramy v e-hydraulike :)

Plánovaná spotreba materiálu :)

Plánovanie údržby :)

Plánovanie zásob :)

Plunžérový (plunžrový) lineárny hydromotor (valec) :)

Pneumatické akčné členy :)

Pneumatické počítadlo s predvoľbou (počítacia jednotka) :)

Pneumatické programovacie zariadenie :)

Pneumatické proporcionálne ventily :)

Pneumatické spínacie prvky pre realizáciu logických operácií :)

Pneumaticko-elektrický (P/E) binárny prevodník :)

Pneumatický krokový motor :)

Pneumatický motor (pneumotor, vzduchový motor, motor na stlačený vzduch) :)

Pneumatický pohon, druhy pohybov v pneumatike :)

Pneumatika :)

Počiatočný (rozbehový, inicializačný) krok, ďalší krok :)

Podmienky priradenia a časové akcie :)

Podnikový informačný systém (Enterprise Resource Planning, ERP), zloženie ERP, história ERP, ERP II :)

Podprogram v jazyku Grafcef :)

Pohonný systém robota :)

Pohybová rovnica :)

Poistný ventil pneumatický :)

Poka Yoke (japonský termín, ktorý možno preložiť ako „chybu-vzdorný“, anglicky znamená „fail-safing“ resp. „mistake-proofing”) :)

Polohové a Situačné plány rôzne :)

Polohový plán :)

Pomôcky a materiály na kreslenie :)

Porovnanie 2/2, 3/2 a 5/2-cestných pneumatických ventilov :)

Porovnanie 5/2-cestné a 5/3-cestného e-pneumatického ventilu :)

Porovnanie absolútneho a relatívneho tlaku :)

Porovnanie činnosti a riadenia jednočinného a dvojčinného valca :)

Porovnanie hydraulických valcov :)

Porovnanie hydro proporcionálnych ventilov a servoventilov :)

Porovnanie monostabilných a bistabilných ventilov :)

Porovnanie NO (Normally Open) a NC (Normally Closed) ventilov :)

Porovnanie paralelného a sériového zapojenia v pneumatike, ovládanie z dvoch miest, bezpečnostné ovládanie :)

Porovnanie pneumatických a e-pneumatických systémov :)

Porovnanie pneumatických a hydraulických systémov :)

Porovnanie pneumatických kompresorov :)

Porovnanie pneumatických motorov :)

Porovnanie polohového (situačného) plánu s krokovým diagramom s funkčnými líniami :)

Porovnanie priameho a nepriameho riadenia činnosti pneumatického valca, dvojtlakové rozvody stlačeného vzduchu :)

Porovnanie priemyselných a kolaboratívnych robotov (cobotov) :)

Porovnanie princípu činnosti vodovodnej a vzduchovej pumpy (čerpadla) :)

Porovnanie resp. technická realizácia počítadiel :)

Porovnanie riadenia pneumatických ventilov, priame a nepriame riadenie :)

Porovnanie riadenia pohybu pneumatických valcov e-ventilmi :)

Porovnanie schém :)

Porovnanie schém Grafcet z programov FluidSIM a Grafcet-Studio :)

Porovnanie stlačiteľnosti tekutín :)

Porovnanie účinku pozitívneho a negatívneho prekrytia :)

Porovnanie vplyvu škrtiaceho a tlakového ventilu na otáčky rotačného hydromotora :)

Porovnanie výhod a nevýhod rôznych systémov pohonu :)

Porovnanie zapojení hydraulického filtra v obvodoch :)

Postup pri kreslení čiar :)

Postup pri výbere typu snímača :)

Postup zapájania schém e-hydrauliky :)

Postup zapájania schém e-pneumatiky :)

Postupový diagram (reťaz krokov), uzavretý postupový diagram :)

Potenciometrické snímače dráhy (polohy) a meracie sondy :)

Použiteľnosť zariadenia, celková doba výpadku :)

Použitie hydraulických systémov :)

Použitie hydrostatických mechanizmov :)

Použitie snímačov PNP a NPN s PLC :)

Použitie tlakových ventilov v hydraulike :)

Povinnosti zamestnávateľa z pohľadu BOZP, nástroje, ktorými je možné zabezpečiť BOZP :)

Požiadavky na hydraulický systém :)

Pozitíva Priemyslu 4.0, Made for Me :)

Pracovisko zamestnanca z pohľadu BOZP :)

Pracovné prostriedky :)

Pracovný (výrobný) postup :)

Pracovný úraz :)

Pravidlá na kreslenie schém tekutinových obvodov :)

Pravidlá pre tvorbu hydraulických schém zapojenia v e-hydraulike :)

Prechody medzi krokmi, prechodové podmienky v jazyku Grafcet :)

Prehliadka, zistenie a posúdenie existujúceho stavu, stanovenie príčin opotrebovania, uskutočnenie opatrení :)

Prehliadky a intervaly kontrol :)

Prekrytie (krytie) rozvádzacích ventilov s posúvačovou konštrukciou :)

Premenná a Konštanta v jazyku Grafcet :)

Prevádzkové požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Preventívna údržba, jej princípy, údržba v normálnych podmienkach, včasné odhalenie abnormalít, okamžitá reakcia a konzultačné služby :)

Priamo riadený tlakový ventil, normálne zatvorený tlakový ventil (poistný alebo tiež prepúšťací ventil), normálne otvorený tlakový ventil :)

Príbeh armatúr :)

Príčiny nebezpečenstiev, prehľad zdrojov nebezpečia v e-pneumatike a bezpečnostné (ochranné) opatrenia, normy o ochrane pred nebezpečenstvom elektrického prúdu :)

Priemysel (sekundárny hospodársky sektor) :)

Priemysel 4.0 (Industry 4.0) jednoducho :)

Priemysel 4.0 (Industry 4.0) komplexne :)

Priemysel 4.0 a jeho sociálny rozmer :)

Priemyselná revolúcia :)

Priemyselná výroba :)

Priemyselná výroba podľa organizácie práce a stupňa rozvoja používanej techniky :)

Priemyselné hydraulické ventily a rozvádzače :)

Priemyselný Internet vecí (Industrial Internet of Things, IIoT), programovateľné IoT brány, IoT platforma, Edge Computing :)

Priemyselný počítač :)

Priemyselný robot :)

Priemyselný robot, štruktúra, funkcie, klasifikácia, manipulátor, servisný robot, humanoidný robot (humanoid) :)

Prietok v pneumatike :)

Prietokomer :)

Prietokové proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Prietokové ventily (regulátory prietoku, prietokové regulačné ventily), riadiace prietokové ventily, regulačné prietokové ventily, v hydraulike :)

Prietokové ventily v pneumatike :)

Prietokový odpor v potrubí, tlaková strata, tabuľka prietokového odporu potrubia na 1 m dĺžky :)

Príklad grafického zobrazenia :)

Primárny (ťažobný) priemysel :)

Princíp práce elektromagnetického (e-magnetického, elektromagnetom ovládaného, solenoidového) ventilu (e-ventilu) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného monostabilného solenoidového ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného solenoidového impulzného (bistabilného) ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/3-cestného solenoidového ventilu v kľudovej polohe otvoreného :)

Princíp práce nútene ovládaného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 3/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce tlak obmedzujúceho ventilu (TOV, VOT) :)

Prísavka :)

Príslušenstvo k hydraulike :)

Príslušenstvo k pneumatike :)

Proces v jazyku Grafcet :)

Produkcia :)

Produkt :)

Produktivita práce :)

Profibus-DP (PROces Fleld BUS – Decentralized Periphery) :)

Programovacie jazyky PLC: Instruction List (IL), Structured Text (ST), Ladder Diagrams (LD), Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) :)

Programovanie robotov, play-back, teach-in, off-line, pohony robotov, pohonové systémy robotov :)

Programovateľné automaty (Programable Logic Controller - PLC, nemecká skratka SPS) :)

Programovateľný automat (Programmable Logic Controller, PLC) dnes :)

Programovateľný logický automat (PLC), úvod do automatického riadenia :)

Programové pole (krížový volič) :)

Programové riadenie, riadenie s pevným programom (nepružné riadenie), program, pružné riadiace systémy, programové zariadenia :)

Programové zariadenie s časovými relé :)

Programy s časovým oneskorením :)

Projekt :)

Proporcionalita :)

Proporcionálne e-ventily :)

Proporcionálne ventily – rozvádzače hydraulické v priemysle :)

Proporcionálne ventily :)

Proporcionálne ventily a rozvádzače v tekutinových obvodoch :)

Proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Proporcionálne ventily, tlakové proporcionálne ventily, prietokové proporcionálne ventily, proporcionálne ventily – rozvádzače, servoventily :)

Proporcionálny :)

Proporcionálny 5/3-cestný ventil FESTO :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s integrovanou elektronikou bez snímača polohy :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s posúvačom (proporcionálny rozvádzač priamo riadený 4/3-polohový, posúvačové prevedenie) :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s posúvačom a so snímačom jeho polohy :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3-cestný s integrovanou elektronikou, so snímačom polohy posúvača a so spätnou väzbou :)

Proporcionálny hydraulický tlakový ventil nepriamo riadený :)

Proporcionálny hydraulický tlakový ventil priamo riadený inak :)

Proporcionálny prietokový ventil MPYE :)

Proporcionálny rozvádzací (cestný) ventil 4/3-cestný :)

Proporcionálny tlakový obmedzovací ventil (TOV) :)

Proporcionálny tlakový regulačný ventil :)

Prvá pomoc po úraze elektrickým prúdom, šok, popáleniny :)

Prvky v e-hydraulike (typickí predstavitelia e-hydrauliky) :)

Prvky v e-pneumatike (typickí predstavitelia e-pneumatiky) :)

Realizácia logickej funkcie logickými členmi :)

Redukčný ventil :)

Reflexná optická (svetelná) závora :)

Reflexný svetelný snímač :)

Regulácia, úloha regulačnej techniky resp. úloha regulácie :)

Regulačný (redukčný) ventil (tlakový regulačný ventil, TRV) :)

Regulačný obvod, regulovaný úsek, regulátor, meracie zariadenie, regulačné zariadenie, regulátor, menič signálu, regulácia :)

Regulátor tlaku pneumatický :)

Regulovaný úsek, regulovateľnosť :)

Renderovanie :)

Reynoldsovo číslo (Reynoldsovo kritérium) (Re), kritické Reynoldsovo číslo, prúdenie v potrubí :)

Riadené jednosmerné ventily hydraulické :)

Riadenie :)

Riadenie (ovládanie) :)

Riadenie a Regulácia :)

Riadený spätný ventil pneumatický (jednosmerný ventil s riadením) :)

Riadiaca (signálová) časť (riadiaci systém) hydraulického systému :)

Riadiace hrany piestu (posúvača) aj proporcionálnych ventilov :)

Riadiace prvky hydrauliky :)

Riadiaci diagram :)

Riadiaci reťazec v e-pneumatike, štruktúra reťazca :)

Riadiaci reťazec v pneumatike :)

Riadiaci systém robota :)

Riadiaci systém, rozhrania, binárne, digitálne a analógové signály a ovládacie prvky, tlačidlá a spínače, prístroje HMI v priemysle :)

Riešenie rizík zavádzania Priemyslu 4.0 a ďalšie motívy jeho zavádzania :)

Robot :)

Robot podrobne :)

Robotika, roboty :)

Rotačné a kývavé (kyvné) hydromotory :)

Rotačný motor pneumatický :)

Rovnica kontinuity :)

Rozdelenie (typy) kompresorov používaných v pneumatike :)

Rozdelenie logických obvodov (LO), kombinačné LO, sekvenčné LO, synchrónne sekvenčné LO, asynchrónne sekvenčné LO, bistabilné preklápacie obvody :)

Rozdelenie snímačov (senzorov) podľa snímaných (meraných) fyzikálnych veličín :)

Rozdiel medzi doterajšími technológiami a novými technológiami zameranými na Priemysel 4.0 :)

Rozdiely medzi doterajšími technológiami a novými technológiami zameranými na Industrie 4.0 (Priemysel 4.0) :)

Rozhranie človek-stroj (Human–Machine Interface, HMI) :)

Rozlišovacie značky v e-pneu schémach :)

Rozmery výkresov používaných v technickom kreslení (iba obrázok) :)

Rôzne delenia montáže, externá, interná, stacionárna, nestacionárna, fázová, skupinová, prúdová, ručná, mechanizovaná, automatizovaná, automatická :)

Rôzne poškodené hydraulické hadice :)

Rozvádzače hydraulické :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce binárne :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce plynulo (spojito) :)

Rozvod stlačeného vzduchu :)

Rozvod stlačeného vzduchu do miesta spotreby :)

Rozvodná kocka v pneumatike (iba obrázky)

Rozvodné kocky, resp. hydrorozdeľovače (iba obrázky) :)

Schéma pneumatického zapojenia (pneumatická schéma) :)

Schéma zapojenia e-pneumatického riadenia :)

Sedlové ventily :)

Sekundárny priemysel :)

Senzory (snímače prostredia), úprava signálu, výstupné signály :)

Sériová výroba, individuálna (kusová) výroba :)

Servis a údržba, modernizácia a rozšírenie výrobných liniek :)

Servomechanizmy (servorozvádzače) v tekutinových obvodoch :)

Servopneumatické polohovanie :)

Servoventily :)

Servoventily hydraulické v priemysle :)

Siemens LOGO!

Signál, Informácia a Údaj v senzorike :)

Signálka pneumatická :)

Signálne (vstupné) prvky a ich ovládanie :)

Signálne línie (čiary) a spojenia signálov :)

Signály v priemysle :)

Silový prevod :)

Situačný plán :)

Škrtiace ventily, škrtiace ventily s ihlovou konštrukciou, škrtiace ventily s čelnou skrutkovicovou štrbinou :)

Škrtiaci spätný ventil (jednosmerný škrtiaci ventil) :)

Škrtiaci ventil nastaviteľný :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom (škrtiaci spätný ventil) :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom a sériovo pripojeným VRT ventilom :)

Škrtiaci ventil so stabilizátorom tlaku (ventil hydraulický 2-cestný regulačný prietokový) :)

Slovník príkazov (operácií) a operandov AWL (STL, jazyka symbolických príkazov, strojového jazyka):)

Snímač (senzor, detektor, prevodník), čidlo, binárne snímače a prevody, analógové snímače a prevody :)

Snímače jednoducho :)

Snímače koncovej polohy pneumatické :)

Snímače polohy odporové :)

Snímače teploty s materiálmi (odpormi) závislými na teplote, dimenzujúci odpor, Pt100 :)

Snímače tlaku a sily :)

Snímače úrovne, meranie odrazom a ponoreným snímačom, s piezo-keramickými (piezokeramickými) senzormi :)

Snímače v e-hydraulike :)

Solenoid :)

SolidWorks :)

Spätná väzba :)

Spätné (jednosmerné) ventily, hydraulický zámok (riadený dvojitý spätný ventil) a logické ventily :)

Spätný ventil (jednosmerný ventil), spätný ventil s pružinou (jednosmerný ventil s pružinou) :)

Špeciálny e-pneumatický 2/2-cestný ventil :)

Spínač, vypínač, prepínač :)

Spoje hydraulických vedení :)

Spojité regulátory, P-regulátor, I-regulátor, D-regulátor :)

Spôsoby montáže hydraulických ventilov a rozvádzačov a ich prepojenie v hydraulickom obvode, príslušenstvo :)

Spôsoby montáže hydraulických ventilov a rozvádzačov a ich prepojenie v hydraulickom obvode, príslušenstvo :)

Spracovanie dát v PLC DA, IPO princíp, snímače na vstupe, spracovanie, aktivácia ovládačov zariadení, úrovne ovládania (riadenia) PLC, moduly, signálové moduly, frontálny konektor :)

Spracovateľské (logické stavebné) prvky (členy) (ventilové hradlá, AND, OR a NOT v pneumatike) :)

Správanie regulačného obvodu, vodiace, rušivé zmeny :)

Správanie rôznych regulačných obvodov :)

Stacionárna hydraulika :)

Stav kroku :)

Stick-slip efekt (Stick-slip efect) :)

Stlačený vzduch :)

Stratégia údržby, stratégie údržby podsystémov, voľba stratégie údržby :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje >>

Stupne automatizácie :)

Surovina :)

Sušenie stlačeného vzduchu, absorpčné vysúšanie, absorpčná sušička, adsorpčné vysúšanie, adsorpčná sušička, kondenzačné vysúšanie, kondenzačná sušička :)

Sušička vzduchu :)

Symboly a značky e-hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky e-pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky pneumatiky a e-pneumatiky po anglicky :)

Symboly a značky pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky proporcionálnych a servoprvkov v hydraulike :)

Synchronizácia v jazyku Grafcef :)

Synchrónny valec (hydromotor s obojstrannou piestnicou) :)

Systém snímačov robota :)

Systémy vykonávania výroby (Manufacturing Execution Systems, MES) :)

Systémy výrobných liniek :)

Tandemový valec :)

Technická dokumentácia :)

Technická realizácia integrovaných obvodov (iba obrázky) :)

Technická realizácia logických funkcií :)

Technická realizácia Pneu - Hydro - Elektro :)

Technický predpis, technická norma, medzinárodná norma (IEC), európska norma (EN), slovenská technická norma (STN), zahr. norma, harmonizovaná technická norma (HD), STN vhodná na posudzovanie zhody :)

Technika kreslenia, krátke čiary, dlhé čiary, kružnice, náčrty :)

Technológia v priemysle :)

Technologické požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Technologický postup :)

Tekutinové mechanizmy, rozdelenie a použitie tekutinových mechanizmov, hydrostatické, hydrodynamické, pneumostatické, pneumodynamické a pneumohydraulické mechanizmy :)

Tekutinový mechanizmus, hydraulický stroj, pneumatický mechanizmus :)

Teleskopický valec :)

Tenzometre, snímače krútiaceho momentu; nosníkové, konzolové a okrajové snímače zaťaženia; ťahové a tlakové snímače zaťaženia, tenzometre z drôtu a fólie :)

Teplomer (termometer) :)

Terciálny priemysel :)

Termodiagnostika :)

Tlačidlom ovládané mechanicko-elektrické spínače a ich spínacie značky, zapínací kontakt (svorka), rozpínací kontakt (rozpínač), prepínací kontakt (menič) :)

Tlak v pneumatike :)

Tlak všeobecne :)

Tlak vzduchu (atmosférický tlak), normálny tlak :)

Tlakomer, manometer, vákuometer :)

Tlaková (pracovná) kvapalina (hydraulická kvapalina), minerálny olej, ťažko zápalné tlakové kvapaliny, ekologické kvapaliny :)

Tlaková (pracovná) kvapalina (hydraulická kvapalina), rozdelenie tlakových kvapalín :)

Tlakové proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Tlakové spínače (iba obrázky a značka) :)

Tlakové ventily v hydraulike :)

Tlakové ventily v pneumatike :)

Tlakový obmedzovací ventil (ventil obmedzujúci tlak) (TOV, VOT) :)

Tlakový prevod :)

Tlakový prevodník hydraulický (multiplikátor, tlakový zosilňovač, násobič tlaku) :)

Tlakový prevodník pneumatický (multiplikátor, násobič tlaku) :)

Tlakový redukčný (regulačný) ventil (TRV) :)

Tlakový snímač s displejom (digitálny tlakomer) :)

Tlakový spínač (167080) :)

Tlakový spínací ventil (tlakový spínač) :)

Tlmenie :)

Tok signálu v proporcionálnej hydraulike :)

Totálne produktívna údržba (Total Productive Maintenance, TPM) :)

Trenie v hydraulike :)

Trenie, prúdenie v kvapalinách, vnútorné trenie, laminárne a turbulentné prúdenie :)

Trojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný :)

Trojcestný ventil pneumatický (OR v pneumatike) :)

Turbokompresory pneumatické :)

Tvorba programu (programovanie), program, programovanie PLC, programový riadok, princípy programovania :)

Údržba hydraulických zariadení, doba nasadenia :)

Údržba v pneumatike :)

Údržba v skratke, opatrenia, prehliadky, opravy, vylepšenia :)

Údržba v zadaných intervaloch :)

Údržba v závislosti od stavu :)

Údržba vyvolaná udalosťou :)

Údržba, cieľ údržby a úloha údržby na príklade obrábacej stanice :)

Ukážka údržby Hydraulickej jednotky podrobne :)

Ukážka údržby Pneumatické jednotky podrobne :)

Ukážka údržby v príkladoch, dopravný pás, frézovačka, ovládanie a napájanie elektrinou, robot, kompletné zariadenie :)

Ukladanie signálov do pamäti v e-pneumatike a v e-hydraulike :)

Ultrazvukové merače vzdialenosti s piezo-keramickým (piezokeramickým) prevodníkom :)

Ultrazvukové snímače (senzory) :)

Ultrazvukové snímače (senzory) podrobne, využitie ultrazvukových senzorov na automatizovanom dopravnom páse, ultrazvuk, zvuk, detekcia objektov pomocou ultrazvukových senzorov, mŕtva zóna :)

Úrazy spôsobené hydraulickou kvapalinou :)

Uzatvárací ručný ventil pneumatický :)

Uzatvárací ventil hydraulický :)

Uzatváracie ventily v pneumatike :)

Uzemnenie :)

Uzemňovač :)

Uzemňovací vodič :)

Uzemňovacia sústava :)

Valec s tlmením v koncovej polohe, tlmenie, princíp tlmenia :)

Varikap (kapacitná dióda) :)

Vážiace bunky :)

Veličiny a vzorce v hydraulike :)

Veličiny a vzorce v pneumatike :)

Veľkosť rýchlosti kvapaliny vytekajúcej z nádoby (Torricelliho vzorec) :)

Ventil :)

Ventil e-hydraulický 4/2-cestný rozvádzač (4/2-cestný rozvádzač magneticky riadený/167082) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s obtokovou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený a s obtokovou stredovou polohou/167085) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s uzavretou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený s uzavretou stredovou polohou/167083) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač v stredovej polohe prípojky odľahčené (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený v stredovej polohe prípojky odľahčené/167084) :)

Ventil e-pneumatický 5/2-cestný nepriamo riadený (predradný) :)

Ventil hydraulický 2/2-cestný :)

Ventil hydraulický 3/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/3-cestný :)

Ventil hydraulický odvzdušňovací :)

Ventil obmedzujúci tlak (VOT, TOV) v hydraulike :)

Ventil pneumatický 2/2-cestný :)

Ventil pneumatický 3/2-cestný :)

Ventil pneumatický 4/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/3-cestný :)

Ventil pneumatický rýchloodvzdušňovací :)

Ventil riadený tlakom (VRT) :)

Ventilové ostrovy (terminály, bloky) :)

Ventily a rozvádzače s posúvačovou konštrukciou :)

Ventily na riadenie prietoku, ventily so stabilizáciou tlakového spádu (regulátory prietoku), škrtiace ventily :)

Ventily pre riadenie tlaku, prepúšťacie ventily, poistné ventily, redukčné ventily :)

Viacnásobný krok :)

Viskozita (tekutosť) v hydraulike, normy ISO a SAE :)

Viskozita, supratekutý stav :)

Vlhkosť, rosný bod :)

Vo veku automatizácie, kremíková revolúcia :)

Vodič ochranného pospájania :)

Všeobecné úlohy, vlastnosti a požiadavky na tlakové kvapaliny :)

Vstavané ventily (Slip-in) :)

Vstavané ventily (Slip-in) hydraulické v priemysle :)

Vstupno/výstupný procesor (I/O procesor) v jazyku Grafcef :)

Výber pneumatického kompresora, kapacita (výkon) kompresora, objemová účinnosť kompresora :)

Výber priebehu (vetvenie, realizácia alternatívnych vetiev) v jazyku Grafcef :)

Výhody hydrauliky :)

Výhody pneumatiky :)

Výhody použitia elektroniky a elektrotechniky v hydraulických systémoch (zariadeniach) :)

Vylepšenie :)

Výmena alebo vyčistenie olejového filtra :)

Výmena hydraulického chybného valca :)

Výmena hydraulického oleja :)

Výmena hydraulických súčiastok :)

Vypracovanie plánu údržby :)

Výroba a úprava stlačeného vzduchu, kompresorová stanica (kompresorovňa) :)

Výroba v priemysle :)

Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu :)

Výrobná linka :)

Výrobné prostriedky :)

Výrobný proces :)

Vysielač polohy :)

Využitie nanotechnológie, nanorúrky a nanodrôty, Fullerén, kremíkový nanodrôt, uhlíková nanorúrka, Grafén :)

Využitie pneumatiky :)

Využitie, funkcie a aplikácie pneumatiky v automatizácii :)

Vzduch, vlhkosť :)

Vzduchom riadený hydraulický ventil :)

Vzduchové lineárne pumpy (membránové dúchadlá) :)

Základné charakteristiky hydraulických čerpadiel :)

Základné logické prvky (členy), logické prvky, digitálne systémy, označovanie vstupov a výstupov, digitálne systémy, logické hradlo, kontaktová realizácia :)

Základné prvky hydraulického systému :)

Základné prvky jazyku Grafcet, krok, prechod :)

Základný obvod s využitím stlačeného vzduchu :)

Základný prehľad delenia (rozdelenia) snímačov (senzorov) :)

Základový uzemňovač uložený v betóne :)

Základový uzemňovač uložený v zemi :)

Zákony robotiky :)

Zapojovacie značky v e-pneumatických schémach :)

Zásady označovania :)

Zásobník stlačeného (pneumatického) vzduchu (tlaková nádoba, vzduchojem, vzdušník, akumulátor) :)

Zásobník stlačeného vzduchu (vzduchojem) :)

Životný cyklus pneumatických systémov, cyklus vyhodnocovania, údržba, zlepšovanie systému :)

Zloženie (prvky) regulačného obvodu všeobecne :)

Zloženie elektrohydraulického (e-hydraulického) zariadenia :)

Značky na pracovisku z pohľadu BOZP, bezpečnostné, príkazové, zákazové a výstražné značky :)

Zobrazenia v hydraulike :)

Zobrazenie procesov, Stavové diagramy, Zmeny stavov, Súčinnosť jednotlivých konštrukčných dielov, Spôsob zadania signálu :)

Zostavovanie programu ako kontaktový plán (KOP), kontaktový plán (kontaktová schéma), prvky KOP, siete (vetvy), písanie textov, vkladanie programu, základné logické funkcie :)

Zostavovanie programu ako zoznamu príkazových riadkov (menu AWL – (Anweisungsliste)), riadky programy, programovací jazyk, operačné značky príkazov, značky operandov, parametre operandov :)

Zostavovanie programu ako zoznamu príkazových riadkov (menu AWL – (Anweisungsliste)), štruktúra príkazového riadka, pravidlá pre písanie programu (syntax programovacieho jazyka) :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady