3D tlač (aditívna výroba), modelovanie nanášaním taveniny, laserové spekanie, stereolitografia :)

3D tlačiareň, ako funguje 3D tlač? :)

Ako si vybrať 3D tlačiareň? :)

Ako vzniká počítačová hra? :)

Algoritmizácia :)

Algoritmizácia a programovanie - Algoritmické a analytické myslenie :)

Algoritmizácia a programovanie - Algoritmus :)

Algoritmizácia a programovanie - Konštanta :)

Algoritmizácia a programovanie - Požiadavky na algoritmus :)

Algoritmizácia a programovanie - Premenná, identifikátor :)

Algoritmizácia a programovanie - Priradenie :)

Algoritmizácia a programovanie - Problém, riešenie a vyriešenie problému :)

Algoritmizácia a programovanie - Sekvencia, vetvenie, zložená podmienka a cykly s podmienkou na začiatku, s podmienkou na konci a s pevným počtom opakovaní (programové konštrukcie) :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Delové gule a pyramídy :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Eratostenovo sito :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Hanojské veže :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Hra Zápalky :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Metódy hľadania cesty z bludiska :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Mince :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - O zločincoch a diamantoch :)

Algoritmizácia a programovanie - Slovne popísané algoritmy - Výmena obsahu dvoch pohárov :)

Algoritmizácia a programovanie - Štrukturogram (štruktúrogram) :)

Algoritmizácia a programovanie - Vývojový diagram :)

Algoritmizácia a programovanie - Značky vývojových diagramov :)

Aplikačný softvér - Databázové systémy, databázové programy :)

Aplikačný softvér - Exportovanie :)

Aplikačný softvér - Neproporcionálne písmo :)

Aplikačný softvér - Prezentačný program :)

Aplikačný softvér - Proporcionálne písmo :)

Aplikačný softvér - Režim prepisovania znakov :)

Aplikačný softvér - Režim vkladania znakov

Aplikačný softvér - Schránka (Clipboard) :)

Aplikačný softvér - Tabuľkový kalkulátor, tabuľkový procesor :)

Aplikačný softvér - Textový editor, textový procesor :)

Aplikačný softvér - TrueType písmo :)

Aplikačný softvér - Veľkosť písma :)

Aplikačný softvér (aplikačné programy) :)

Architektúra počítačov - Aritmeticko-logická jednotka (ALU, Arithmetic Logic Unit) :)

Architektúra počítačov - Harvardská architektúra :)

Architektúra počítačov - Pamäť (operačná pamäť) :)

Architektúra počítačov - Počítač von Neumannovského typu, zbernica, multitasking :)

Architektúra počítačov - Radič (riadiaca jednotka) :)

Arduino a „výroba" analógového signálu, pulzná šírková modulácia (PWM) :)

Arduino a cyklus (čo je to) ? For, While, Do-while :)

Arduino a podmienky, If, Else, Else if, operátory, relačné, logické, switch :)

Arduino, mikrokontroléry (jednočipové počítače) :)

ASCII kód (American Standard Code for Information Interchange) :)

Autentifikácia :)

Babbageho analytický stroj :)

Babbageho diferenčný stroj :)

Balík Office :)

Balík Office 2010 - Automatické obnovenie :)

Balík Office 2010 - Číslovanie strán :)

Balík Office 2010 - Druh (typ, font, znaková sada) písma, pätkové a bezpätkové písmo :)

Balík Office 2010 - Excel - Absolútny odkaz :)

Balík Office 2010 - Excel - Adresa bunky :)

Balík Office 2010 - Excel - Bunka :)

Balík Office 2010 - Excel - Bunkový kurzor :)

Balík Office 2010 - Excel - Bunkový výber :)

Balík Office 2010 - Excel - Chybové hlásenia :)

Balík Office 2010 - Excel - Formátovanie :)

Balík Office 2010 - Excel - Funkcia :)

Balík Office 2010 - Excel - Graf :)

Balík Office 2010 - Excel - Hárok :)

Balík Office 2010 - Excel - Komentár :)

Balík Office 2010 - Excel - Kopírovanie vzorca :)

Balík Office 2010 - Excel - Krivka :)

Balík Office 2010 - Excel - Logické funkcie :)

Balík Office 2010 - Excel - Mena :)

Balík Office 2010 - Excel - Nájdenie a vybranie :)

Balík Office 2010 - Excel - Oddeľovanie tisícov :)

Balík Office 2010 - Excel - Odkaz :)

Balík Office 2010 - Excel - Operácie s bunkami :)

Balík Office 2010 - Excel - Orámovanie bunky, vyplnenie bunky farbou :)

Balík Office 2010 - Excel - Podmienené formátovanie :)

Balík Office 2010 - Excel - Premiestnenie vzorca :)

Balík Office 2010 - Excel - Pridať a ubrať desatinné miesta :)

Balík Office 2010 - Excel - Prispôsobenie bunke :)

Balík Office 2010 - Excel - Relatívny odkaz :)

Balík Office 2010 - Excel - Veľkosť bunky :)

Balík Office 2010 - Excel - Vloženie stĺpca alebo riadka :)

Balík Office 2010 - Excel - Vzorec :)

Balík Office 2010 - Excel - Zalomenie :)

Balík Office 2010 - Excel - Zlúčenie :)

Balík Office 2010 - Excel - Zmiešaný odkaz :)

Balík Office 2010 - Excel - Zoradiť a filtrovať :)

Balík Office 2010 - Farba, podfarbenie písma :)

Balík Office 2010 - Hlavička :)

Balík Office 2010 - Hypertextový odkaz :)

Balík Office 2010 - Makro :)

Balík Office 2010 - Národné abecedy :)

Balík Office 2010 - Orientácia papiera :)

Balík Office 2010 - Päta :)

Balík Office 2010 - Rez písma :)

Balík Office 2010 - Symbol :)

Balík Office 2010 - Veľkosť papiera :)

Balík Office 2010 - Word - Automatické opravy :)

Balík Office 2010 - Word - Blok :)

Balík Office 2010 - Word - Číslovanie odsekov (zoznamov) :)

Balík Office 2010 - Word - Horný a dolný index :)

Balík Office 2010 - Word - Hromadná korešpondencia :)

Balík Office 2010 - Word - Jazyk :)

Balík Office 2010 - Word - Komentár :)

Balík Office 2010 - Word - Krížový odkaz :)

Balík Office 2010 - Word - Menovka :)

Balík Office 2010 - Word - Nastavenie strany :)

Balík Office 2010 - Word - Nečíslované (odrážkové) odseky (zoznamy) :)

Balík Office 2010 - Word - Obsah :)

Balík Office 2010 - Word - Odsadenie :)

Balík Office 2010 - Word - Poznámka pod čiarou :)

Balík Office 2010 - Word - Revidovanie dokumentu :)

Balík Office 2010 - Word - Riadkovanie :)

Balík Office 2010 - Word - Rovnica :)

Balík Office 2010 - Word - Rozloženie :)

Balík Office 2010 - Word - Stĺpce :)

Balík Office 2010 - Word - Štýl :)

Balík Office 2010 - Word - Tabulátor, odsadenie (zarážka) :)

Balík Office 2010 - Word - Tabuľka :)

Balík Office 2010 - Word - Textový kurzor :)

Balík Office 2010 - Word - Vizualizácia plánovanej úpravy :)

Balík Office 2010 - Word - Záložka :)

Balík Office 2010 - Word - Zlom strany :)

Balík Office 2010 - Zarovnanie :)

Balík Office 2010 - Zobrazenie :)

Big dáta (Big Data) :)

Budúcnosť - Expertné systémy :)

Budúcnosť - Neurónová sieť :)

Budúcnosť - Neurónový počítač :)

Budúcnosť - Umelá inteligencia (AI - Artificial Inteligence), heuristické metódy :)

Budúcnosť - Virtuálna realita :)

Captcha :)

Časovač :)

CD/DVD mechanika :)

Chyby v programe, syntaktické a sémantické - chyby počas behu programu a logické chyby :)

Číselné sústavy - Základné aritmetické operácie v dvojkovej sústave :)

Číselné sústavy, dvojková (binárna), osmičková, desiatková a šestnástková (hexadecimálna), a tiež prevody medzi nimi :)

Cloud :)

Cloud Computing, poskytovanie softwaru a služieb (SaaS), poskytovanie platformy ako služby (PaaS), poskytovanie infraštruktúry (IaaS) :)

Čo sú tlačové filamenty?, rozdelenie filamentov, PLA, ABS, PETG, TPE :)

Dátové modely NoSQL databáz :)

Dátový model NoSQL databázy - Dokumentový model :)

Dátový model NoSQL databázy - Grafový model :)

Dátový model NoSQL databázy - Model kľúč-hodnota :)

Dátový model NoSQL databázy - Model rodiny stĺpcov :)

Delič frekvencie, čítač, vzostupný čítač (čítač vpred), zostupný čítač (čítač vzad), delič desiatimi :)

Dierna páska :)

Doska Arduina :)

Dotykové displeje podrobne :)

Emotikon (smajlík) :)

Emulácia :)

Ergonómia a počítače :)

Expandery :)

Favicon :)

Formát AAC (Advanced Audio Coding) :)

Formát AC3 (Audio Codec 3), Dolby Digital :)

Formát BMP (Bitmap niekedy aj DIB – Device-Independent Bitmap) :)

Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) :)

Formát DXF (Drawing Exchange Format) :)

Formát EPS (Encapsulated PostScript) :)

Formát FLAC (Free Lossless Audio Codec) :)

Formát FLV (Flash Video) :)

Formát GIF (Graphics Interchange Format) :)

Formát JFIF (JPEG File Interchange Format) :)

Formát JPG, JPEG (Joint Photographics Experts Group) :)

Formát MID, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) :)

Formát MOV (QuickTime Movie File Format) :)

Formát MP3 (MPEG Audi Layer III) :)

Formát MPG, MPEG (Motion Picture Experts Group) :)

Formát PDF (Portable Document Format), program na spájanie pdf dokumentov :)

Formát PNG (Portable Network Graphics) :)

Formát SVG (Scalable Vector Graphics) :)

Formát SWF (Shockwave Flash file) :)

Formát TIFF (Tag Image File Format) :)

Formát WAV (Waveform Audio) :)

Formát WMF (Windows Meta File) :)

Hardvér (Hardware, HW) :)

Hardvér (Hardware) - Chipset (čipová súprava) :)

Hardvér (Hardware) - Dekódovací obvod (dekodér), kodér :)

Hardvér (Hardware) - Inštrukčný súbor, RISC, CISC :)

Hardvér (Hardware) - Južný most (South Bridge, Peripherial Bus Controller) :)

Hardvér (Hardware) - Logické (číslicové, digitálne) obvody, logické členy, hradlá, logický zisk, logická záťaž, komparátor, A/D a D/A prevodníky :)

Hardvér (Hardware) - Matematický (numerický) koprocesor :)

Hardvér (Hardware) - Mikroprocesor :)

Hardvér (Hardware) - Procesor (CPU, Central Procesor Unit, mikroprocesor) :)

Hardvér (Hardware) - Registre :)

Hardvér (Hardware) - Sériový a paralelný prenos údajov v počítači :)

Hardvér (Hardware) - Severný most (North Bridge, System Controller) :)

Hardvér (Hardware) - Šírka slova :)

Hardvér (Hardware) - Taktovacia frekvencia :)

Hardvér (Hardware) - Vyrovnávacia pamäť (Cache Memory) :)

Hardvér (Hardware) - Základná doska (Mainboard, Motherboard) :)

Hardvér (Hardware) - Základné jednotky uchovania a spracovania informácií v počítači, bit, Byte, word :)

Hardvér (Hardware) - Základné logické funkcie (operácie), AND, OR a NOT :)

História - Generácie počítačov (v rokoch)

História 3D-tlače v rokoch :)

História a princípy šifrovania - Scytale (skytalé), Cézarova šifra, šifrovací disk, Vigenerova šifra, Cardanova šifra, Vernamova šifra, kľúč, substitučné a transpozičné šifry :)

História Internetu (v rokoch) :)

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 1 - Do začiatku 20. storočia :)

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 2 - Do roku 1950 :)

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 3 - Od roku 1951 do roku 1975 :)

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 4 - Od roku 1976 do roku 2008 :)

História zberu, uschovávania, spracovania a využívania informácií :)

Historické pamäte - Bubnová pamäť :)

Historické pamäte - Feritová pamäť :)

Historické pamäte - VRAM (Video RAM) :)

Informácia, údaj, poznatok, vedomosť :)

Informácie - Dátový tok (Bitrate) :)

Informácie - Digitalizácia :)

Informácie - Digitálna a analógová informácia, digitálny a analógový signál :)

Informácie - Formát (typ) súboru :)

Informácie - FPS (Frames Per Second, Framerate) :)

Informácie - Grafická informácia :)

Informácie - Textová informácia :)

Informácie - Video informácia, grabovanie :)

Informácie - Zvuková informácia :)

Informačná bezpečnosť :)

Informačná spoločnosť :)

Informačné zdroje v 21. storočí, odkaz, hypertext, interakcia, knižnica, internetový vyhľadávač :)

Informatika :)

Informatika, výpočtová technika :)

Internet - Internetové katalógy :)

Internet - Webový prehliadač (web browser) :)

Internet - Webový vyhľadávač (internetový vyhľadávač), PageRank, platené pozície :)

Internet (sieť sietí, informačná diaľnica) :)

Java 01 - Inštalácia programov :)

Jazyky a frameworky - Ada :)

Jazyky a frameworky - Algol 60 :)

Jazyky a frameworky - Basic (Beginner´s All-Purpose Symbolic Instruction Code) :)

Jazyky a frameworky - C++, Objective C :)

Jazyky a frameworky - CSS (Cascading Style Sheets)

Jazyky a frameworky - Fortran (Formula Translation) :)

Jazyky a frameworky - Java, applet :)

Jazyky a frameworky - JavaScript :)

Jazyky a frameworky - Jazyk C :)

Jazyky a frameworky - LISP (List Processing) :)

Jazyky a frameworky - Pascal :)

Jazyky a frameworky - Perl (Practical Extracting and Reporting Language, alebo aj Patologically Eclectic Rubbish Lister) :)

Jazyky a frameworky - PHP (Personal Home Page) :)

Jazyky a frameworky - Python :)

Jazyky a frameworky - XHTML :)

Jazyky značkovacie - HTML (HyperText Markup Language) :)

Jazyky značkovacie - TeX, LaTeX :)

Jazyky značkovacie - XML (eXtensible Markup Language) :)

Jazyky značkovacie :)

Kde sa berú modely pre 3D tlač?, STL :)

Klávesové skratky a špeciálne znaky :)

Kódovanie, digitalizácia :)

Kódovanie, písmo :)

Komprimácia, stratová a bezstratová, dekomprimácia :)

Kontajner (multimediálny kontajner) :)

Kontajner AVI (Audio Video Interleaved) :)

Kontajner MMC (Matroska Multimedia Container) :)

Kontajner MP4 :)

Kópia :)

Kryptografia :)

Kybernetika :)

Makrovírus :)

Mantisa :)

MiniHelp pre programátorov Arduina :)

Návod - Ako úsporne tlačiť? :)

Návod - Ako zistiť IP adresu počítača? :)

Návod - Konvertovanie hudobného CD do formátu mp3 :)

Netiketa, pravidlá pre webový obsah, diskusné fórum, e-mailovú komunikáciu a pre chat :)

NoSQL - Analýza súčasného stavu a vymedzenie pojmu :)

Nyquistovo kritérium :)

Operačný systém - BIOS (Basic Input/Output System) :)

Operačný systém - Firmvér (Firmware) :)

Operačný systém - Linux :)

Operačný systém - MS-DOS :)

Operačný systém - OS X (Mac OS) :)

Operačný systém - Úloha operačného systému :)

Operačný systém - Unix a unixové operačné systémy :)

Operačný systém - Windows :)

Operačný systém (OS, Operating System) :)

Parameter - Doba odozvy :)

Parameter - Farebná hĺbka, True Color, High Color :)

Parameter - Obnovovacia frekvencia :)

Parameter - Pomer strán :)

Parameter - Pozorovací uhol :)

Parameter - Rozlišovacia schopnosť (nesprávne rozlíšenie) :)

Parameter - Veľkosť uhlopriečky :)

Pascal - Deklarácia premenných :)

Pascal - Špeciálne znaky :)

Pascal - Údajové typy jednoduché (Integer, Longint, Char, String, Boolean, Real) :)

Pascalina :)

PIN kód (osobné identifikačné číslo), PUK kód :)

Písanie programov a simulácia s nutnosťou pripojenia Arduina k Internetu :)

Plug-in (zásuvný modul) :)

Počítač, hardvér (Hardware), softvér (Software) :)

Počítač, mikroprocesor :)

Počítač, notebook a spotreba elektrickej energie :)

Počítačová sieť :)

Počítačové siete - B2B (Business To Business) :)

Počítačové siete - B2C (Business To Customer) :)

Počítačové siete - Bezdrôtové spojenie, bluetooth, wifi (wi-fi), satelitné pripojenie, optické vlákno a optický kábel :)

Počítačové siete - Bezdrôtové technológie, IR, Bluetooth :)

Počítačové siete - Bezpečnosť v sieti :)

Počítačové siete - Bezpečnostný certifikát :)

Počítačové siete - Blog :)

Počítačové siete - Bluetooth :)

Počítačové siete - Chat :)

Počítačové siete - Delenie podľa architektúry (Client to server a Peer to peer), typy serverov, terminál :)

Počítačové siete - DNS (Domain Name System), URL (Uniform Resource Locator) :)

Počítačové siete - Doménové mená (domény) :)

Počítačové siete - Domovská stránka (Home Page) :)

Počítačové siete - E-banking (elektronické bankovníctvo) :)

Počítačové siete - E-mailová diskusná skupina (Mailling List) :)

Počítačové siete - Elektronická (e-mailová) adresa :)

Počítačové siete - Elektronická pošta :)

Počítačové siete - Elektronické obchodovanie (E-commerce), internetový obchod (E-shop) :)

Počítačové siete - Elektronické vzdelávanie (e-learning, on-line vzdelávanie), on-line kurzy, LMS, dištančné vzdelávanie :)

Počítačové siete - Elektronický podpis, odtlačok (Hash), certifikačná autorita

Počítačové siete - Firewall :)

Počítačové siete - FTP (File Trasfer Protocol) :)

Počítačové siete - Fulltextový vyhľadávač :)

Počítačové siete - Fyzická topológia, zbernicová, hviezdicová, stromová a kruhová :)

Počítačové siete - Heslo, bezpečné heslo :)

Počítačové siete - HTTPS (HTTP Secure) :)

Počítačové siete - Hypertextový odkaz (link), hypertext, hypermedia :)

Počítačové siete - IMAP (Internet Message Access Protocol) :)

Počítačové siete - Instant Messaging (rýchle správy) :)

Počítačové siete - Internetový portál, oborové portály :)

Počítačové siete - Intranet, extranet, VPN (Virtual Private Network) :)

Počítačové siete - IP adresa, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :)

Počítačové siete - IP protokol (Internet Protocol) :)

Počítačové siete - ISO/OSI referenčný model (Open Systems Interconnection), vrstvy: aplikačná, prezentačná, relačná, transportná, sieťová, spojová a fyzická :)

Počítačové siete - Katalóg :)

Počítačové siete - Komunikácia na Internete, interaktívna a neinteraktívna komunikácia :)

Počítačové siete - MAC adresa :)

Počítačové siete - Modem, 3G modem a ADSL modem :)

Počítačové siete - Most (Bridge) :)

Počítačové siete - Opakovač (Repeater) :)

Počítačové siete - P2P, Bittorent, torent :)

Počítačové siete - Paket (packet) :)

Počítačové siete - POP3 (Post Office Protocol version 3) :)

Počítačové siete - Pracovná stanica (Workstation) :)

Počítačové siete - Prepínač (Switch) :)

Počítačové siete - Rozbočovač/Koncentrátor (HUB) :)

Počítačové siete - Rozdelenie podľa rozlohy - PAN, LAN, MAN a WAN :)

Počítačové siete - RSS (Rich Site Summary, Really Simple Syndication) :)

Počítačové siete - Sieťový protokol :)

Počítačové siete - Šifrovaná komunikácia :)

Počítačové siete - Služby Internetu :)

Počítačové siete - Smerovač (Router) :)

Počítačové siete - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) :)

Počítačové siete - Softvér počítačových sietí :)

Počítačové siete - SSH (Secure Shell) :)

Počítačové siete - SSL (Secure Sockets Layer) :)

Počítačové siete - Streaming :)

Počítačové siete - TCP protokol (Transmission Control Protocol) :)

Počítačové siete - TCP/IP referenčný model :)

Počítačové siete - Telnet :)

Počítačové siete - Tor sieť :)

Počítačové siete - UDP protokol (User Datagram Protocol) :)

Počítačové siete - URL (Uniform Resource Locator) :)

Počítačové siete - Uzly siete spojené prostredníctvom prepojovacieho vedenia :)

Počítačové siete - Web 2.0 :)

Počítačové siete - Webhosting :)

Počítačové siete - Webová stránka (webpage, webstránka, www stránka, internetová stránka) :)

Počítačové siete - Wifi (wi-fi), Acces point, Hotspot :)

Počítačové siete - Základné funkcie e-mailového klienta :)

Podprogramy, procedúry a funkcie :)

Porovnanie mikroprocesora a mikrokontroléra :)

Porovnanie počítačových monitorov :)

Porovnanie počítačových tlačiarní a plotra :)

Porovnanie ROM :)

Porovnanie skenerov :)

Porovnanie slúchadiel :)

Port :)

Posuvný register, SIPO, PISO, kruhový čítač :)

Pravidlo zálohovania (pravidlo 3-2-1) :)

Právo - Autorské právo :)

Právo - Autorský zákon :)

Právo - Licencia, licenčná zmluva, multilicencia, školské a študentské licencie :)

Právo - Typy licencií, shareware (demoverzia, trialware, adware), freeware (beta verzia), public domain (GPL, GNU/GPL, open-source) :)

Právo - Warez :)

Prekladač, kompilátor, interpreter :)

Premenná, konštanta a Arduino :)

Prezentácia (kódovanie) údajov čísel a znakov v počítači, ASCII kód, UNICODE, UTF-8 :)

Prezentácia reálnych čísel v počítači :)

Procesor ako univerzálny pojem :)

Program - Faktoriál :)

Program - Fibonacciho postupnosť :)

Program - Hádanie čísla :)

Program - Hanojské veže :)

Program - Hra Zápalky :)

Program - Kombinačné číslo :)

Program - Malá násobilka :)

Program - Operácie s maticami :)

Program - Počet dní v mesiaci :)

Program - Polynóm (mnohočlen) :)

Program - Prevod desiatkového čísla do 2,8,16-sústavy :)

Program - Prvočísla :)

Program - Prvočísla a Rozklad na prvočinitele v jednom :)

Program - Pyramída :)

Program - Rozklad na prvočinitele :)

Program - Testovanie znalosti anglických slovíčok :)

Program - Triedenie :)

Program - Výmena obsahu dvoch premenných :)

Program - Výpočet absolútnej hodnoty :)

Program, spustenie programu, účely a činnosti programov :)

Programovací jazyk :)

Programovacie jazyky vyššej a nižšej úrovne (strojový kód, jazyk symbolických adries - assembler) :)

Programovacie jazyky, strojový kód, zdrojový kód :)

Programovanie Arduina bez nutnosti pripojenia k Internetu :)

Programovanie, programovanie štrukturálne a modulárne :)

Programové konštrukcie (štruktúry) v slovenských ľudových piesňach :)

Programy - Generovanie náhodných čísel :)

Programy - Mocniny :)

Programy - Nájdenie maxima :)

Programy - O zločincoch a diamantoch :)

Programy - Obsah a obvod :)

Programy - Operácie s reťazcami :)

Programy - Pascalov trojuholník :)

Programy - Podiel a zvyšok :)

Programy - Súčin a súčet v zadanom intervale :)

Provider (ISP, Internet Service Provider) :)

QR kód podrobne :)

Rasterizácia, vektorizácia, animácia :)

RemDiak free download :)

Riziká - Adware :)

Riziká - Antivírusový softvér (antivírus) a jeho typy, antivírusové techniky :)

Riziká - Cracking, crack, keygen :)

Riziká - Hacking (prienikárstvo), hacker, cracker :)

Riziká - Hoax :)

Riziká - Krádež identity :)

Riziká - Kybernetická šikana (kyberšikana) :)

Riziká - Malware - šírenie a prevencia :)

Riziká - Malware (Malvér) :)

Riziká - Počítačové pirátstvo, počítačový pirát :)

Riziká - Počítačové vírusy, vírus, makrovírus a červ, spyware, keylogger, rootkit :)

Riziká - Prevencia pred počítačovými vírusmi :)

Riziká - Ransomware :)

Riziká - Riziká Internetu, počítačová kriminalita :)

Riziká - Sociálne inžinierstvo, phishing, pharming :)

Riziká - Spam :)

Riziká - Terorizmus, kyberterorizmus :)

Riziká - Útočníci, ktorí nás neustále ohrozujú: heker, podvodník, organizované skupiny, scriptkiddies – heker, insider, kybernetický predátor (stalker), (kyber)terorista :)

Rozlíšenie digitálneho fotoaparátu :)

Rozlíšenie grafickej karty :)

Rozlíšenie monitora (obrazovkové rozlíšenie) :)

Rozlíšenie skenera :)

Rozlíšenie tlačiarne :)

Server, serverovňa :)

Sieťová karta (sieťový adaptér, NIC, Network Interface Card) :)

Šifrovanie, kryptológia, kryptografia, kryptoanalýza, šifrovací/dešifrovací algoritmus, kľúč :)

Signál, údaj, informácia :)

Simulačný program (nateraz len obrázky) :)

Smart Data (inteligentné údaje) :)

Smartfóny, handsfree, zoom :)

Sociálna sieť :)

Softvér - Registrácia, hot-line, upgrade a update :)

Softvér (Software, SW) :)

Špeciálne znaky v HTML :)

Spracovávanie a spracovanie informácií :)

Steganografia :)

Strojové učenie :)

Súčasnosť šifrovania - symetrické a asymetrické šifry, DES, IDEA, RSA, PGP :)

Systémový softvér (systémové programy) :)

Tablet :)

Technológia 3D tlače, FDM (FFF), SLA :)

Tlačidlo používané pri programovaní Arduina, Pull-UP rezistory :)

Turingov test :)

Umelá inteligencia ako veda :)

Úvod do NoSQL :)

Videokonferencia :)

Virtuálna súkromná sieť (Virtual Private Network, VPN) :)

Virtuálny server (VPS) :)

Vnútorná pamäť - CAM (Content Addressable Memory) :)

Vnútorná pamäť - DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) :)

Vnútorná pamäť - DRAM (Dynamic RAM) :)

Vnútorná pamäť - EEPROM (Electrically EPROM) :)

Vnútorná pamäť - EPROM (Eraseable PROM) :)

Vnútorná pamäť - Flash-EEPROM :)

Vnútorná pamäť - PROM (Programable ROM) :)

Vnútorná pamäť - RAM (Random Access Memory) :)

Vnútorná pamäť - ROM (Read Only Memory)

Vnútorná pamäť - RWM (Read Write Memory) :)

Vnútorná pamäť - SAM (Sequential Access Memory) :)

Vnútorná pamäť - SDRAM (Synchronnous DRAM) :)

Vnútorná pamäť - SRAM (Static RAM) :)

Vnútorná pamäť :)

Vnútorné pamäte v tabuľke :)

Vonkajšia pamäť - BD (Blu-ray Disc) :)

Vonkajšia pamäť - CD (Compact Disc), pits, lands, CD-ROM, CD-R, CD-RW :)

Vonkajšia pamäť - DVD (Digital Versatile Disc) :)

Vonkajšia pamäť - FDD (Floppy Disc Drive, disketa) :)

Vonkajšia pamäť - Flash pamäť (Flash Memory) :)

Vonkajšia pamäť - HD DVD (High Density DVD) :)

Vonkajšia pamäť - HDD (Hard Disk Drive, pevný disk) stopa, cylinder, sektor, klaster :)

Vonkajšia pamäť - Magnetický disk :)

Vonkajšia pamäť - MBR (Master Boot Record) :)

Vonkajšia pamäť - Optický disk :)

Vonkajšia pamäť - Pamäťová karta (Memory Card) :)

Vonkajšia pamäť - SSD (Solid State Drive, nepohyblivý disk) :)

Vonkajšia pamäť - Tabuľka oblastí (Partition Table), partície :)

Vonkajšia pamäť - USB kľúč (Flash Drive) :)

Vonkajšia pamäť :)

Vstupné zariadenia - CCD skener :)

Vstupné zariadenia - CIS skener :)

Vstupné zariadenia - Digitálna videokamera :)

Vstupné zariadenia - Digitálny fotoaparát :)

Vstupné zariadenia - Gamepad :)

Vstupné zariadenia - Grafický tablet :)

Vstupné zariadenia - Joystick :)

Vstupné zariadenia - Klávesnica :)

Vstupné zariadenia - Mikrofón :)

Vstupné zariadenia - Myš :)

Vstupné zariadenia - Skener, dianadstavec (TMA) :)

Vstupné zariadenia - Snímač čiarového kódu (Barcode Reader) :)

Vstupné zariadenia - Svetelné pero (Light Pen) :)

Vstupné zariadenia - Televízna karta (TV Tuner) :)

Vstupné zariadenia - Touchpad :)

Vstupné zariadenia - Trackball :)

Vstupné zariadenia - Trackpoint :)

Vstupné zariadenia - Webová kamera :)

Vstupné zariadenia, periférne zariadenia (periférie) :)

Vstupno-výstupné zariadenia - Camcorder (kamkordér) >>

Vstupno-výstupné zariadenia - Dotykový monitor :)

Vstupno-výstupné zariadenia - Interaktívna tabuľa :)

Vstupno-výstupné zariadenia - VIVO (Video In Video Out) :)

Vstupno-výstupné zariadenia - Zvuková karta :)

Vstupno-výstupné zariadenia, periférne zariadenia (periférie) :)

Výstupné zariadenia - 3D tlačiareň :)

Výstupné zariadenia - Atramentová tlačiareň (Inkjet, Bubblejet, Deskjet) :)

Výstupné zariadenia - CRT monitory :)

Výstupné zariadenia - Dataprojektor :)

Výstupné zariadenia - Grafická karta, grafický akcelerátor, grafický čip (grafický procesor, GPU) :)

Výstupné zariadenia - Ihličková tlačiareň :)

Výstupné zariadenia - Laserová tlačiareň (laserjet), toner :)

Výstupné zariadenia - LCD monitory :)

Výstupné zariadenia - LED monitory :)

Výstupné zariadenia - Monitor :)

Výstupné zariadenia - Plazma :)

Výstupné zariadenia - Ploter (Plotter) :)

Výstupné zariadenia - Reproduktor :)

Výstupné zariadenia - Slúchadlá :)

Výstupné zariadenia - Tlačiareň, CMYK :)

Výstupné zariadenia - Typová tlačiareň :)

Výstupné zariadenia, periférne zariadenia (periférie) :)

Využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v škole :)

Vývoj grafických kariet :)

Vývoj softvéru, projektová dokumentácia :)

Vznik farby - CMYK, model CMY :)

Vznik farby - RGB, RGBA :)

Vzorová webová stránka (html stránka) :)

Webinár (webový seminár) :)

Webový dizajn (webový design, webdesign, webdizajn) :)

Zásady moderovaného prezentovania :)

Zásady netikety :)

Zásady počítačovej typografie :)

Zásady tvorby dokumentov :)

Zásady tvorby prezentácií, zásady tvorby pre prezentáciu projektov :)

Zásady tvorby tabuľkových dokumentov :)

Zásady tvorby textových dokumentov :)

Zásady tvorby webových stránok :)

Zásady typografické :)

Zavádzací program :)

Zbernica, lokálna zbernica, systémová zbernica, zložky zbernice, dátová, adresná, riadiaca, rozdelenie podľa prenosu dát, sériová, paralelná, so synchrónnym prenosom, s asynchrónnym prenosom :)

Zložené logické výrazy :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady