Kreslenie voľnou rukou (skicovanie), zásady a pravidlá, zobrazovacie spôsoby, postup kreslenia náčrtu :)

Vytvorené: 07. 03. 2020 Tlačiť

Ak rozvíjame kreslenie voľnou rukou, uplatníme ho nielen vo vlastnom technickom kreslení, kde ním môžeme vyjadriť naše predstavy, ale aj v priebehu celého života. Umožní lepšie vyjadrovanie v komunikovanie s okolím, pomáha pri samotnom štúdiu a pri domácej príprave. Tento prostriedok umožní vyjadriť predstavu, doplniť výklad, podať návrh na zlepšenie a podobne, a to dokonalejšie ako slovný alebo písomný opis.

Kreslenie voľnou rukou (skicovanie) je prejavom grafickej zručnosti, ktorú možno získať len poctivým nácvikom.

Zásady a pravidlá pre kreslenie náčrtov sú takmer rovnaké ako pre kreslenie technických výkresov.

Zobrazovacie spôsoby pri kreslení náčrtov môžu byť prakticky akékoľvek   (pravouhlé premietanie, axonometria...), technické výkresy a však kreslia v pravouhlom premietaní. Ak sa náčrt okótuje, potom sa zvyčajne volí pravouhlé premietanie. Náčrty veľmi často tvoria podklad pre kreslenie  technických výkresov. Preto musia byť jednoznačné, zrozumiteľné a úplné. Zvyčajne sa kreslia ceruzou vhodnej tvrdosti, a to 2 ½ ,3 alebo 3 ½ (HB, F, H), na vhodný papier, ktorý dobre stiera tuhu pri menšom tlaku ruky. Vhodný je napríklad milimetrový papier alebo štvorčekový papier, pretože uľahčuje zachovať pomery veľkostí pomerov zobrazovaného predmetu a ľahšie  sa na ňom kreslia vodorovné a zvislé čiary.

Postup kreslenia náčrtu (kótovaného náčrtu) podľa hotovej súčiastky (predmetu):

1. Predmet (súčiastku) si treba dôkladne prezrieť a ujasniť si jeho tvar.

2. Určia sa predmety, potrebné na úplné zobrazenie predmetu (súčiastky) a zvážia sa umiestnenia jednotlivých  predmetov.

3. Určí sa potrebná veľkosť obrazu (s ohľadom  na tvarové podrobnosti, umiestnenie kót a ďalších údajov).

4. Nakreslia sa osi súmernosti a predbežne sa vyznačia hlavné obrysy predmetu (súčiastky).

5. Obrysy a hrany predmetu sa nakreslia tenkými plnými čiarami, a to najprv čiary rovnobežné a hlavnými osami, potom ostatné čiary.

6. Po porovnaní s modelom sa dokreslia všetky tvarové podrobnosti a potom sa hrubými čiarami vytiahnu viditeľné hrany a obrysy (neviditeľné obrysy čiarkovanými čiarami). Pokiaľ tenké nezhoršujú zreteľnosť náčrtu, nemusia sa vymazávať.

7. Nakreslia sa kótovacie a pomocné čiary, šípky, kóty (vrátane ohraničených odchýlok). Čísla kóty sa zapisujú nakoniec.

8. Vyšrafujú sa plochy rezov (prierezov), prípadne sa doplnia údaje drsnosti povrchu predmetu, úpravy povrchu...

9. Náčrt sa skontroluje (obrazy, kóty...)

Postup pri kreslení náčrtu (kótovaného náčrtu) podľa hotového predmetu (súčiastky) je naznačený na obrázku.

 

Postup pri kreslení náčrtu (kótovaného
náčrtu) podľa hotového predmetu

 

Podobne sa postupuje, ak sa kreslí náčrt predmetu podľa predstavy. Táto činnosť je však náročnejšia.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady