Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Vytvorené: 01. 03. 2020 Tlačiť

Pojem aktívne súčiastky má dva významy. V jednom význame predstavujú zdroje elektrickej energie, v druhom význame, resp. v elektronike, sa za ne považujú súčiastky, ktoré majú schopnosť zosilňovať signály. Súčiastky, ktoré nie sú schopné trvalo dodávať elektrickú energiu alebo nemajú zosilňovaciu schopnosť, sa nazývajú pasívne.

Príklady pasívnych prvkov: rezistor, cievka, dióda, transformátor...

Príklady aktívnych prvkov, aktívnych súčiastok: zosilňujúce elektrónky (trióda, pentóda), tranzistory a integrované obvody (IO) obsahujúce tranzistory, prípadne sa za ne považujú aj tyristory a triaky. Ale aj meniče malých energií ako: fotodiódatermočlánok, Hallov článok, piezoelektrický menič... 

Pasívnosť a aktívnosť je viditeľná aj vo VACH. VACHy pasívnych súčiastok sa nachádzajú iba v prvom a treťom kvadrante a prechádzajú počiatkom, resp. nulou.

Ak na batériu s napätím U pripojíme rezistor s odporom R, elektrický obvod sa uzavrie a z kladného pólu batérie začne do obvodu pretekať elektrický prúd I. Napätie U, ktoré vzniká prechodom prúdu medzi svorkami rezistora R, môžeme vypočítať podľa Ohmovho zákona U = R × I. Pretože odpor je kladný, aj úbytok napätia na rezistore je kladný. Ak zvolíme smer šípky napätia súhlasný so šípkou prúdu, tak aj napätie má kladnú hodnotu. Napätie a prúd majú rovnaké znamienka. Ich súčin Ps = U × I je výkon, ktorý sa v rezistore premení na teplo a je kladný. Hovoríme, že rezistor je v obvode spotrebičom, pretože spotrebováva kladný výkon. Naopak, v batérii prúd prechádza proti smeru pôsobiaceho napätia. Výkon Pz = U × (-I) je záporný. Záporný spotrebovaný výkon je výkon dodávaný do obvodu. Batéria je teda zdrojom elektrickej energie.

 

Návod na počítanie Ohmovho zákona

 

Niektoré súčiastky sa môžu pri určitých podmienkach správať v obvode ako zdroje, pri iných podmienkach ako spotrebiče. Napríklad rezistor nemôže byť nikdy zdrojom, pretože vždy má prúd prechádzajúci súčiastkou a napätie medzi jej vývodmi rovnaké znamienko a spotrebovaný výkon je vždy kladný (U × I > 0). Súčiastky, ktoré spĺňajú tieto podmienky, nazývame pasívne súčiastky. Ak sa súčiastky správajú ako zdroj elektrickej energie, nazývame ich aktívne súčiastky. To znamená, že do obvodu dodávajú energiu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady