Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná od roku 2018 :)

Vytvorené: 22. 12. 2019 Tlačiť

Meter, symbol m, je SI jednotkou dĺžky. Je definovaný tak, že numerická hodnota rýchlosti svetla vo vákuu c je presne 299792458, keď je vyjadrená v jednotke m/s, kde sekunda je definovaná pomocou ∆νCs.  

x

Kandela, symbol cd, je SI jednotkou svietivosti v danom smere. Je definovaná tak, že numerická hodnota spektrálnej svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540x.x1012 Hz, Kcd, je presne 683, keď je vyjadrená v jednotke lm W–1, ktorá sa rovná cd sr W–1 alebo cd sr kg–1 m–2 s3, kde kilogram, meter a sekunda sú definované pomocou h, c a ∆νCs.  

x

Ampér, symbol A, je SI jednotkou elektrického prúdu. Je definovaný tak, že numerická hodnota elementárneho náboja e je presne 1,602176634x.x10–19 keď je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná A s, kde sekunda je definovaná pomocou ∆νCs.

x

Kelvin, symbol K, je SI jednotkou termodynamickej teploty. Je definovaný tak, že numerická hodnota Boltzmannovej konštanty k je presne 1,380649x.x10–23, keď je vyjadrená v jednotke J K–1, ktorá sa rovná kg m2 s–2 K–1, kde kilogram, meter a sekunda sú definované pomocou h, c a ∆νCs.

x

Sekunda, symbol s, je SI jednotkou času. Je definovaná tak, že numerická hodnota frekvencie ∆νCs, frekvencie hyperjemného prechodu základného stavu atómu cézia 133 je presne 9192631770, keď je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s–1.

x

Mól, symbol mol, je SI jednotkou látkového množstva. Jeden mól obsahuje presne 6,0221406x.x1023 elementárnych entít. Tento počet je  fixovanou numerickou hodnotou Avogadrovej konštanty, NA, keď je vyjadrená v jednotke mol–1 a nazýva sa Avogadrovo číslo. Látkové množstvo n systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít. Týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc. 

x

Kilogram, symbol kg, je SI jednotkou hmotnosti. Je definovaný tak, že numerická hodnota Planckovej konštanty h je presne 6,62607015x.x10–34, keď je vyjadrená v jednotke J s, ktorá sa rovná kg m2 s–1, kde meter a sekunda sú definované pomocou c a ∆νCs.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://www.smu.sk/redefinicia-zakladnych-si-jednotiek/ .
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady