Absorbovať :)

Aerostatická sila :)

Akustika :)

Amplitúda :)

Anión :)

Antineutrón :)

Antiprotón :)

Archimedov zákon :)

Astrofyzika, kozmológia, teoretická astrofyzika :)

Asynchrónny motor :)

Atóm, elektróny, atómové jadro, protóny, neutróny, elektrické silové pôsobenie, elektrické sily, elektrické vlastnosti, elektrický náboj, atómový obal :)

Barióny :)

Batéria, akumulátor, monočlánok :)

Bernoulliho rovnica, hydrodynamický paradox :)

Bimetal (dvojkov) :)

Bleskozvod :)

Boyleov-Marriotov zákon :)

Charlesov zákon :)

Článok galvanický, termoelektrický (tepelný), fotoelektrický :)

Ďalekohľad :)

Detektor :)

Dynamika, dynamika strojov, konštrukcií, kvapalín (hydrodynamika), plynov (aerodynamika) :)

Dynamo :)

Ekvivalent :)

Elektrický obvod :)

Elektrina :)

Elektromagnet :)

Elektromotor :)

Elektronegativita :)

Elektronika :)

Elektrónka :)

Elektrónový mikroskop :)

Elektrotechnika, silnoprúdová, slaboprúdová :)

Elementárne častice :)

Emitovať :)

Energia :)

Frekvencia :)

Fyzika (experimentálna, teoretická, aplikovaná) :)

Galvanometer :)

Gayov-Lussacov zákon :)

Gravitácia :)

Holografia :)

Hustota kvapaliny :)

Hydromechanika, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hyperóny :)

Indukcia :)

Infračervené lúče (žiarenie) :)

Infračervený žiarič :)

Interakcia :)

Interferencia :)

Iónová väzba :)

Ióny :)

Izobarický dej, izobarické zmeny, izobara :)

Izochorický dej, izochorické zmeny, izochora :)

Izolant :)

Izotermický dej, izotermické zmeny, izoterma :)

Jadro :)

Jednotky používané na meranie tlaku v rôznych odboroch :)

Kandela :)

Katión :)

Katóda, katódové žiarenie :)

Kinematická a dynamická viskozita látok, vzťah medzi nimi :)

Koherentný :)

Kolektor :)

Kondenzátor, kapacita :)

Kontinuum :)

Lis >>

Lom svetla :)

Magnet :)

Magnetické pole :)

Magnetizmus :)

Manometer (tlakomer), vákuometer, barometer :)

Maximálne zaťaženie :)

Mechanika, geomechanika, náuka o pružnosti a pevnosti, hydromechanika, aerodynamika :)

Megawatt :)

Menovité napätie :)

Menovitý (nominálny) výkon :)

Merací prístroj :)

Mezóny :)

Modul >>

Molekula :)

Motor :)

Neutrón, nukleóny :)

Obal atómu :)

Obežné koleso rotora :)

Ohmov zákon :)

Paralelné zapojenie :)

Parný stroj :)

Pentakvark :)

Perpetuum mobile :)

Pióny :)

Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Plyn :)

Poistka :)

Polarizácia :)

Polovodičová dióda (dióda), zapojenie diódy v priepustnom a závernom smere :)

Protón, protónové číslo :)

Protónové číslo (Z) :)

Prvky a zlúčeniny :)

Prvok :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívny rozpad :)

Reflektor :)

Refraktor :)

Relé :)

Reostat :)

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) :)

Rotor :)

Rozdelenie zložených elementárnych častíc :)

Sériové zapojenie :)

Sila :)

Silnoprúdová elektrotechnika :)

Slaboprúdová elektrotechnika :)

Slnečné žiarenie :)

Šošovka, optické šošovky, spojky, rozptylky :)

Spájkovačka, spájkovanie :)

Spektrálna analýza :)

Spektrum, spojité spektrum, čiarové spektrum, spektrum bieleho svetla :)

Spínač :)

Stator :)

Stavová (všeobecná) rovnica plynov :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje :)

Svetlo :)

Teória :)

Teplomer :)

Termodynamika :)

Termoelektrický článok (termočlánok) :)

Tesla (T) :)

Tetrakvark :)

Tlak :)

Toroid :)

Trióda :)

Usmerňovač, usmernenie :)

Valenčná vrstva :)

Valenčné elektróny atómu :)

Vibrácie :)

Vlnenie :)

Vodič :)

Volt (V) :)

Voltov článok :)

Výbojka :)

Výkon, priemerný výkon, okamžitý výkon, jednotka výkonu :)

Vyučovanie fyziky v minulosti :)

Watt (W) :)

Žiarenie, radiácia :)

Zložené častice - Hadróny :)

Zrýchlenie :)

Zvuková amplitúda :)

Zvuková frekvencia :)


  Simulácie Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?) do 1.11.2019
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady