Angličtina

Povolania

Priraďte ku každej vete zodpovedajúci preklad.