Záporné tvary slovesa TO BE

Angličtina

Napíšte do viet záporné tvary slovesa to be. Pre napísanie znaku ’ použite klásenovú skratku Alt + 0146.
1. We bored.

2. Julia tall.

3. I Japanese.

4. Bill and Mia happy.