Vytvorené: 20. 03. 2020 Tlačiť

Existuje mnoho akceptovaných rozdelení, medzi najčastejšie publikované a používané patrí rozdelenie senzorov podľa:

• vstupnej (meranej) veličiny,
• podľa fyzikálneho princípu činnosti,
• podľa potreby energie,
• tvaru výstupného signálu,
• styku snímača s meraným objektom.    

Podľa vstupnej (meranej) veličiny rozlišujeme:

 • snímače elektrických veličín - používajú sa na snímanie elektrického poľa. Ide najmä o snímače napätia, prúdu, odporu, kapacity a indukčnosti,
 • snímače magnetických veličín - používajú sa na snímanie magnetického poľa, magnetického indukčného toku, magnetických charakteristík látky (permeabilita, susceptibilita) alebo iných fyzikálnych veličín, ktoré sú s magnetickými veličinami spriahnuté,
 • snímače mechanických veličín - predstavujú rozsiahlu časť snímačov pri meraní neelektrických veličín. Ide predovšetkým o nasledujúce snímače: snímače polohy, výchylky (geometrických rozmerov), snímače rýchlosti (uhlovej, priamočiarej), snímače zrýchlenia, snímače vibrácií, snímače sily (hmotnosti), snímače tlaku, snímače vákua, snímače deformácie, snímače krútiaceho momentu, snímače prietoku, snímače hladiny,
 • snímače tepelných veličín - sú snímače, ktoré sa používajú na meranie fyzikálnych veličín vzťahujúcich sa k teplote, teplu, tepelnému toku, tepelnej kapacite a podobne[1]

Podľa potreby energie rozlišujeme (podľa parametrov):

 • aktívne senzory, ktoré priamo premieňajú meranú veličinu na elektrickú veličinu,
 • pasívne senzory, ktoré potrebujú elektrické napájanie vyhodnocovacieho obvodu, pretože pracujú na princípe zmeny elektrických vlastností.

 

Rozlišovanie senzorov podľa potreby energie (podľa parametrov)

 

Podľa styku snímača s meraným objektom:

 • bezdotykové (proximitné, približovacie) snímače - nie sú v priamom kontakte so snímaným objektom,
 • dotykové (kontakné, taktilné) snímače - musia byť v priamom (mechanickom, galvanickom...) kontakte so snímaným objektom[2]

Podľa tvaru výstupného signálu:

 • analógové (spojité) snímače - pri spojitej zmene vstupnej, snímanej veličiny sa aj výstupný signál snímača mení spojito,
 • digitálne (číslicové, diskrétne) snímače - výstupnými signálmi sú diskrétne skoky alebo stavy[3]

Podľa použitého fyzikálneho princípu:

 • dilatačné,
 • deformačné,
 • piezoelektrické,
 • termoelektrické,
 • fotoelektrické,
 • Hallove.
[1] V literatúre sú uvádzané aj: 
• snímače žiarenia - sú snímače emisií častíc alebo snímače elektromagnetických lúčov, podľa čoho sa aj rozdeľujú na snímače jadrového žiarenia a snímače elektromagnetického žiarenia, 
• chemické snímače - ide najmä o snímače kompozície, koncentrácie, reakčnej rýchlosti, pH, oxido-redukčného potenciálu a podobne, 
• biologické snímače  - ide o snímače používané v medicíne, ktoré nadobúdajú stále väčší význam. Sú schopné (aspoň čiastočne) nahradiť zmyslové orgány človeka, ako sluch, hmat, čuch, chuť a zrak, 
• optické a akustické snímače.
[2] V literatúre sú uvádzané aj: 
• vnútrotelové (invazné, intrakorporálne) snímače - snímače, ktoré sú zvyčajne súčasťou sond a kamier zavádzaných priamo do tela. 
[3] V literatúre sú uvádzané aj: 
• impulzné snímače
• periodické (kmitočtové) snímače.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady