Vytvorené: 23. 09. 2017 Tlačiť

Okolo roku 1000 000-250 000 p.n.l. - staropaleolitické osídlenie na Slovensku je archeologicky dokázané nájdenými kultúrnymi vrstvami (Nové Mesto nad Váhom - Mnešice, Bratislava), nálezmi primitívnych kamenných výrobných nástrojov (Seňa, Poľov) a ohnísk (Spišské Podhradie a Vyšné Ružbachy).

 

Okolo roku 250 000-35 000 p.n.l. - počas stredného paleolitu sú zo Slovenska doklady na intenzívnejšie osídlenie, najmä v blízkosti termálnych prameňov, na sprašových terasách, ale aj v blízkosti jaskýň (Gánovce, Hôrka-Ondrej, Beharovce na Spiši, Bojnice na Hornej Nitre, Banka a Radošiná na Považí). Európsky významným je nález vyliatku lebky neandertálca z Gánoviec pri Poprade (našli ho roku 1926 v travertínovej kope) a nález čelovej kosti mladej neandertálky zo Šale nad Váhom. Vzácny nález z Gánoviec - vyliatok lebky neandertálskeho človeka spred 120 000 rokov, ktorý tu asi zahynul na otravu kysličníkom uhličitým pri tepelných minerálnych prameňoch a lebečnú dutinu mu vyplnila travertínová hmota - je dnes v pražskom Národnom múzeu (Česká republika).

 

V rokoch 35 000-8 200 p.n.l. - z mladopealeolitického obdobia sa už našli špecializované kamenné nástroje, ktoré slúžili na výrobu rozličných pracovných nástrojov z dreva, kostí, parohov a mamutích klov. Z tohto obdobia sú i najstaršie umelecké pamiatky z územia Slovenska (Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši, Ivanovce, Nové Mesto nad Váhom - Mnešice, Trenčín, Vlčkovce, Zamarovce, Čertova Pec pri Radošine, Banka, Žabokreky nad Nitrou, Spišské Podhradie, Veľký Šariš, Tibava, Barca II., Cejkov, Moravany nad Váhom a iné). K vrcholným výtvorom mladopaleolitického umenia patrí Venuša z Moravian (Moravíanska venuša) - plastika, ktorú vyrezal dávny umelec z mamutoviny pred vyše 22 800 rokmi. Malú sedemcentimetrovú sošku bez hlavy objavili roku 1942 v Moravanoch pri Piešťanoch. Dnes je jedinečným exponátom Klenotnice dávnej minulosti na Bratislavskom hrade.

 

Okolo rokov 8 200-6 000 rokov n.l. - mezolit - zistené osídlenia na severnom Slovensku (Veľký Slavkov), ale aj na pieskových dunách v okolí dolného Váhu a Malého Dunaja (Veľká Mača pri Seredi), menšie sídliská vo východných oblastiach Slovenska (Barca, Streda nad Bodrogom, Silická Jablonica).

 

V období rokov 6 000-3 200 p.n.l. - základná jednotka vtedajšej spoločnosti - monogamná rodina - bola sociálne len nevýrazne diferencovaná, nejestvovala ešte ani pravidelná tovarová výmena. Roľnícke osídlenie zaznamenané na juhozápadnom a východnom Slovensku - ľud kultúry s lineárnou keramikou (Hurbanovo, Bíňa, Michalovce, Nitra, Veľký Grob a iné). Najvýznamnejšie kultúry - želiezovská a bukovohorská, začiatky roľníckej kultúry s rázovitým domácim vývojom.

 

Okolo rokov 3 200-1 900 p.n.l. - neskorá doba kamenná - eneolit - obrábanie pôdy pomocou dreveného radla ťahaného dobytkom umožnilo obrábanie väčších rozlôh pôdy - vznik veľkorodiny. Najvýznamnejšími kultúrami na Slovensku boli lengyelská (Brodzany - Nitra, Ludanice), polgárska (Lažňany) a bádenská, ktorá zasahovala až do Turca, Liptova a na Spiš.

 

Okolo rokov 1 900-1 500 p.n.l. - staršia doba bronzová - územie Slovenska plnilo významnú úlohu nielen ako križovatka obchodných a kultúrnych ciest, ale aj ako producent medi, ktorá sa dolovala v Slovenskom rudohorí. Na území dnešného Slovenska sú zvyčajné kostrové pohreby v skrčenej polohe a do hrobov sa vkladali bohaté milodary. Na pohrebiskách aj na ornamentike sú motívy svedčiace o kulte slnka. Na juhozápadnom Slovensku vznikla svojrázna starobronzová nitrianska kultúrna skupina, ktorú neskôr vytlačila unetická kultúra, prenikajúca až na južné Slovensko (Stará Ďala - Hurbanovo). Na dolnom Pohroní a Poiplí - hatvanská kultúra.

 

Okolo rokov 1 500-1 250 p.n.l. - na juhozápadnom Slovensku poľnohospodárska maďarovská kultúra (Maďarovce - Santovka), pre ktorú sú charakteristické opevnené osady a veľkovýroba keramiky. Na východnom Slovensku otomanská kultúra. Vonkajšie usporiadanie osád aj materiálna kultúra prezrádzajú vplyv mykénskych civilizačných centier (Spišský Štvrtok). Z tohto obdobia pochádza aj železná dýka z kultového objektu v Gánovciach, ktorá je najstarším dokladom výskytu železa v strednej Európe a svedectvom kontaktov s Chetitskou ríšou.

 

V rokoch 1 250-700 p.n.l. - lužická kultúra - silno opevnené výšinné hradiská vojenského, výrobného a správneho charakteru má na Slovensku autochtónne prvky. Na juhozápadnom Slovensku čačianska kultúra (Čaka, Očkovo, Kolta, Dedinka, Lužany a pod.) charakterizovaná veľkými náčelníckymi mohylami - väčšia sociálna diferencovanosť spoločnosti. Západne od Váhu - velatická kultúra - žiarové pohrebiská.

 

Roku 800 p.n.l. - na území Slovenska sa objavili skýtske výrobky a pravdepodobne i Skýti.

 

V rokoch 700-400 p.n.l. - staršia doba železná - ťažba nielen železa, ale stále viac aj olova, zlata a soli. Zvýšenie sociálnej diferenciácie spoločnosti - honosné výbavy hrobov, v sídliskách sa objavujú dvorce alebo príbytky, ktoré sú pod ostatnej osady oddelené palisádou. Prostredníctvom tráckych kmeňov kontakty s gréckou civilizáciou - keramika zhotovená na hrnčiarskom kruhu. Na východnom Slovensku - kuštanovická kultúra - prísny geometrizmus.

 

Roku 500 p.n.l. - galskí Kobýnijovia prenikli na naše územie a asimilovali Osov, národ dovtedy žijúci na našom území.

 

V rokoch 400-200 p.n.l. - Kelti na Slovensku. Osady sa koncentrovali v ohybe Dunaja, v povodí Ipľa, Hronu, Žitavy, Nitry (nález z Veľkej Máne pri Vrábľoch). Pôvodné obyvateľstvo na tomto území sa dostalo do keltskej závislosti. Zvyšky obyvateľstva pôvodnej lužickej kultúry žili izolovane v údoliach a horských oblastiach severného Slovenska, kde vytvorili samostatnú púchovskú kultúru. Tá pretrvala až do zmeny letopočtu. Budovali si aj opevnené hradiská na vyvýšených miestach (Liptovská Mara, Havránok).

 

V rokoch 200-60 p.n.l. - ďalší kolonizačný keltský prúd. Zaviedli u nás peňažný systém už začiatkom 2. storočia pred Kristom. Nápisy na niektorých minciach (asi mená kniežat, čo mali právo razby) sú najstaršími zachovanými nápismi z nášho územia. Najpočetnejšie sú mince s nápisom BIATEC a NONNOS. Bratislavské nálezy keltských mincí sú najväčšie v strednej Európe. Našli sa tu nielen mince, ale aj pozostatky mincovne, čo dokazuje, že bratislavské oppidum bolo významným obchodným centrom keltského sveta. Opevnené osady - oppidá, v ktorých sa okrem poľnohospodárstva rozvíjala aj náročná remeselná výroba (Bratislava, Devín, Plavecké Podhradie).

 

Biateky

 

Roku 60 p.n.l. - prichádzali k nám na krátku dobu príbuzní Skýtov - Jazygotovia, ktorí boli vytlačení germánskymi kmeňmi Markomanov, Kvádov a Búrov.

 

Roku 60 n.l. - v povodí Tisy sa koncentrovali dácke kmene, ktoré prenikli na územie stredného Slovenska pod vedením kráľa Burebistu. Centrom územia na východ od Váhu bola Nitra. Dákovia porazili keltské kmene Bójov a Tauriskov. Pri týchto bojoch bolo pravdepodobne zničené aj bratislavské oppidum. Jeho úlohu na vyše pol storočia preberá osada v Bratislave - Devíne.

Ku koncu staršej doby laténskej sa začína uplatňovať žiarový rítus - pravdepodobne odraz zmien v svetonázorových predstavách keltskej spoločnosti, teda prechod od viery v posmrtný život k viere o prevteľovaní duší. Zreteľnejšie sa vyčleňujú sociálne vrstvy, silnie vnútorný mocenský zápas - prvé zárodkové formy štátnej organizácie. Kelti prispeli k rozvoju spracovania železa - vysoká úroveň metalurgie železa, technika výroby na hrnčiarskom kruhu. výroba textilu - tkáčsky stav, pestovanie pšenice, jačmeňa, ovsa, prosa, strukovín a ľanu, rotačný žarnov.

Symbiózou lužického a keltského prvku vzniká púchovská kultúra. Poznáme vyše 300 sídlisk tejto kultúry. Mnohé z nich boli opevnenými hradiskami. Na strednom Slovensku to boli známi Kotíni keltského pôvodu (dobývanie železnej rudy) a v novohradských horách to bol kmeň Osov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady