Angličtina

vyplneny_formularc.png

Formulár

Prečítajte si formulár a označte údaje v cvičení za true (pravdivé) alebo false (nepravdivé).
Sam je rozvedený.
Samov otec sa volá Richard.
Sam sa narodil v Londýne.
Sam je slobodný.
Sam pochádza z Talianska.
Samova manželka sa volá Jane.
Sam sa narodil v roku 1979.
Sam má tri deti.