Angličtina

Priebehový prítomný čas

Vyberte správny tvar slovesa be alebo plnovýznamového slovesa na vytvorenie priebehového prítomného času.