Plyn (plynná látka, plynné skupenstvo), ideálny plyn (dokonalý plyn), Stavová rovnica ideálneho plynu :)

Vytvorené: 26. 01. 2015 Tlačiť

Rozpínavá látka prijímajúca formu priestoru, v ktorom sa nachádza.

Inak:

Látka v plynnom skupenstve bez objemovej a tvarovej stálosti, typická ľahkou stláčateľnosťou a rozpínavosťou.

 

 

Podľa Wikipédie:

Plynné skupenstvo je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú vxpriestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

V porovnaní s kvapalinami a tuhými látkami majú plyny o mnoho menšiu hustotu a viskozitu a sú stlačiteľné. Plyn patrí s kvapalinou do skupiny „tekutín“. Na zjednodušené skúmanie vlastností plynov sa používa ideálny plyn.

Ideálny plyn je plyn, pre ktorý platí stavová rovnica ideálneho plynu.

Stavová rovnica ideálneho plynu popisuje vzájomnú závislosť[1] troch navzájom závislých veličín, t.j. tlaku, teploty a objemu, charakterizujúcich okamžitý stav určitého množstva plynu.

 

Stavová rovnica ideálneho plynu

 

 • p - tlak [Pa]
 • V - objem [m3]
 • n - látkové množstvo [mol]
 • R - univerzálna plynová konštanta [8,314472 J × K-1 × mol-1]
 • T - termodynamická teplota [K]
[1] Vzájomný vzťah resp. zmeny.

Plynné látky a ich častice

x Stavová rovnica plynov
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady