Angličtina 1 :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 15. 02. 2015 Tlačiť

 
Obsah:
0. LEKCIA Výslovnosť
Výslovnosť krátkych samohlások, Výslovnosť dlhých samohlások, Výslovnosť dvojhlások, Výslovnosť spoluhlások
1. LEKCIA Kontakty 1
Slovíčka 1 Všetky slovíčka 1. lekcie
Pozdravy pri stretnutí a lúčení, Test 1 Pozdravy
Predstavovanie, Test 2 Predstavovanie a pozdravy (ako písomka)
Gramatika 1 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase, Test 3 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (ako písomka)
Test 4 Dialóg Stretnutie (ako písomka), Test 5 Stretnutie a rozlúčenie (ako písomka)
Reálie 1 - Podanie ruky a predstavovanie
2. LEKCIA Osobné údaje
Slovíčka 2 Všetky slovíčka 2. lekcie
Test 6 Krajiny a národnosti (ako písomka)
Reálie 2 - Kto odkiaľ pochádza
Test 7 Národnosti a ich jazyk (ako písomka)
Gramatika 2 Jednoduchý prítomný čas, Test 8 Jednoduchý prítomný čas (ako písomka)
3. LEKCIA Kontakty 2
Slovíčka 3 Všetky slovíčka 3. lekcie
Test 9 Formulár (ako písomka)
Rodinný stav
Test 10 Prázdny formulár ako písomka
Reálie 3 - Oslovovanie
4. LEKCIA Ľudia
Slovíčka 4 Všetky slovíčka 4. lekcie
Test 11 Vonkajšie znaky osôb (ako písomka)
Gramatika 3 Podstatné meno GLASSES
Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb
Test 12 Opis samého seba ako písomka
Gramatika 4 Sloveso TO HAVE
Test 13 Opis osôb (ako písomka)
Opis krásy dievčat, žien a mužov
Test 14 Slová opačného významu (ako písomka)
Test 15 Stavy osôb (ako písomka)
Gramatika 5 Vety so slovesom TO BE a časticou NOT, Test 16 Záporné tvary slovesa to be (ako písomka)
Gramatika 6 Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD
5. LEKCIA Povolania
Slovíčka 5 Všetky slovíčka 5. lekcie
Povolanie, Test 17 Povolania 1 (ako písomka), Test 18 Povolania 2 (ako písomka)
Reálie 4 - Názvy povolaní a rody
Gramatika 7 Členy v angličtine (určitý a neurčitý)
Test 19 Členy podstatných mien (ako písomka)
Členy pri povolaniach
Test 20 Povolania 3 (ako písomka)
6. LEKCIA Rodina a priatelia
Slovíčka 6 Všetky slovíčka 6. lekcie
Test 21 Rodina (ako písomka), Test 22 Rodinní príslušníci (ako písomka)
Gramatika 8 Privlastňovacie zámená
Privlastňovacie zámená, Test 23 Privlastňovacie zámená (ako písomka)
Gramatika 9 Množné číslo, Test 24 Množné číslo (ako písomka)
Test 25 O rodine a priateľoch (ako písomka)
Označenie vlastníka
Test 26 Označenie vlastníka (ako písomka)
7. LEKCIA Dátum a čas
Slovíčka 7, 8 Dátum a čas, Anglické číslovky
Test 27 Názvy anglických čísloviek (párovačka, ako písomka)
Gramatika 10 Tvorba anglických radových čísloviek, Test 28 Anglické radové číslovky (ako písomka)
Test 29 Mesiace a ročné obdobia (ako písomka)
Gramatika 11 Dátum a letopočet
Test 30 Dátumy po anglicky (ako písomka)
Test 31 Osobnosti a dátumy ich narodenia (ako písomka)
Gramatika 12 Určovanie času
Test 32 Určovanie času (párovačka, ako písomka)
8. LEKCIA Voľný čas
Slovíčka 9 Voľný čas, Test 33 Trávenie voľného času (ako písomka), Test 34 Trávenie voľného času 2 (ako písomka)
Gramatika 13 Priebehový prítomný čas :)
Test 35 Čo ľudia robia (ako písomka), Test 36 Čo ľudia robia 2 (ako písomka)
Tvorenie návrhov (na trávenie voľného času) a odpovede na ne
GRAMATIKA
Sloveso TO BE
Zámená
SLOVÍČKA
Zámená 
 

0. LEKCIA Výslovnosť

Výslovnosť krátkych samohlások

Výslovnosť dlhých samohlások

Výslovnosť dvojhlások

Výslovnosť spoluhlások

 

1. LEKCIA Kontakty 1

  Slovíčka 1 Všetky slovíčka 1. lekcie

  Pozdravy pri stretnutí a lúčení

 Test 1 Pozdravy

Predstavovanie

 Test 2 Predstavovanie a pozdravy (ako písomka)

 

 Gramatika 1 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase

 

 Test 3 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (ako písomka)

 Test 4 Dialóg Stretnutie (ako písomka)

 Test 5 Stretnutie a rozlúčenie (ako písomka

 

xReálie 1 - Podanie ruky a predstavovanie 

 

 

2. LEKCIA Osobné údaje

  Slovíčka 2 Všetky slovíčka 2. lekcie

 Test 6 Krajiny a národnosti (ako písomka)

 

xReálie 2 - Kto odkiaľ pochádza 

 

 Test 7 Národnosti a ich jazyk (ako písomka

 

 Gramatika 2 Jednoduchý prítomný čas

 

 Test 8 Jednoduchý prítomný čas (ako písomka)  

 

 

3. LEKCIA Kontakty 2

  Slovíčka 3 Všetky slovíčka 3. lekcie

 

 Test 9 Formulár (ako písomka)  

Rodinný stav

 Test 10  Prázdny formulár ako písomka 

 

xReálie 3 - Oslovovanie 

 

 

4. LEKCIA Ľudia 

  Slovíčka 4 Všetky slovíčka 4. lekcie

 

 Test 11 Vonkajšie znaky osôb (ako písomka)  

 

 Gramatika 3 Podstatné meno GLASSES

Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb

 Test 12  Opis samého seba ako písomka

 

  Gramatika 4 Sloveso TO HAVE

 

 Test 13 Opis osôb (ako písomka)

Opis krásy dievčat, žien a mužov

 Test 14 Slová opačného významu (ako písomka)

 Test 15 Stavy osôb (ako písomka)

 

  Gramatika 5 Vety so slovesom TO BE a časticou NOT

 

 Test 16 Záporné tvary slovesa to be (ako písomka)

 

  Gramatika 6 Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD

 

 

5. LEKCIA Povolania 

  Slovíčka 5 Všetky slovíčka 5. lekcie

 Povolanie

  Test 17 Povolania 1 (ako písomka)

 Test 18 Povolania 2 (ako písomka)

 

xReálie 4 - Názvy povolaní a rody 

 

  Gramatika 7 Členy v angličtine (určitý a neurčitý)

 

 Test 19 Členy podstatných mien (ako písomka)

Členy pri povolaniach

 Test 20 Povolania 3 (ako písomka)

 

 

6. LEKCIA Rodina a priatelia

  Slovíčka 6 Všetky slovíčka 6. lekcie

  Test 21 Rodina (ako písomka)

  Test 22 Rodinní príslušníci (ako písomka)

 

  Gramatika 8 Privlastňovacie zámená

 

  Privlastňovacie zámená

  Test 23 Privlastňovacie zámená (ako písomka)

 

 Gramatika 9 Množné číslo

 

  Test 24 Množné číslo (ako písomka

  Test 25 O rodine a priateľoch (ako písomka)

Označenie vlastníka  

  Test 26 Označenie vlastníka (ako písomka)

 

7. LEKCIA Dátum a čas

  Slovíčka 7, 8 Dátum a čas, Anglické číslovky

 

  Test 27 Názvy anglických čísloviek (párovačkaako písomka)

 Gramatika 10 Tvorba anglických radových čísloviek

 

  Test 28 Anglické radové číslovky (ako písomka)

  Test 29 Mesiace a ročné obdobia (ako písomka)

 Gramatika 11 Dátum a letopočet

 

 Test 30 Dátumy po anglicky (ako písomka)

 Test 31 Osobnosti a dátumy ich narodenia (ako písomka)

 Gramatika 12 Určovanie času

 

 Test 32 Určovanie času (párovačkaako písomka)

 

8. LEKCIA Voľný čas

  Slovíčka 9 Voľný čas

 

 Test 33 Trávenie voľného času (ako písomka)

 Test 34 Trávenie voľného času 2 (ako písomka)

 Gramatika 13 Priebehový prítomný čas :)

 

 Test 35 Čo ľudia robia (ako písomka)

 Test 36 Čo ľudia robia 2 (ako písomka)

Tvorenie návrhov (na trávenie voľného času) a odpovede na ne

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________

 


 GRAMATIKA

Sloveso TO BE

Zámená

 

 SLOVÍČKA

Zámená

 

__________________________________________________________________________

 

Aktuálny OBSAH kurzu angličtiny

0. Výslovnosť
1. Kontakty 1
2. Osobné údaje
3. Kontakty 2
4. Ľudia
5. Povolania
6. Rodina a priatelia
7. Dátum a čas
8. Voľný čas
9. Na cestách
10. V meste
11. Cestovanie
12. Jedlá a nápoje
13. Nákupy
14. V reštaurácii
15. V kuchyni
16. V obchodnom dome
17. V prírode
18. Telefonovanie
19. Listy a e-maily
20. Médiá
21. Telo
22. U lekára
23. Bývanie
24. Umenie a kultúra
25. V kancelárii
----- ----------------------------------  
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady