Angličtina

Anglické číslovky

K číslam vľavo priraďte anglický text.