Rodinní príslušníci

Angličtina

Doplňte do medzier slovo.
Preložte a doplňte do viet názvy rodinných príslušníkov.

Mary and her have two . (manžel, deti)

My an I have have three . (manželka, dcéry)

John’s lives in London. (priateľka)

George is my little . (synovec)

His is Canadian. (švagor)