Vytvorené: 23. 02. 2019 Tlačiť

Zapojenie na obrázku 3 predstavuje jednu z najčastejšie používaných operačných sietí.

 

Obrázok 3 – Invertujúci napäťový zosilňovač

R1 - vstupný odpor
RL - záťaž
RZ - spätnoväzbový odpor
U1 - vstupné napätie
UD - diferenčné napätie
U0 - výstupné napätie

Napätie U1 je privádzané na invertujúci vstup (-) cez odpor R1. Do tohto uzla (bod 1) je súčasne zapojený cez odpor RZ výstup zosilňovača. Odpor RL pripojený z výstupu na zem predstavuje záťaž. Neinvertujúci vstup (+) je uzemnený.

Bod (uzol) 1 sa nazýva nulový bod (virtuálna zem) a má proti zemi nulové napätie. Za predpokladu, že ide o ideálny operačný zosilňovač, musí pre bod 1 platiť:

 

 

Ak má byť prúd I_ = 0, musí byť prúd  kompenzovaný prúdom  a musí teda platiť (I. Kirchhoffov zákon):

 

a z toho

 

(a)

 

Vstupné napätie U1  je celé vložené na odpor R1 (jeho pravý koniec je virtuálne uzemnený) a vyvoláva ekvivalentný vstupný prúd I1 (z Ohmovho zákona):

 

 

a z toho:

 

(b)

 

Výstupné napätie U0  je vložené na odpor RZ a je príčinou vzniku spätnoväzbového prúdu IZ. Podobne ako v predchádzajúcom prípade platí z Ohmovho zákona: 

 

(c)

 

 a z toho:

 

 

Výstupným prúdom IZ je napájaný tak spätnoväzbový odpor RZ, ako aj odpor záťaže RL, a teda platí:

 

 

Dosadením rovníc (b) a (c) do rovnice (a) dostaneme operačnú rovnicu invertujúceho napäťového zosilňovača:

 

 

 

a po úprave:

 

 

prípadne:

 

 

Je zrejmé, že z poslednej rovnice platí:

 

 

čiže zosilnenie A obvodu je určené záporným pomerom odporov  RZ a R1.

Rozborom predchádzajúcej rovnice dostaneme:

 • pre spätnoväzbový odpor RZ=0 bude zosilnenie A=0,
 • pre vstupný odpor R1=0 bude zosilnenie  nekonečné,
 • vstupný odpor je daný veľkosťou odporu R1,
 • výstupný odpor je nulový – operačná rovnica nezávisí od odporu RL,
 • výstupná veličina má opačnú polaritu (prípadne fázu) ako veličina vstupná.

Všeobecná rovnica invertujúceho napäťového zosilňovača

V operačnej rovnici možno ohmické odpory RZ a R1 nahradiť všeobecnými impedanciami ZZ a Z1, ktoré sa môžu vytvoriť kombináciami tak pasívnych, ako aj aktívnych prvkov. Ideálna rovnica všeobecného invertujúceho zosilňovača bude mať tvar:

 

Operačný zosilňovač jednoducho

x Operačné zosilňovače
Dobré, použiteľné stránky:
· Operační zesilovač - zapojení s neinvertujícím vstupem,
· Operační zesilovač - zapojení s invertujícím vstupem.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady