Angličtina

Voľný čas

Na obrázkoch je niekoľko možností, ako sa dá stráviť voľný čas. Priraďte k slovíčkam obrázky.