Priebehový prítomný čas

Angličtina

Doplňte do medzier slovo.
Čo práve robia ľudia na obrázkoch? Doplňte do viet present continous.

citat2.jpg
1. He a book. (read)

telefonovat.jpg
2. She on the phone. (talk)

pisat_email3.jpg
3. He an e-mail. (write)

varit2.jpg
4. They a meal. (cook)