Angličtina

Opis osôb

Priraďte k slovenskému prekladu správny anglický výraz.