Angličtina

Časovanie slovesa to be (byť)

Preložte.