Vytvorené: 06. 11. 2014 Tlačiť

Fyzika[1]

Veda o všeobecných  vlastnostiach hmoty a zákonitosti jej premien; učebný predmet, súčasť všeobecného a odborného vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Fyzika ako veda sa sformovala v 17. storočí a od čias G.Galileiho. Do 17. storočia skúmala zákonitosti pohybu makrotelies (na povrchu a neskôr i blízko Zeme), v 17. storočí vznikla Newtonova klasická mechanika, v 18. storočí ako špecifickej disciplíny fyziky, termika, optika, náuka  o elektrine a magnetizme, v 19. storočí termodynamika, elektromagnetická teória, vlnová teória svetla, zákon o zachovaní a premene energie. Po objavení rádiových vĺn, röntgenového žiarenia a rádioaktivity koncom 19. a začiatkom 20. storočia vznikla atómová a jadrová fyzika, neskôr fyzika elementárnych častíc, teória relativity (A.Enstein) a kvantová mechanika (M.Planck), v súčasnosti sa rozvíja jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc.

Na Slovensku do konca 17. storočia dominovala aristotelovská fyzika. Jej hlavným predstaviteľom bol M.Szentiványi na Trnavskej univerzite. V rokoch 1751-1766 vyšla séria učebníc fyziky (A.Adanyi, A.Jaslinský, J.Ivanič, A.Radič, J.Horváth). Od 18. storočia sa prešlo k newtonovskej fyzike. Fyzika, najmä mechanika a hydraulika sa rýchlo rozvíjala na druhej katedre Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (od 1765). Medzi najvýznamnejších fyzikov na Slovensku patrili W.Kempelen, J.A.Segner, G.Kováč-Martiny, Š.A.Jedlík, J.Petzval, F.Lenard, J.Murgaš, A.Stodola. Učivo fyziky do 17. storočia sa sprostredkovalo vo filozofii na vyšších školách a univerzitách. V prvej polovici 19. storočia medzi popredných fyzikov a autorov učebníc patrili G.Kováč-Martiny a A.Fuchs. Medzníkom vo vyučovaní fyziky bola druhá polovica 19.storočia. Autorom prvej učebnice fyziky v slovenskom jazyku (Physica čiže silospyt pre slovenské gymnáziá, reálky a domáce poučenie podľa najnovšieho stavu vedy. Skalica 1869) bol I.B.Zloch. Za prvej Československej republiky sa požívali na Slovensku zväčša české učebnice.

[1] Z gréckeho fyzika = veci prírodné, prírodovedecké.
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ondrej Pavlík, Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A-O, 2 (P-Ž), Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, 1985, ISBN 71-026-84, 71-063-85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady