Angličtina

Anglické číslovky

K číslam dopíšte ich anglický preklad.