Angličtina

Pozdravy pri stretnutí a lúčení

Text napísaný po slovensky prepíš do angličtiny.