Jednoduchý prítomný čas

Angličtina

Doplňte do medzier slovo.
Napíšte na vynechané miesto správny tvar slovesa. Po zámenách he, she, it nezabudnite na koncovku -s v 3. osobe jednotného čísla.

Susan in Liverpool. (work)

I in London. (live)

José and Maite Spanish. (speak)

He from Australia. (come)