Vytvorené: 01. 03. 2020 Tlačiť

Značky

 

Dvojpólové pasívne súčiastky konštruované tak, aby mali vlastnú indukčnosť L. Označujeme ich symbolom a písmenom L, jednotkou indukčnosti je henry [H]. Ďalším dôležitým parametrom je menovitý prúd [A], pri ktorom je možné cievku trvale prevádzkovať.

 

Cievka na hranatom jadre

 

Cievka je navinutá najčastejšie z medeného drôtu, aby mala čo najmenší odpor. 

Cievka je schopná akumulovať energiu v magnetickom poli.

Charakteristické vlastnosti cievky sú:

 • indukčnosť cievky (vlastná indukčnosť cievky) závisí od počtu závitov, geometrickom usporiadaní a na magnetických vlastnostiach prostredia vnútri aj okolo cievky. 
 • činiteľ akosti cievky.

Hodnotu vlastnej indukčnosti jednovrstvovovej valcovej vzduchovej cievky možno spočítať podľa vzťahu:

kde:

 • μ je permeabilita prostredia [H × m-1],
 • N je počet závitov,
 • l je dĺžka cievky [m] a
 • S je obsah prierezu cievky [m2],

pričom dĺžka cievky musí byť väčší ako priemer cievky[1].

 

Cievky majú mnohé oblasti využitia ako v jednosmerných, tak aj v striedavých obvodoch silnoprúdovej elektrotechniky, a tiež slaboprúdové elektroniky. Cievky sa používajú ako súčasť ladiacich obvodov a filtrov, transformátorov elektrickej energie, na oddelenie striedavej zložky prúdu, v obvodoch číslicovej techniky...  

Cievka ako elektromagnet - využíva sa magnetická sila magnetického poľa okolo cievky v zariadeniach ako napríklad:

Cievka ako induktor - využíva sa elektrické napätie indukované premenlivým magnetickým poľom v okolí cievky v zariadeniach ako napríklad:

 

Na rozdiel od rezistorov a kondenzátorov, cievky (výnimku tvoria odrušovacie a vysokofrekvenčné oddeľovacie tlmivky) nie sú štandardizované a výrobcovia elektronických súčiastok ich nevyrábajú vo veľkom. Štandardizované a hromadne vyrábané sú len komponenty vhodné pre konštrukciu bežných cievok, napríklad jadrá, armatúry, kostričky a kryty.

Z konštrukčného hľadiska sú cievky tvorené drôtom, lankom, rúrkou, ktoré sú tvarované tak, aby vzájomná indukčnosť jednotlivých úsekov bola čo najväčšia. Vo väčšine prípadov sa vinutia cievok zhotovujú z izolovaných vodičov (meď, hliník). Medzi vrstvy vinutí sa vkladá prídavná izolácia z izolačného papiera. 

 

Cievky s feritovým
jadrom
Cievky so 
železným jadrom
 Vzduchové
cievky

  

Rozdelenie cievok

 • podľa použitia:
  • cievky pre ladiace obvody a filtre, na ktoré sú kladené požiadavky teplotnej a dlhodobej stability,
  • tlmivky sieťové nf alebo vf, ktoré majú brániť prechodu striedavej zložke prúdu (s frekvenciou f), alebo prúdovým impulzom vznikajúcim v obvode kladením induktívneho odporu XL. Vzhľadom na to, že induktívny odpor XL je tým väčší, čím väčšia je frekvencia striedavého prúdu, tak pre vysoké frekvencie vyhovujú tlmivky s nízkou indukčnosťou a pre nízke naopak s vysokou indukčnosťou,
 • podľa veľkosti magnetickej permeability jadra:
  • vzduchové, ktoré majú vysoký ohmický odpor drôtu, prípadne veľkú hmotnosť vzhľadom k veľkému počtu závitov potrebných k dosiahnutiu danej indukčnosti. Na druhej strane nehrozí presýtenie pri veľkom magnetickom toku a následný prudký pokles permeability,
  • s magnetickým jadrom umožňujúce dosiahnuť veľké hodnoty indukčnosti (napríklad kruhové feritové jadro) s malým počtom závitov. Aby sa predišlo presýteniu jadro by malo mať vzduchovú medzeru,
 • podľa pracovnej frekvencie:
  • nízkofrekvenčné, medzi ktoré patria tlmivky, nf a sieťové transformátory,
  • vysokofrekvenčné aplikované v obvodoch pre dlhé, stredné, krátke a veľmi krátke vlny,
 • podľa druhu vinutia:
  • cievky s vrstvovým vinutím, ktoré sú vinuté závit vedľa závitu v jednej alebo vo viacerých vrstvách,
  • cievky s „bezkapacitným“ vinutím,
  • cievky krížovo vinuté,
  • cievky vinuté v sekciách.

 

 
Fotografie cievok dynama, elektromotora a transformátora
 

 

Vzduchová cievka podrobne x

Vzduchová cievka je najčastejšie valcová jedno alebo viacvrstvová, samonosná alebo na nosnej kostre.

Používa sa v oscilačných obvodoch, v reproduktoroch alebo  reproduktorových pásmových filtroch...

Ploché cievky malých indukčností možno vyleptať aj priamo na plošnom spoji. 

Cievky so železným jadrom podrobne x

V jednosmerných obvodoch sa používa plné jadro z magneticky mäkkého železa. V striedavých obvodoch je jadro zložené z vzájomne odizolovaných plechov[2].

Cievky so železným jadrom sa používajú pre zabezpečenie lineárnych mechanických pohybov v relé, v stýkačoch, v solenoidoch. Ďalej tiež pre vytváranie rotačných pohybov v elektrických motoroch, na výrobu elektrickej energie v generátoroch, pre zmenu striedavých napätí a prúdov v transformátoroch...  

Cievky s feritovým jadrom podrobne x

Pre vyššie frekvencie je často používané feritové jadro, ktoré umožňuje vyrábať toroidné aj valcové cievky oveľa menších rozmerov[3] než so železným jadrom.

Používajú sa v striedavých napájacích zdrojoch pre elektroniku a počítačovú techniku, v DC/DC meničoch, vo filtroch...

Valcové cievky podrobne 

Valcové cievky možno vyrobiť s posuvným jadrom ako premenné ladiace cievky.

Vysokofrekvenčné cievky sa navíjajú z lanka zloženého z navzájom odizolovaných tenkých drôtikov z dôvodu obmedzenia skin efektu[4]

[1] Indukčnosti viacvrstvových cievok, tenkých cievok a cievok s jadrom sa počítajú pomocou empirických vzorcov.
[2] Z dôvodu, aby sa obmedzili straty spôsobené vírivými prúdmi.
[3] Vrátane SMD verzií.
[4] Pri vysokých frekvenciách je elektrický prúd vytláčaný k povrchu vodiča. 

 

x

Značky cievok

 

Cievka jednoduchoSolenoidRezistor, kondenzátor a cievka v obvode striedavého prúdu, fázor, fázový posun

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/.
Dobré, použiteľné stránky:
· Ako porozumieť parametrom výkonových cievok pre DC/DC meniče.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady