Vytvorené: 17. 07. 2020 Tlačiť

Model organizačnej štruktúry školy, v ktorej je na vrchole organizačnej štruktúry grémium riaditeľa, ktoré je zodpovedné za formuláciu cieľov školy, ďalej riaditeľ školy, zástupcovia a nakoniec učitelia.

Riaditeľ je zodpovedný za právne, finančné záležitosti a politiku výchovy a vzdelávania. Zástupcovia riaditeľa v spolupráci s vedúcimi metodických orgánov sú zodpovední za koordináciu činností na svojom úseku. Samotní učitelia majú obyčajne malú možnosť zúčastňovať sa na riadiacich procesoch v škole; rozhodujúcou mierou sa na nich zúčastňujú riaditeľ, zástupcovia a vedúci metodických orgánov.

V hierarchickom modely organizanej štruktúry školy musia metodické orgány zabezpečiť:

 • platnosť, použiteľnosť učebných plánov a učebných osnov aj na niekoľko rokov dopredu,
 • prechod žiakov z jednej študijnej skupiny do druhej, ktoré sú stanovené aj podmienené úrovňou aj stavom vedomostí žiakov v tej-ktorej skupine,
 • konštrukciu testov a hodnotiacich mechanizmov, aby sa umožnilo porovnávanie úrovní kognitívnych vedomostí žiakov so sebou samými aj navzájom.

Tieto činnosti vyžadujú intenzívnu spoluprácu, členov, učiteľov v rámci metodických orgánov.

Vedúci metodického orgánu je priamo zodpovedný riaditeľovi za činnosť svojho útvaru. Prostredníctvom metodických orgánov sa realizuje inovatívny zámer vedenia školy.

Riaditeľ deleguje vedúcemu metodického orgánu právomoc kontrolovať činnosť učiteľov v rámci svojho metodického orgánu.

Vedenie školy môže iniciovať vznik samostatnej štruktúry, ktorá realizuje výchovný zámer školy.

Dôležitým sa stávajú stimulácia žiakov, doučovanie žiakov, korepetície; môže byť zastúpený aj poradca pre voľbu povolania.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Organizácia a manažment školstva [56], viac na Zdroje informácií 1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady