Prehľady (Pribudlo, Čo je nové?) =>

Zoznam resp. prehľad prehľadov od A po Ž:)

Vysvetlivky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 27.deň prehľad PRIEMYSEL o 2 e-testy a 34 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 10.deň prehľad ORGANIZÁCIE A FIRMY o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 08.deň prehľad INTERNÉ KURZY, PROJEKTY A MATERIÁLY DA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 17.deň prehľad OSTATNÁ VEDA A TECHNIKA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 14.deň prehľad INFORMATIKA o 12 článkov a 1 kurz :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 11.deň prehľad SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 05.deň prehľad HUDBA o 2 galérie a 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 05.mesiac 05.deň prehľad CHÉMIA o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 04.mesiac 28.deň prehľad OSOBNOSTI o 1 životopis :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 04.mesiac 24.deň prehľad HISTÓRIA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 02.mesiac 23.deň prehľad NÁRODOPIS o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 02.mesiac 21.deň prehľad VOJENSTVO A ŠPIONÁŽ o 4 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 01.mesiac 30.deň prehľad PORADNE (kde radí učiteľ, expert na marketing, lekár, podnikat...) o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 01.mesiac 13.deň prehľad POĽNOHOSPODÁRSTVO o 1 nový článok resp. 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 12.mesiac 25.deň prehľad ANGLIČTINA TECHNICKÁ => o nasledovné: Knižnice programu FluidSIM :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 12.mesiac 23.deň prehľad VIDEÁ o 1 video :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 07.mesiac 10.deň prehľad CITÁTY, MYŠLIENKY, MOTTÁ o 1 novú kategóriu a ďalšie citáty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 07.mesiac 06.deň prehľad MERANIE o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 06.mesiac 24.deň prehľad FYZIKA o 6 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 04.mesiac 16.deň prehľad LITERATÚRA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 02.mesiac 18.deň prehľad SIMULÁCIE o 32 simulácií :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 06.deň prehľad MATEMATIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 01.deň prehľad BIOLÓGIA A EKOLÓGIA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 09.mesiac 27.deň prehľad MEDICÍNA (LEKÁRSTVO) o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 07.mesiac 16.deň prehľad BEZPLATNÉ E-KURZY - o 2 e-kurzy a o 12 I-kurzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 06.mesiac 30.deň prehľad SLOVNÍKY a ENCYKLOPÉDIE o 3 obrázkové slovníky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 04.mesiac 25.deň prehľad EKONÓMIA, MANAŽMENT, MARKETING o 1 článok a 1 e-kurz :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 03.mesiac 31.deň prehľad POŽIADAVKY o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 03.mesiac 08.deň prehľad DIELA SÚČASNÝCH AUTOROV o 2 galérie fotografií (Levoča, Brodzany) :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 01.mesiac 07.deň prehľad DIELA ĽUDU o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 12.mesiac 31.deň prehľad PEDAGOGIKA o 8 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 11.mesiac 01.deň prehľad SLOVENSKO o 2 fotogalérie obcí Strážky a Kežmarok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad ANGLIČTINA => o nasledovné: Domáce úlohy, ďalšie Pexesá a SkTexty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 B o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 A o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 08.mesiac 04.deň LOGISTIKA o 4 nové články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 07.mesiac 17.deň prehľad PSYCHOLÓGIA o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 19.deň prehľad SPOPLATNENÉ E-KURZY o osnovy 4 WESline-kurzov a popis ich obsahu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 07.deň prehľad ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA o 2 dokumenty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad POLITOLÓGIA o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad FILOZOFIA a NÁBOŽENSTVÁ o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 29.deň prehľad DOMÁCI POMOCNÍCI o článok o chladničke :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 26.deň MESTÁ, OBCE A MIESTA (DIELA PRÍRODY) - FOTOGALÉRIE o novú galériu obce Čičmany a 2 galérie zrúcanín hradov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 12.mesiac 15.deň prehľad GEOVEDY o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 07.mesiac 18.deň prehľad UMENIE - POJMY SPOLOČNÉ pre rôzne druhy umenia o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 03.mesiac 03.deň prehľad KOMUNIKÁCIA o 1 galériu a 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 02.mesiac 04.deň prehľad GASTRONÓMIA o 1 nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 08.mesiac 10.deň prehľad SLOVENSKÝ JAZYK o 5 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 02.mesiac 04.deň prehľad MALIARSTVO o 1 článok o histórii vyučovania kreslenia :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 09.mesiac 26.deň prehľad SOCHÁRSTVO o 1 článok o Moravianskej venuši :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 07.mesiac 22.deň prehľad FILM A DIVADLO o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 04.mesiac 19.deň prehľad ARCHITEKTÚRA o pojem Parapet :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 03.mesiac 31.deň prehľad MÓDA A KOZMETIKA o 1 video :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 15.deň prehľad ESTETIKA o 1 nový pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 10.deň prehľad BALET A TANEC o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 08.mesiac 23.deň prehľad ŠPORTY o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 05.mesiac 06.deň prehľad ETIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 21.deň prehľad PRE NAJMENŠÍCH o 5 básní Zdenky Lacikovej :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 17.deň prehľad SOCIOLÓGIA o e-knihu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 07.deň prehľad OBSAHY o obsah knihy Biela nemoc :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 12.mesiac 16.deň DOPRAVA o nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 27.deň prehľad PRE CUDZINCOV o články pre Francúzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 18.deň prehľad NEMČINA o prvé 3 kapitoly z nemeckej gramatiky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 10.mesiac 20.deň prehľad MESTÁ, OBCE - HISTÓRIA o 5. časť seriálu o Pezinku a 14. o Kútoch :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 17.deň prehľad PRÁVO o e-kurz Právne minimum :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 02.deň prehľad PUBLIKOVANIE, CITÁCIA, PREZENTOVANIE, OBHAJOBA PRÁC A PROJEKTOV o zásady počítačovej typografie :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 07.mesiac 09.deň prehľad ANGLIČTINA o nové domáce úlohy a slovník nepravidelných slovies :)

Prehľad vylepšený 2015, 09.mesiac 11.deň ŽURNALISTIKA :)

Prehľad vylepšený 2015, 08.mesiac 19.deň FOTOGRAFIA :)

Prehľad vylepšený 2015, 04.mesiac 12.deň UMELECKÉ PREKLADY POÉZIE :)

Prehľad UMELÁ INTELIGENCIA :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2018/12/01 do 2020/11/30 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2018/01/31 do 2018/11/30 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2015 do 2017 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2013 do 2014 :)

Prehľad FYZIKA od 2020/09 do 2020/10 :)

Prehľad FYZIKA od 2014 do 2020/06 :)

Obsahy vzdelávacích CD/DVD podrobne :(

Obsahy a zoznam seriálov publikovaných a pripravovaných na EP :(


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady