Angličtina

Anglické radové číslovky

Priraďte anglické radové číslovky k slovenskému prekladu.