Označenie vlastníka

Angličtina

Preložte.
1. Monikin učiteľ

2. manžel mojej sestry

3. rodičia mojej priateľky