Angličtina

Vonkajšie znaky

Priraďte k pojmom obrázky, ktoré zobrazujú niektorý z vonkajších znakov predstavovaných osôb.