Vytvorené: 04. 08. 2014 Tlačiť

Slovo hospitácia označuje účasť pri pracovnom úkone odborníka, v tomto prípade prítomnosť cudzej osoby (nie študenta) na vyučovaní pedagóga.

Cudzia osoba zväčša prichádza s cieľom overiť, či hodina prebieha v súlade s osnovami, či pedagóg dodržiava potrebné zásady a predpisy. Obyčajne je ňou riaditeľ školy alebo inšpektor. Takýto druh hospitácie, prirodzene, málokedy vzbudzuje v pedagógovi príjemné pocity.

Jestvuje však aj pojem priateľská hospitácia. Vtedy na vyučovaciu hodinu príde pedagógov kolega. Takáto hospitácia môže predstavovať hodnotný zdroj inšpirácie. Aby však nevyviedla kolegu z miery, je potrebné dodržať niekoľko pravidiel. V prvom rade sa s kolegom treba vopred dohovoriť, hospitácia by nikdy nemala byť neohlásená. Počas hospitácie je vhodné sedieť v zadnej časti triedy, pokiaľ možno mimo dohľadu študentov, zbytočne na seba nestrhávať ich pozornosť. Je neadekvátne, aby návštevník zasahoval do priebehu hodiny, vstupoval vyučujúcemu do výkladu, rušil ho vlastnými poznámkami (ani v prípade, ak sa nazdáva, že by mu tým pomohol). Po hospitácii by mal návštevník, prirodzene, kolegovi poďakovať a ak prejaví záujem, oboznámiť ho so svojimi dojmami (pozitívnymi i negatívnymi), pretože mu môžu pomôcť napredovať, zlepšiť sa. Ak záujem neprejaví, je lepšie, ak návštevník svoje dojmy prezentovať nebude, lebo by ľahko mohol pôsobiť, že sa snaží poučovať. Sympatickým gestom môže byť, ak návštevník ponúkne kolegovi možnosť zúčastniť sa jeho vlastnej hodiny.  

Nie vždy je ľahké uskutočniť tzv. priateľskú hospitáciu. Dostupná je však možnosť, ktorá je dokáže aspoň čiastočne nahradiť. Je ňou virtuálna hospitácia, teda sledovanie videozáznamu vyučovania iného učiteľa. Existuje niekoľko internetových stránok, na ktorých možno nájsť nahrávky autentických vyučovacích hodín. V porovnaní s priateľskou hospitáciou spočíva nevýhoda virtuálnej hospitácie v tom, že poskytuje možnosť sledovať len časť z diania v triede, nemožno si utvoriť komplexný obraz o celkovej situácii v konkrétnom momente. Zároveň má však i nespornú výhodu: videozáznam je možné zastaviť a prehrať znova.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady