6/x-cestné hydraulické ventily :)

A/D prevodník pre údržbárov :)

Absorpcia, absorpčná sušička :)

Adaptívne riadenie :)

Adsorpcia, absorpcia :)

Adsorpcia, adsorpčná sušička :)

Adsorpcia, desorpcia, chemisorpcia :)

Agregát :)

Akcia, nepretržité akcie (spojito pôsobiace akcie), akcie ukladané do pamäte (akcie pôsobiace z pamäte, akcie s využitím pamäte) :)

Ako si zapamätať zapojenie snímačov PNP a NPN :)

Ako zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v hydraulike?

Akumulátor >>

Alarmy a ochrany majetku využívajúce piezo-keramické (piezokeramické) prevodníky :)

Analógová informácia, Analógový signál, Digitálna informácia, Digitálny signál a Rozdelenie signálov v praxi, binárny signál :)

Analógové riadenie :)

Analógový prevodník prietoku na napätie (senzor prietoku) :)

Analógový tlakový snímač :)

Andon ako zariadenie :)

Archimedova skrutka :)

Armatúra :)

Automat :)

Automat podrobne :)

Automatická regulácia :)

Automatická výrobná linka :)

Automatické ovládanie :)

Automatické riadenie :)

Automatizácia :)

Automatizácia montáže :)

Automatizácia nevýrobných procesov :)

Automatizácia podrobne :)

Automatizácia riadenia :)

Automatizácia výrobných procesov :)

Autor :)

Bernoulliho rovnica podrobne :)

Bezdotykové (približovacie) snímače :)

Bezpečná práca s elektrickým prúdom :)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) :)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pri montážnych prácach a činnostiach :)

Bezpečnosť práce :)

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia v pneumatike a hydraulike :)

Bezpečnosť prevádzky :)

Bezpečnosť pri práci v hydraulike :)

Bezpečnosť pri práci v hydraulike inak :)

Bezpečnosť pri práci, príčiny nebezpečenstiev a hrozby, bezpečnostné opatrenia v pneumatike :)

Bezpečnostné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Bezpečnostné systémy :)

Bezporuchovosť, vysoká spoľahlivosť, bezporuchový (vysokospoľahlivý) systém :)

Binárne kódovaný kotúč :)

Časové akcie inak :)

Časovo podmienená prechodová podmienka :)

Časový oneskorovací ventil (časové oneskorenie) :)

Čerpadlo :)

Čerpadlo (hydraulická pumpa, pumpa), parametre výberu čerpadla :)

Čerpadlo axiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo lamelové (lopatkové) s konštantným objemovým prúdom :)

Čerpadlo membránové :)

Čerpadlo radiálne piestne (piestové) :)

Čerpadlo s výkyvným (šikmým) kotúčom :)

Čerpadlo skrutkové (skrutkovicové, vretenové) :)

Čerpadlo so šikmou (výkyvnou) doskou :)

Čerpadlo so šikmou (zalomenou) osou, prestavovacie, konštantné :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vnútorným ozubením :)

Čerpadlo zubové (ozubené) s vonkajším ozubením :)

Cestné (viaccestné, rozvádzacie) ventily pneumatické :)

Chápadlá (uchopovače, úchopky) :)

Charakteristické znaky regulácie :)

Charakteristika porúch :)

Chladič hydraulický :)

Chladiče v pneumatike :)

Cieľ mechanizácie a automatizácie :)

Cieľ výberu stratégie údržby :)

CIM, CAE, CAM, CAD, CAP,CAQ, CAT :)

Čísla v pneumatických schémach (pneuschémach) :)

Číslicové obvody, logické súčiastky, logické obvody, logický systém, Booleova algebra, spôsoby vyjadrenia logických funkcií :)

Čistenie hydraulického zariadenia :)

Čítačky čiarových kódov, QR kódov a RFID kariet :)

Cloudová platforma :)

Čo je to pneumatický valec a ako sa najčastejšie používa? Prečo? :)

D/A prevodník pre údržbárov :)

Ďalšie základné pojmy používané v regulačnej technike, linearita, hysterézia, opakovateľná presnosť, citlivosť, nastavenie nulového bodu, nastavenie rozsahu regulácie :)

Delenie akčných členov mechatronických sústav, elektropneumatické, elektrohydraulické akčné členy :)

Delenie snímačov podľa „Wasermanna“, snímače polôh :)

Delič resp. Spojovač prietoku nezávislý na tlaku :)

Demontáž :)

Detekcia porúch, príčiny resp. odstraňovanie porúch :)

Diagnostika hydraulických strojov a zariadení :)

Diagnostika technických zariadení, porucha, vada, závada, detekcia poruchy :)

Diagram dráha-čas (časový diagram) :)

Diagram dráha-krok (krokový diagram) :)

Diferenciálny valec :)

Digitalizácia, vzorkovanie, vzorkovacia frekvencia a kvantovanie, tiež rozlíšenie vzorky (bitová hĺbka vzorky) na príklade zvuku :)

Digitálne dvojča (Digital Twin, DT) :)

Digitálny podnik :)

Diskrétne riadenie :)

Dispečerské riadenie a zber dát (SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition) :)

Distribuovaný riadiaci systém (Distributed Control System - DCS) :)

Doplnenie hydraulického oleja :)

Dráhový prevod :)

Druhý Newtonov zákon (Zákon sily) :)

Dúchadlo :)

Dvojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný v hydraulike :)

Dvojčinný lineárny hydromotor (valec) :)

Dvojčinný piestový kompresor :)

Dvojčinný valec pneumatický :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický s jednostranným tlmením bez možnosti nastavenia :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstrannou piestnicou :)

Dvojčinný valec pneumatický s obojstranným nastaviteľným tlmením :)

Dvojčinný valec pneumatický tandemový :)

Dvojčinný valec pneumatický teleskopický :)

Dvojčinný valec s bezpiestnicovým pohonom s magnetickou spojkou, bezpiestnicové valce :)

Dvojitý (duplexný) motor :)

Dvojitý jednosmerný ventil (hydraulický zámok) :)

Dvojtlakový ventil pneumatický (AND v pneumatike) :)

E-hydraulika (elektrohydraulika) :)

E-pneumatika (elektropneumatika), výhody, nevýhody :)

E/P vákuový ejektor :)

Efektor :)

Ejektor, vákuový prísavný uchopovač :)

Elektrická schéma zapojenia (elektrická signálová časť hydraulickej schémy) :)

Elektricko-pneumatický (E/P) binárny prevodník :)

Elektrický zdroj (zdroj napätia), svorky zdroja :)

Elektroakustický menič :)

Elektrohydraulické (e-hydraulické) systémy (zariadenia) :)

Elektromagnet vo ventile, Elektromagnetické ovládanie a Nepriame elektromagnetické ovládanie, elektromagneticky ovládaný nepriamo riadený ventil :)

Elektromechanické akčné členy :)

Elektronické počítadlo impulzov (počítacie relé) :)

Externý tlakový ventil :)

Fabrika budúcnosti (inteligentná fabrika) :)

Filter hydraulický :)

Filtrácia vzduchu v jednotke na úpravu vzduchu, filter, olejová hmla, filtrové tlmiče hluku :)

Fluidný sval :)

FluidSIM :)

FluidSIM free download :(

Funkcie, charakteristiky a kinematické systémy priemyselného robota: kartézsky systém (TTT), cylindrický (RTT), sférický (RRT), angulárny (RRR), robot s kinematikou RRT-SCARA, stupne voľnosti :)

Funkčná bloková schéma (zobrazenie, schéma) Grafcet :)

Funkčné bloky systému PLC, modulárne konštrukcie PLC, kompaktné konštrukcie PLC, automatizačný systém, programovacie zariadenia, programovací jazyk :)

Funkčný diagram :)

Funkčný diagram v e-hydraulike :)

Funkčný plán (Grafcet) :)

Generácie CAD systémov :)

Graf vplyvu rýchlosti prúdenia na tlakové straty :)

Grafcet :)

Hadice hydraulické (hadicové vedenia, tlakové hadice), zloženie, označovanie, montáž (zabudovanie) :)

Hallova sonda, Hallove prúdové senzory (iba obrázky) :)

Hardwareová konfigurácia PLC SIMATIC S7-300 DA :)

Help pre programovanie v jazyku Grafcet v programe FluidSIM :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 01. časť – Lokálne ovládanie a riadenie :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 02. časť – Sledovanie a riadenie na diaľku :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 03. časť – Nástup digitálnej techniky :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 04. časť – Od počítačov k PLC a DCS :)

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 05. časť – Prerastanie DCS a PLC :)

História hydrauliky (v rokoch) :)

História robotiky 1 - Do začiatku 2. svetovej vojny (v rokoch) :)

História robotiky 2 - Od roku 1942 (v rokoch) :)

História robotiky 3 - Od roku 2000 (v rokoch) :)

História robotiky 4 - Od roku 2010 (v rokoch) :)

História robotiky v Československu (v rokoch) :)

História stlačeného vzduchu a pneumatiky (v rokoch) :)

História technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch) :)

História vysokozdvižných vozíkov (VZV) (v rokoch) :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 01. časť – Namiesto úvodu :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 02. časť – Robot :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 03. časť – Robot Mirko – prvý pokus o československého robota :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 04. časť – Pred robotizáciou 1 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 05. časť – Pred robotizáciou 2 :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 06. časť – A je tu robotizácia :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 07. časť – Projektovanie :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 08. časť – O kvalite - Všeobecné problémy spojené s nasadzovaním robotov :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 09. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov u užívateľov – Dva príklady za všetky :)

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 10. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov - Porovnanie :)

Hladinomer (vodoznak, olejoznak, indikátor hladiny, stavoznak) :)

Hlavná uzemňovacia spojka (hlavná uzemňovacia prípojnica) :)

Hlavné požiadavky na priebeh regulačného pochodu, stabilita, statická presnosť, dostatočné tlmenie :)

Hradlo AND (logický člen AND) :)

Hradlo NAND (logický člen NAND, Shefferova funkcia) :)

Hradlo NOR (logický člen NOR, Pierceova funkcia) :)

Hradlo NOT (logický člen NOT, invertujúce hradlo, invertor), NO (normally open), NC (normally close) :)

Hradlo OR (logický člen OR) :)

Hradlo XOR (logický člen XOR, Exclusive OR, EXOR), polovičná binárna sčítačka, úplná sčítačka, binárny komparátor :)

Hydraulická výkonová (silová) časť hydraulického systému, zdrojová časť, časť riadenia energie, akčná časť (pohon) :)

Hydraulické (tlakové) potrubie (potrubia, rúrové vedenia), zásady montáže :)

Hydraulické akčné členy :)

Hydraulické čerpadlá, výber, rozdelenie :)

Hydraulické motory (hydromotory) rozdelené v tabuľke podľa druhu konštrukcie :)

Hydraulické schémy zapojenia v e-hydraulike :)

Hydraulické schémy zapojenia výkonových častí v e-hydraulike :)

Hydraulické vyváženie, vyvážená hydraulika (hydraulická sústava) :)

Hydraulické zariadenie, rozdelenie hydraulických zariadení (hydrauliky) :)

Hydraulický agregát :)

Hydraulický akumulátor (zásobník) :)

Hydraulický pohon :)

Hydraulický pohon robota :)

Hydraulický systém :)

Hydraulický výkon :)

Hydraulika ako súčasť hydromechaniky, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hydraulika ako technická disciplína :)

Hydromotory (hydraulické motory) :)

Hydrookruhy :)

Hydrospracovateľský (logický) člen ALEBO (OR) :)

Hydrostatický tlak, hydrostatický paradox :)

Ideálna kvapalina :)

Impulzné ventily :)

Indukčné (induktívne) snímače (senzory) podrobne :)

Indukčný (induktívny) snímač jednoducho :)

Industrializácia :)

Informačný tok :)

Inteligentný snímač :)

Interface (medzistyk, rozhranie), protokol :)

Internet ľudí (Internet of people, IoP) :)

Internet služieb (Internet of Services, IoS) :)

Internet vecí (Internet of Things, IoT) :)

Interný tlakový ventil s vnútornou kompenzáciou prestavovacej sily v sedlovom vyhotovení :)

Ishikawa diagram (4-M diagram, „rybia kosť“) :)

Izolačné materiály, bužírka, elektroizolačné pásky :)

Jednocestná optická závora :)

Jednočinný lineárny hydromotor (valec) :)

Jednočinný valec pneumatický :)

Jednočinný valec pneumatický membránový :)

Jednosmerné ventily (spätné klapky, spätné ventily) :)

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu :)

Kaizen (japonský výraz pre zmenu k lepšiemu) :)

Kapacitný snímač (senzor) jednoducho :)

Kapacitný snímač (senzor) podrobne :)

Kavita, implózia, kavitácia :)

Kavitácia :)

Kód :)

Kolaboratívny robot (kobot, cobot) :)

Kombinácie ventilov (spájané ventily) :)

Komplexná automatizácia :)

Kompresor :)

Kompresor pneumatický lopatkový (lamelový) :)

Kompresor pneumatický membránový :)

Kompresor pneumatický piestový, jednostupňový piestový kompresor, dvojstupňový piestový kompresor :)

Kompresor pneumatický Rootsov :)

Kompresor pneumatický skrutkový :)

Koncový spínač (snímač koncovej polohy) hydraulický :)

Koncový spínač e-pneumatický, mikrospínač :)

Koncový spínač mechanický pneumatický (snímač koncovej polohy) :)

Kondenzačná sušička :)

Kondenzát :)

Konštrukcie nastaviteľných škrtiacich ventilov :)

Konštrukčné požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Kontaktová realizácia logickej funkcie :)

Kontrola hydraulického čerpadla a elektromotora :)

Kontrola hydraulických hadicových vedení :)

Kontrola hydraulických oleja :)

Kontrola hydraulických potrubí a tlakových spojok :)

Kontrola hydraulických valcov :)

Kontrola hydraulických ventilov :)

Kontrola pneumatickej jednotky na úpravu stlačeného vzduchu :)

Kontrola pneumatických hadicových rozvodov a ich komponentov :)

Kontrola, zabudovanie a pravidlá používania hadicových vedení :)

Kopírovacie systémy :)

Korektívna údržba :)

Kreslenie pomocou pomôcok :)

Kreslenie voľnou rukou (skicovanie), zásady a pravidlá, zobrazovacie spôsoby, postup kreslenia náčrtu :)

Krok v jazyku Grafcet :)

Krokový diagram s funkčnými líniami :)

Kyvná lineárna jednotka :)

Kyvný (kývavý) motor pneumatický, valce s otočným pohybom :)

Laserová dióda, koherentné žiarenie :)

Lean management (štíhle riadenie), filozofia štíhlej výroby :)

Lineárne (priamočiare) hydromotory (valce) :)

Logická funkcia, reprezentácia logickej funkcie (popis logickej funkcie) :)

Logické obvody, logická premenná, logická funkcia, logický člen (logický prvok, logické hradlo), logický signál :)

Logické riadenie :)

Lokalizácia netesností v praxi :)

Magnetické (elektromagneticky) aktivované ventily, priame, predradené (predradné, s predradeným ventilom, nepriamo riadené), so spätnou pružinou, magnetické impulzné ventily :)

Magnetické snímače (senzory) podrobne :)

Magneticky ovládaný bezdotykový spínač :)

Magnetický snímač (kotvový spínač, jazýčkové relé, jazýčkový kontakt, elektromagnetické relé) :)

Magnetorezistívne spínače :)

Makrokrok :)

Manipulátor, základné teleso, rameno, zápästie, efektor :)

Manometer :)

Manometer hydraulický :)

Materiál :)

Maznica (mazadlo, mastenica) stlačeného vzduchu (rozprašovač maziva, primasťovacia jednotka) v pneumatike :)

Mechanické programové zariadenie :)

Mechanicko-elektrické spínače, druhy spínačov, typy kontaktov :)

Mechanický (binárny) tlakový spínač e-pneumatický :)

Mechanický subsystém robota, základné teleso, rameno, zápästie, koncový efektor :)

Mechanizácia :)

Mechanizácia podrobne :)

Mechanizmus, tekutinové mechanizmy :)

Mechanizmy elektrické :)

Mechanizmy hydraulické :)

Mechanizmy pneumatické :)

Mechanizmy tuhé :)

Meranie hydraulického tlaku :)

Metóda 5S :)

Mikrohydraulika :)

Minimalizácia logickej funkcie využitím Booleovej algebry a pomocou Karnaughovej mapy :)

Mobilná hydraulika :)

Moduly PLC DA: napájací zdroj, centrálna procesná jednotka, vstupné moduly, výstupné moduly, modulárne PLC Simatic, zbernicové spojky, zostavenie modulov :)

Montáž ako záverečná etapa výrobného procesu :)

Montáž, demontáž :)

Montáž, montáž a dielce, súčiastky a podzostavy (po údržbe), montáž a spojovacie technológie, spoje (po údržbe) :)

Montážne činnosti, spojovanie, rozoberanie, kontrola, manipulácia, vedľajšie činnosti :)

Montážny proces (proces montáže, mounting process) :)

Možnosti prekrytia u proporcionálnych cestných ventilov a servoventilov :)

Nábežná a dobežná hrana :)

Nádrž hydraulického agregátu (tank, vaňa) :)

Najčastejšie používané typy snímačov (senzorov) v automatizácii resp. vo výrobe a ich charakteristika :)

Náklady na údržbu :)

Namiesto úvodu (Riadenie výrobných a technologických procesov) :)

Nanotechnológia, nanoúroveň, nanomateriál, nanočastica :)

Nastaviteľný tlak obmedzujúci ventil hydraulický s paralelne zapojeným jednosmerným ventilom :)

Nástroj :)

Návrh pneumatického systému :)

Nevýhody hydrauliky :)

Nevýhody pneumatiky :)

Normálne podmienky (normálny stav, normálne fyzikálne podmienky) :)

Nové globálne riziká Priemyslu 4.0, riziká pre doterajšie priemyselné mocnosti :)

Nové globálne technológie a Priemysel 4.0 :)

Núdzové tlačidlo :)

Núdzové vypnutie :)

Objemový prietok (prietok, prietokové množstvo, prietokový objem, výtlakový objem, výtlakový prietok) :)

Oblasti využitia (použitia) stlačeného vzduchu :)

Oblasti využitia elektrohydrauliky (e-hydrauliky) :)

Ochranný uzemňovací vodič :)

Ochranný vodič :)

Odlučovač vody (kondenzátu) :)

Odstraňovanie chýb (najčastejšie chyby zapojenia) v pneumatike :)

Opatrenia údržby :)

Opatrenia údržby hydraulických jednotiek v skratke :)

Opatrenia údržby pneumatických jednotiek v skratke :)

Oprava :)

Oprava pneumatických jednotiek :)

Opravy :)

Optické (opto-elektronické, fotoelektrické) snímače (senzory) podrobne :)

Optické približovacie spínače so svetlovodivými káblami :)

Optický snímač :)

Optimalizácia, optimalizácia s cieľom minimalizácie nákladov :)

Optimálne a nežiadúce správanie regulačného obvodu :)

Optimálne riadenie :)

Ošetrovanie (údržba), dokumentácia technickej údržby, mazanie, dopĺňanie, výmena, vyregulovanie, čistenie :)

Označenie obvodových prvkov v e-hydraulických schémach, priame a nepriame riadenie :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v hydraulických schémach :)

Označovanie prípojok rozvádzacích ventilov v pneumatických schémach :)

P/E komparátor tlakov :)

P/E prevodník (iba obrázok) :)

Paralelné spustenie viacerých priebehov (procesov, realizácia paralelných vetiev) v jazyku Grafcef :)

Parametre cestných ventilov :)

Parametre hydraulických strojov, životnosť :)

Parkovacie pomôcky s piezo-keramickými (piezokeramickými) prevodníkmi :)

Pascalov zákon, hydraulický lis, silový prevod :)

Pásová výroba :)

Patent :)

Piezoelektrický senzor :)

Plán a diagramy v e-hydraulike :)

Plánovaná spotreba materiálu :)

Plánovanie údržby :)

Plánovanie zásob :)

Plunžérový (plunžrový) lineárny hydromotor (valec) :)

Pneumatické akčné členy :)

Pneumatické počítadlo s predvoľbou (počítacia jednotka) :)

Pneumatické programovacie zariadenie :)

Pneumatické proporcionálne ventily :)

Pneumatické spínacie prvky pre realizáciu logických operácií :)

Pneumaticko-elektrický (P/E) binárny prevodník :)

Pneumatický krokový motor :)

Pneumatický motor (pneumotor, vzduchový motor, motor na stlačený vzduch) :)

Pneumatický pohon, druhy pohybov v pneumatike :)

Pneumatika :)

Počiatočný (rozbehový, inicializačný) krok, ďalší krok :)

Podmienky priradenia a časové akcie :)

Podnikový informačný systém (Enterprise Resource Planning, ERP), zloženie ERP, história ERP, ERP II :)

Podprogram v jazyku Grafcef :)

Pohonný systém robota :)

Pohybová rovnica :)

Poistný ventil pneumatický :)

Poka Yoke (japonský termín, ktorý možno preložiť ako „chybu-vzdorný“, anglicky znamená „fail-safing“ resp. „mistake-proofing”) :)

Polohové a Situačné plány rôzne :)

Polohový plán :)

Pomôcky a materiály na kreslenie :)

Porovnanie 2/2, 3/2 a 5/2-cestných pneumatických ventilov :)

Porovnanie absolútneho a relatívneho tlaku :)

Porovnanie činnosti a riadenia jednočinného a dvojčinného valca :)

Porovnanie hydraulických valcov :)

Porovnanie hydro proporcionálnych ventilov a servoventilov :)

Porovnanie monostabilných a bistabilných ventilov :)

Porovnanie NO (Normally Open) a NC (Normally Closed) ventilov :)

Porovnanie paralelného a sériového zapojenia v pneumatike, ovládanie z dvoch miest, bezpečnostné ovládanie :)

Porovnanie pneumatických a e-pneumatických systémov :)

Porovnanie pneumatických a hydraulických systémov :)

Porovnanie pneumatických kompresorov :)

Porovnanie pneumatických motorov :)

Porovnanie polohového (situačného) plánu s krokovým diagramom s funkčnými líniami :)

Porovnanie priameho a nepriameho riadenia činnosti pneumatického valca, dvojtlakové rozvody stlačeného vzduchu :)

Porovnanie priemyselných a kolaboratívnych robotov (cobotov) :)

Porovnanie princípu činnosti vodovodnej a vzduchovej pumpy (čerpadla) :)

Porovnanie resp. technická realizácia počítadiel :)

Porovnanie riadenia pneumatických ventilov, priame a nepriame riadenie :)

Porovnanie riadenia pohybu pneumatických valcov e-ventilmi :)

Porovnanie schém :)

Porovnanie schém Grafcet z programov FluidSIM a Grafcet-Studio :)

Porovnanie stlačiteľnosti tekutín :)

Porovnanie účinku pozitívneho a negatívneho prekrytia :)

Porovnanie vplyvu škrtiaceho a tlakového ventilu na otáčky rotačného hydromotora :)

Porovnanie výhod a nevýhod rôznych systémov pohonu :)

Porovnanie zapojení hydraulického filtra v obvodoch :)

Postup pri kreslení čiar :)

Postup pri výbere typu snímača :)

Postup zapájania schém e-hydrauliky :)

Postup zapájania schém e-pneumatiky :)

Postupový diagram (reťaz krokov), uzavretý postupový diagram :)

Potenciometrické snímače dráhy (polohy) a meracie sondy :)

Použiteľnosť zariadenia, celková doba výpadku :)

Použitie hydraulických systémov :)

Použitie hydrostatických mechanizmov :)

Použitie snímačov PNP a NPN s PLC :)

Použitie tlakových ventilov v hydraulike :)

Povinnosti zamestnávateľa z pohľadu BOZP, nástroje, ktorými je možné zabezpečiť BOZP :)

Požiadavky na hydraulický systém :)

Pozitíva Priemyslu 4.0, Made for Me :)

Pracovisko zamestnanca z pohľadu BOZP :)

Pracovné prostriedky :)

Pracovný (výrobný) postup :)

Pracovný úraz :)

Pravidlá na kreslenie schém tekutinových obvodov :)

Pravidlá pre tvorbu hydraulických schém zapojenia v e-hydraulike :)

Prechody medzi krokmi, prechodové podmienky v jazyku Grafcet :)

Prehliadka, zistenie a posúdenie existujúceho stavu, stanovenie príčin opotrebovania, uskutočnenie opatrení :)

Prehliadky a intervaly kontrol :)

Prekrytie (krytie) rozvádzacích ventilov s posúvačovou konštrukciou :)

Premenná a Konštanta v jazyku Grafcet :)

Prevádzkové požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Preventívna údržba, jej princípy, údržba v normálnych podmienkach, včasné odhalenie abnormalít, okamžitá reakcia a konzultačné služby :)

Priamo riadený tlakový ventil, normálne zatvorený tlakový ventil (poistný alebo tiež prepúšťací ventil), normálne otvorený tlakový ventil :)

Príbeh armatúr :)

Príčiny nebezpečenstiev, prehľad zdrojov nebezpečia v e-pneumatike a bezpečnostné (ochranné) opatrenia, normy o ochrane pred nebezpečenstvom elektrického prúdu :)

Priemysel (sekundárny hospodársky sektor) :)

Priemysel 4.0 (Industry 4.0) jednoducho :)

Priemysel 4.0 (Industry 4.0) komplexne :)

Priemysel 4.0 a jeho sociálny rozmer :)

Priemyselná revolúcia :)

Priemyselná výroba :)

Priemyselná výroba podľa organizácie práce a stupňa rozvoja používanej techniky :)

Priemyselné hydraulické ventily a rozvádzače :)

Priemyselný Internet vecí (Industrial Internet of Things, IIoT), programovateľné IoT brány, IoT platforma, Edge Computing :)

Priemyselný počítač :)

Priemyselný robot :)

Priemyselný robot, štruktúra, funkcie, klasifikácia, manipulátor, servisný robot, humanoidný robot (humanoid) :)

Prietok v pneumatike :)

Prietokomer :)

Prietokové proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Prietokové ventily (regulátory prietoku, prietokové regulačné ventily), riadiace prietokové ventily, regulačné prietokové ventily, v hydraulike :)

Prietokové ventily v pneumatike :)

Príklad grafického zobrazenia :)

Primárny (ťažobný) priemysel :)

Princíp práce elektromagnetického (e-magnetického, elektromagnetom ovládaného, solenoidového) ventilu (e-ventilu) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného monostabilného solenoidového ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/2-cestného solenoidového impulzného (bistabilného) ventilu :)

Princíp práce nepriamo riadeného 5/3-cestného solenoidového ventilu v kľudovej polohe otvoreného :)

Princíp práce nútene ovládaného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 2/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce priamo riadeného 3/2-cestného ventilu v kľudovej (základnej) polohe uzatvoreného (NC) :)

Princíp práce tlak obmedzujúceho ventilu (TOV, VOT) :)

Prísavka :)

Príslušenstvo k hydraulike :)

Príslušenstvo k pneumatike :)

Proces v jazyku Grafcet :)

Produkcia :)

Produkt :)

Produktivita práce :)

Profibus-DP (PROces Fleld BUS – Decentralized Periphery) :)

Programovacie jazyky PLC: Instruction List (IL), Structured Text (ST), Ladder Diagrams (LD), Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) :)

Programovanie robotov, play-back, teach-in, off-line, pohony robotov, pohonové systémy robotov :)

Programovateľné automaty (Programable Logic Controller - PLC, nemecká skratka SPS) :)

Programovateľný automat (Programmable Logic Controller, PLC) dnes :)

Programovateľný logický automat (PLC), úvod do automatického riadenia :)

Programové pole (krížový volič) :)

Programové riadenie, riadenie s pevným programom (nepružné riadenie), program, pružné riadiace systémy, programové zariadenia :)

Programové zariadenie s časovými relé :)

Programy s časovým oneskorením :)

Projekt :)

Proporcionalita :)

Proporcionálne e-ventily :)

Proporcionálne ventily – rozvádzače hydraulické v priemysle :)

Proporcionálne ventily :)

Proporcionálne ventily a rozvádzače v tekutinových obvodoch :)

Proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Proporcionálne ventily, tlakové proporcionálne ventily, prietokové proporcionálne ventily, proporcionálne ventily – rozvádzače, servoventily :)

Proporcionálny :)

Proporcionálny 5/3-cestný ventil FESTO :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s integrovanou elektronikou bez snímača polohy :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s posúvačom (proporcionálny rozvádzač priamo riadený 4/3-polohový, posúvačové prevedenie) :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3 s posúvačom a so snímačom jeho polohy :)

Proporcionálny hydraulický rozvádzač priamo riadený 4/3-cestný s integrovanou elektronikou, so snímačom polohy posúvača a so spätnou väzbou :)

Proporcionálny hydraulický tlakový ventil nepriamo riadený :)

Proporcionálny hydraulický tlakový ventil priamo riadený inak :)

Proporcionálny prietokový ventil MPYE :)

Proporcionálny rozvádzací (cestný) ventil :)

Proporcionálny tlakový obmedzovací ventil (TOV) :)

Proporcionálny tlakový regulačný ventil :)

Prvá pomoc po úraze elektrickým prúdom, šok, popáleniny :)

Prvky v e-hydraulike (typickí predstavitelia e-hydrauliky) :)

Prvky v e-pneumatike (typickí predstavitelia e-pneumatiky) :)

Realizácia logickej funkcie logickými členmi :)

Redukčný ventil :)

Reflexná optická (svetelná) závora :)

Reflexný svetelný snímač :)

Regulácia, úloha regulačnej techniky resp. úloha regulácie :)

Regulačný (redukčný) ventil (tlakový regulačný ventil, TRV) :)

Regulačný obvod, regulovaný úsek, regulátor, meracie zariadenie, regulačné zariadenie, regulátor, menič signálu, regulácia :)

Regulátor tlaku pneumatický :)

Regulovaný úsek, regulovateľnosť :)

Renderovanie :)

Reynoldsovo číslo (Reynoldsovo kritérium) (Re), kritické Reynoldsovo číslo, prúdenie v potrubí :)

Riadené jednosmerné ventily hydraulické :)

Riadenie :)

Riadenie (ovládanie) :)

Riadenie a Regulácia :)

Riadený spätný ventil pneumatický (jednosmerný ventil s riadením) :)

Riadiaca (signálová) časť (riadiaci systém) hydraulického systému :)

Riadiace hrany piestu (posúvača) aj proporcionálnych ventilov :)

Riadiace prvky hydrauliky :)

Riadiaci diagram :)

Riadiaci reťazec v e-pneumatike, štruktúra reťazca :)

Riadiaci reťazec v pneumatike :)

Riadiaci systém robota :)

Riadiaci systém, rozhrania, binárne, digitálne a analógové signály a ovládacie prvky, tlačidlá a spínače, prístroje HMI v priemysle :)

Riešenie rizík zavádzania Priemyslu 4.0 a ďalšie motívy jeho zavádzania :)

Robot :)

Robot podrobne :)

Robotika :)

Rotačné a kývavé (kyvné) hydromotory :)

Rotačný motor pneumatický :)

Rovnica kontinuity :)

Rozdelenie (typy) kompresorov používaných v pneumatike :)

Rozdelenie logických obvodov (LO), kombinačné LO, sekvenčné LO, synchrónne sekvenčné LO, asynchrónne sekvenčné LO, bistabilné preklápacie obvody :)

Rozdelenie snímačov (senzorov) podľa snímaných (meraných) fyzikálnych veličín :)

Rozdiel medzi doterajšími technológiami a novými technológiami zameranými na Priemysel 4.0 :)

Rozdiely medzi doterajšími technológiami a novými technológiami zameranými na Industrie 4.0 (Priemysel 4.0) :)

Rozhranie človek-stroj (Human–Machine Interface, HMI) :)

Rozlišovacie značky v e-pneu schémach :)

Rozmery výkresov používaných v technickom kreslení (iba obrázok) :)

Rôzne delenia montáže, externá, interná, stacionárna, nestacionárna, fázová, skupinová, prúdová, ručná, mechanizovaná, automatizovaná, automatická :)

Rôzne poškodené hydraulické hadice :)

Rozvádzače hydraulické :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce binárne :)

Rozvádzacie ventily (rozvádzače) pracujúce plynulo (spojito) :)

Rozvod stlačeného vzduchu :)

Rozvod stlačeného vzduchu do miesta spotreby :)

Rozvodná kocka v pneumatike (iba obrázky)

Rozvodné kocky, resp. hydrorozdeľovače (iba obrázky) :)

Schéma pneumatického zapojenia (pneumatická schéma) :)

Schéma zapojenia e-pneumatického riadenia :)

Sedlové ventily :)

Sekundárny priemysel :)

Senzory (snímače prostredia), úprava signálu, výstupné signály :)

Sériová výroba, individuálna (kusová) výroba :)

Servis a údržba, modernizácia a rozšírenie výrobných liniek :)

Servomechanizmy (servorozvádzače) v tekutinových obvodoch :)

Servopneumatické polohovanie :)

Servoventily :)

Servoventily hydraulické v priemysle :)

Siemens LOGO!

Signál, Informácia a Údaj v senzorike :)

Signálka pneumatická :)

Signálne (vstupné) prvky a ich ovládanie :)

Signálne línie (čiary) a spojenia signálov :)

Signály v priemysle :)

Silový prevod :)

Situačný plán :)

Škrtiace ventily, škrtiace ventily s ihlovou konštrukciou, škrtiace ventily s čelnou skrutkovicovou štrbinou :)

Škrtiaci spätný ventil (jednosmerný škrtiaci ventil) :)

Škrtiaci ventil nastaviteľný :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom (škrtiaci spätný ventil) :)

Škrtiaci ventil s paralelne pripojeným jednosmerným ventilom a sériovo pripojeným VRT ventilom :)

Škrtiaci ventil so stabilizátorom tlaku (ventil hydraulický 2-cestný regulačný prietokový) :)

Slovník príkazov (operácií) a operandov AWL (STL, jazyka symbolických príkazov, strojového jazyka):)

Snímač (senzor, detektor, prevodník), čidlo, binárne snímače a prevody, analógové snímače a prevody :)

Snímače koncovej polohy pneumatické :)

Snímače polohy odporové :)

Snímače teploty s materiálmi (odpormi) závislými na teplote, dimenzujúci odpor, Pt100 :)

Snímače tlaku a sily :)

Snímače úrovne, meranie odrazom a ponoreným snímačom, s piezo-keramickými (piezokeramickými) senzormi :)

Snímače v e-hydraulike :)

Solenoid :)

SolidWorks :)

Spätná väzba :)

Spätné (jednosmerné) ventily, hydraulický zámok (riadený dvojitý spätný ventil) a logické ventily :)

Spätný ventil (jednosmerný ventil), spätný ventil s pružinou (jednosmerný ventil s pružinou) :)

Spínač, vypínač, prepínač :)

Spoje hydraulických vedení :)

Spojité regulátory, P-regulátor, I-regulátor, D-regulátor :)

Spôsoby montáže hydraulických ventilov a rozvádzačov a ich prepojenie v hydraulickom obvode, príslušenstvo :)

Spôsoby montáže hydraulických ventilov a rozvádzačov a ich prepojenie v hydraulickom obvode, príslušenstvo :)

Spracovanie dát v PLC DA, IPO princíp, snímače na vstupe, spracovanie, aktivácia ovládačov zariadení, úrovne ovládania (riadenia) PLC, moduly, signálové moduly, frontálny konektor :)

Spracovateľské (logické stavebné) prvky (členy) (ventilové hradlá, AND, OR a NOT v pneumatike) :)

Správanie regulačného obvodu, vodiace, rušivé zmeny :)

Správanie rôznych regulačných obvodov :)

Stacionárna hydraulika :)

Stav kroku :)

Stick-slip efekt (Stick-slip efect) :)

Stlačený vzduch :)

Stratégia údržby, stratégie údržby podsystémov, voľba stratégie údržby :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje >>

Stupne automatizácie :)

Surovina :)

Sušenie stlačeného vzduchu, absorpčné vysúšanie, absorpčná sušička, adsorpčné vysúšanie, adsorpčná sušička, kondenzačné vysúšanie, kondenzačná sušička :)

Sušička vzduchu :)

Symboly a značky e-hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky e-pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky hydrauliky použité v hydraulických schémach :)

Symboly a značky pneumatiky a e-pneumatiky po anglicky :)

Symboly a značky pneumatiky použité v pneumatických schémach :)

Symboly a značky proporcionálnych a servoprvkov v hydraulike :)

Synchronizácia v jazyku Grafcef :)

Synchrónny valec (hydromotor s obojstrannou piestnicou) :)

Systém snímačov robota :)

Systémy vykonávania výroby (Manufacturing Execution Systems, MES) :)

Systémy výrobných liniek :)

Tabuľka prietokového odporu potrubia na 1 m dĺžky :)

Tandemový valec :)

Technická dokumentácia :)

Technická realizácia integrovaných obvodov (iba obrázky) :)

Technická realizácia logických funkcií :)

Technická realizácia Pneu - Hydro - Elektro :)

Technický predpis, technická norma, medzinárodná norma (IEC), európska norma (EN), slovenská technická norma (STN), zahr. norma, harmonizovaná technická norma (HD), STN vhodná na posudzovanie zhody :)

Technika kreslenia, krátke čiary, dlhé čiary, kružnice, náčrty :)

Technológia v priemysle :)

Technologické požiadavky na hydraulické zariadenia :)

Technologický postup :)

Tekutinové mechanizmy, rozdelenie a použitie tekutinových mechanizmov, hydrostatické, hydrodynamické, pneumostatické, pneumodynamické a pneumohydraulické mechanizmy :)

Tekutinový mechanizmus, hydraulický stroj, pneumatický mechanizmus :)

Teleskopický valec :)

Tenzometre, snímače krútiaceho momentu; nosníkové, konzolové a okrajové snímače zaťaženia; ťahové a tlakové snímače zaťaženia, tenzometre z drôtu a fólie :)

Teplomer (termometer) :)

Terciálny priemysel :)

Termodiagnostika :)

Tlačidlom ovládané mechanicko-elektrické spínače a ich spínacie značky, zapínací kontakt (svorka), rozpínací kontakt (rozpínač), prepínací kontakt (menič) :)

Tlak v pneumatike :)

Tlak všeobecne :)

Tlak vzduchu (atmosférický tlak), normálny tlak :)

Tlakomer, manometer, vákuometer :)

Tlaková (pracovná) kvapalina (hydraulická kvapalina), minerálny olej, ťažko zápalné tlakové kvapaliny, ekologické kvapaliny :)

Tlaková (pracovná) kvapalina (hydraulická kvapalina), rozdelenie tlakových kvapalín :)

Tlakové proporcionálne ventily hydraulické v priemysle :)

Tlakové spínače (iba obrázky a značka) :)

Tlakové ventily v hydraulike :)

Tlakové ventily v pneumatike :)

Tlakový obmedzovací ventil (ventil obmedzujúci tlak) (TOV, VOT) :)

Tlakový prevod :)

Tlakový prevodník hydraulický (multiplikátor, tlakový zosilňovač, násobič tlaku) :)

Tlakový prevodník pneumatický (multiplikátor)

Tlakový redukčný (regulačný) ventil (TRV) :)

Tlakový snímač s displejom (digitálny tlakomer) :)

Tlakový spínač (167080) :)

Tlakový spínací ventil (tlakový spínač) :)

Tlmenie :)

Tok signálu v proporcionálnej hydraulike :)

Totálne produktívna údržba (Total Productive Maintenance, TPM) :)

Trenie v hydraulike :)

Trenie, prúdenie v kvapalinách, vnútorné trenie, laminárne a turbulentné prúdenie :)

Trojcestný regulačný ventil (TRV) nastaviteľný :)

Trojcestný ventil pneumatický (OR v pneumatike) :)

Turbokompresory pneumatické :)

Tvorba programu (programovanie), program, programovanie PLC, programový riadok, princípy programovania :)

Údržba hydraulických zariadení, doba nasadenia :)

Údržba v pneumatike :)

Údržba v skratke, opatrenia, prehliadky, opravy, vylepšenia :)

Údržba v zadaných intervaloch :)

Údržba v závislosti od stavu :)

Údržba vyvolaná udalosťou :)

Údržba, cieľ údržby a úloha údržby na príklade obrábacej stanice :)

Ukážka údržby Hydraulickej jednotky podrobne :)

Ukážka údržby Pneumatické jednotky podrobne :)

Ukážka údržby v príkladoch, dopravný pás, frézovačka, ovládanie a napájanie elektrinou, robot, kompletné zariadenie :)

Ukladanie signálov do pamäti v e-pneumatike a v e-hydraulike :)

Ultrazvukové merače vzdialenosti s piezo-keramickým (piezokeramickým) prevodníkom :)

Ultrazvukové snímače (senzory) :)

Ultrazvukové snímače (senzory) podrobne, využitie ultrazvukových senzorov na automatizovanom dopravnom páse, ultrazvuk, zvuk, detekcia objektov pomocou ultrazvukových senzorov, mŕtva zóna :)

Úrazy spôsobené hydraulickou kvapalinou :)

Uzatvárací ručný ventil pneumatický :)

Uzatvárací ventil hydraulický :)

Uzatváracie ventily v pneumatike :)

Uzemnenie :)

Uzemňovač :)

Uzemňovací vodič :)

Uzemňovacia sústava :)

Valec s tlmením v koncovej polohe, tlmenie, princíp tlmenia :)

Varikap (kapacitná dióda) :)

Vážiace bunky :)

Veličiny a vzorce v hydraulike :)

Veličiny v pneumatike :)

Veľkosť rýchlosti kvapaliny vytekajúcej z nádoby (Torricelliho vzorec) :)

Ventil :)

Ventil e-hydraulický 4/2-cestný rozvádzač (4/2-cestný rozvádzač magneticky riadený/167082) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s obtokovou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený a s obtokovou stredovou polohou/167085) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač s uzavretou stredovou polohou (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený s uzavretou stredovou polohou/167083) :)

Ventil e-hydraulický 4/3-cestný rozvádzač v stredovej polohe prípojky odľahčené (4/3-cestný rozvádzač magneticky riadený v stredovej polohe prípojky odľahčené/167084) :)

Ventil e-pneumatický 5/2-cestný nepriamo riadený (predradný) :)

Ventil hydraulický 2/2-cestný :)

Ventil hydraulický 3/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/2-cestný :)

Ventil hydraulický 4/3-cestný :)

Ventil hydraulický odvzdušňovací :)

Ventil obmedzujúci tlak (VOT, TOV) v hydraulike :)

Ventil pneumatický 2/2-cestný :)

Ventil pneumatický 3/2-cestný :)

Ventil pneumatický 4/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/2-cestný :)

Ventil pneumatický 5/3-cestný :)

Ventil pneumatický rýchloodvzdušňovací :)

Ventil riadený tlakom (VRT) :)

Ventilové ostrovy (terminály, bloky) :)

Ventily a rozvádzače s posúvačovou konštrukciou :)

Ventily na riadenie prietoku, ventily so stabilizáciou tlakového spádu (regulátory prietoku), škrtiace ventily :)

Ventily pre riadenie tlaku, prepúšťacie ventily, poistné ventily, redukčné ventily :)

Viacnásobný krok :)

Viskozita (tekutosť) v hydraulike, normy ISO a SAE :)

Viskozita, supratekutý stav :)

Vlhkosť, rosný bod :)

Vo veku automatizácie, kremíková revolúcia :)

Vodič ochranného pospájania :)

Všeobecné úlohy, vlastnosti a požiadavky na tlakové kvapaliny :)

Vstavané ventily (Slip-in) :)

Vstavané ventily (Slip-in) hydraulické v priemysle :)

Vstupno/výstupný procesor (I/O procesor) v jazyku Grafcef :)

Výber pneumatického kompresora, kapacita (výkon) kompresora, objemová účinnosť kompresora :)

Výber priebehu (vetvenie, realizácia alternatívnych vetiev) v jazyku Grafcef :)

Výhody hydrauliky :)

Výhody pneumatiky :)

Výhody použitia elektroniky a elektrotechniky v hydraulických systémoch (zariadeniach) :)

Vylepšenie :)

Výmena alebo vyčistenie olejového filtra :)

Výmena hydraulického chybného valca :)

Výmena hydraulického oleja :)

Výmena hydraulických súčiastok :)

Vypracovanie plánu údržby :)

Výroba a úprava stlačeného vzduchu, kompresorová stanica (kompresorovňa) :)

Výroba v priemysle :)

Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu :)

Výrobná linka :)

Výrobné prostriedky :)

Výrobný proces :)

Vysielač polohy :)

Využitie nanotechnológie, nanorúrky a nanodrôty, Fullerén, kremíkový nanodrôt, uhlíková nanorúrka, Grafén :)

Využitie pneumatiky :)

Využitie, funkcie a aplikácie pneumatiky v automatizácii :)

Vzduch, vlhkosť :)

Vzduchom riadený hydraulický ventil :)

Vzduchové lineárne pumpy (membránové dúchadlá) :)

Základné charakteristiky hydraulických čerpadiel :)

Základné logické prvky (členy), logické prvky, digitálne systémy, označovanie vstupov a výstupov, digitálne systémy, logické hradlo, kontaktová realizácia :)

Základné prvky hydraulického systému :)

Základné prvky jazyku Grafcet, krok, prechod :)

Základný obvod s využitím stlačeného vzduchu :)

Základný prehľad delenia (rozdelenia) snímačov (senzorov) :)

Základový uzemňovač uložený v betóne :)

Základový uzemňovač uložený v zemi :)

Zákony robotiky :)

Zapojovacie značky v e-pneumatických schémach :)

Zásady označovania :)

Zásobník stlačeného (pneumatického) vzduchu (tlaková nádoba, vzduchojem, vzdušník, akumulátor) :)

Zásobník stlačeného vzduchu (vzduchojem) :)

Životný cyklus pneumatických systémov, cyklus vyhodnocovania, údržba, zlepšovanie systému :)

Zloženie (prvky) regulačného obvodu všeobecne :)

Zloženie elektrohydraulického (e-hydraulického) zariadenia :)

Značky na pracovisku z pohľadu BOZP, bezpečnostné, príkazové, zákazové a výstražné značky :)

Zobrazenia v hydraulike :)

Zobrazenie procesov, Stavové diagramy, Zmeny stavov, Súčinnosť jednotlivých konštrukčných dielov, Spôsob zadania signálu :)

Zostavovanie programu ako kontaktový plán (KOP), kontaktový plán (kontaktová schéma), prvky KOP, siete (vetvy), písanie textov, vkladanie programu, základné logické funkcie :)

Zostavovanie programu ako zoznamu príkazových riadkov (menu AWL – (Anweisungsliste)), riadky programy, programovací jazyk, operačné značky príkazov, značky operandov, parametre operandov :)

Zostavovanie programu ako zoznamu príkazových riadkov (menu AWL – (Anweisungsliste)), štruktúra príkazového riadka, pravidlá pre písanie programu (syntax programovacieho jazyka) :)

Zverejnené na iných webových stránkach ~


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady