Angličtina

Povolania 1

Priraďte obrázky k jednotlivým povolaniam.