Angličtina

Voľný čas

Priraďte k vetám správny preklad.