Angličtina

Dialóg Stretnutie Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť

Priraďte k slovenskému prekladu správne vety.
How’s your family?
How are things?
See you.
Have a nice day.