Potreba zlepšovania a priebežné zlepšovanie procesov :)

Autor: Jana Tordová

Vytvorené: 13. 04. 2015 Tlačiť

Zlepšovanie podnikových procesov je potrebné pre udržanie firmy na trhu.

Počas uplynulých dvadsať rokov sa už stalo zvykom, že podniky, nútené svojimi zákazníkmi, ktorí žiadajú stále lepšie tovary a služby, neustále uvažujú o zlepšovaní svojich procesov. Pokiaľ totiž zákazník nedostane čo žiada, má možnosť sa obrátiť na mnoho konkurenčných firiem. To je sila konkurenčného prostredia – hlavná hodnota tržnej ekonomiky. A tak mnoho firiem začína pracovať so svojimi podnikovými procesmi formou ich priebežného zlepšovania. Tento prístup je založený na porozumení a meraní prebiehajúceho procesu a z toho prirodzene vyplývajúcich podnetov k jeho zlepšovaniu. Môžeme tu hovoriť o akomsi „prirodzenom procesnom prístupe“.

Obrázok znázorňuje základné kroky takého priebežného zlepšovania procesu. Základom je popis procesu – jeho súčasného stavu, za ktorým nasleduje stanovanie jeho základných ukazovateľov k meraniu, plynúcich predovšetkým z toho, čo potrebujú zákazníci. Sústavných sledovaním priebehu procesu, sú identifikované príležitosti k jeho zlepšeniu, ktoré je treba dať do vzájomných súvislostí a implementovať. Nastávajúce zmeny v procese je samozrejme treba následne dokumentovať, čím sa dostávame opäť na začiatok celého cyklu. Pre toto cyklické, a v princípe nekonečné, opakovanie procedúry sa tiež hovorí o priebežnom – sústavnom – zlepšovaní podnikových procesov.

 

Priebežné, sústavné zlepšovanie podnikových procesov

 

Tento spôsob zlepšovania podnikových procesov je vhodný k dosahovaniu evolučného – prírastkového zlepšenia. Proces zlepšovania by mal zahrňovať nasledujúce kroky:

 • Dôvod k zlepšovaniu: Má sa identifikovať problém procesu a oblasť pre zvolené zlepšovanie s uvedením dôvodu.
 • Súčasné situácie: Má sa hodnotiť efektívnosť a účinnosť existujúceho procesu. Majú sa zhromaždiť a analyzovať údaje, aby sa zistilo, aké typy problémov sa vyskytujú najčastejšie. Má sa vybrať problém a má sa stanoviť cieľ zlepšovania.
 • Analýza: Majú sa identifikovať a overiť koreňové príčiny problému.
 • Identifikovanie možných riešení: Majú sa preskúmať alternatívne riešenia. Má sa vybrať a uplatniť najlepšie riešenie, to je to riešenie, ktoré odstráni koreňové príčiny problému a zabráni ich opakovanému výskytu.
 • Vyhodnotenie faktov: Má sa potvrdiť, či problém a jeho koreňové príčiny sú odstránené alebo či sa ich pôsobenie znížilo, či riešenie funguje a či boli splnené ciele zlepšovania.
 • Uplatňovanie a štandardizácia nového riešenia: Starý proces sa má nahradiť zlepšeným procesom, čím sa predíde opakovanému výskytu problému a jeho koreňových príčin.
 • Hodnotenie efektívnosti a účinnosti procesov s dokončeným opatrením ku zlepšeniu: Má sa vyhodnotiť efektívnosť a účinnosť projektov zlepšovania a má sa uvažovať o využití tohto riešenie inde v organizácii.

 

Rozdelenie procesov (napr. v obchodnom reťazci)

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.kiwiki.info/index.php/Anal%C3%BDza_podnikov%C3%BDch_procesov_vo_vybranej_organiz%C3%A1cii.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady