Prečo sú výhodné investície do zamestnancov? :)

Vytvorené: 13. 03. 2019 Tlačiť

Investícia do ľudí vo firme je približne trikrát výhodnejšia ako investícia do zariadení. Preto uvažujte hlavne o vzdelávaní, stabilizácii a motivácii svojho tímu. Inováciu výrobku vám žiaden stroj nevymyslí. 

Z praxe

Joseph Prokopenko z Medzinárodnej organizácie práce, Ženeva, uvádza, že nárast vzdelanostnej úrovne pracovníkov o 10 % vedie k zvýšeniu celkovej produktivity o 8,6 %, pričom zvýšenie hodnoty zariadenia o 10 % zvýši celkovú produktivitu iba o 2,3 %. Ročný potenciál zvyšovania produktivity lepšou organizáciou práce a procesov sa pohybuje v mnohých firmách ročne od 5-15%.

Svetové špičkové firmy zarábajú vyše 30 % tržieb z produktov a služieb, ktoré pred 3-4 rokmi ešte neexistovali[1]. 

Ľudia sú dlhodobé aktíva, pretože získavajú schopnosti

Stroje sa odpisujú a strácajú hodnotu, hodnota ľudí na druhej strane rastie. Pri rozvoji ľudského potenciálu vo firme je dôležité uvedomiť si, že nejde iba o výber a rozvoj správnych ľudí, ale predovšetkým o ich správne pre spojenie, „namixovanie“ tak, aby dokázali spolupracovať a systematicky rozvíjať znalosti v podniku.

Analýza rozvoja podnikov v posledných rokoch ukazuje, že hlavnou konkurenčnou výhodou sú inovácie, učenie sa a schopnosť neustálej zmeny. Práve táto konkurenčná výhoda vychádza z ľudského potenciálu podniku. 

Ako plytvať s ľudským potenciálom

Na druhej strane je známe, že využitie ľudského potenciálu v podnikoch patrí k najhorším formám plytvania. Produktívne využitie mnohých pracovníkov vo výrobných aj nevýrobných oblastiach je často pod 10 %.

Je to dôsledok zlej organizácie práce, množstva neproduktívnych porád a byrokracie, nejasných cieľov, nedostatočnej dôvery a častých konfliktov, nejasnej vízie, stratégie a hodnôt firmy.

Veľmi dôležité je aj to, že firmy často nepoznajú skutočnú hodnotovú orientáciu svojich pracovníkov, ich motivačné faktory, skutočné schopnosti a oblasti záujmu. Na druhej strane veľmi časti chýba presná definícia kritických znalostí a schopností pre určitú pozíciu a spôsob ich testovania. Výsledkom je, že veľmi často sa dostávajú nesprávny ľudia na nesprávne miesto,na ktoré nemajú odborné alebo psychologické schopnosti. Toto spôsobuje problém samotnému pracovníkovi, ale aj jeho okoliu a celá organizácia postupne trpí konfliktmi a nízkou výkonnosťou. 

Ako nemrhať ľudským potenciálom?

Pri nakupovaní stroja sa starostlivo plánuje a prepočítava nová investícia, následne sa definuje systém starostlivosti o zariadenie, sledovanie jeho celkovej efektívnosti, audity, štandardy, plánovaná a autonómna údržba.

Len výnimočne prebieha podobný proces pri výbere, hodnotení a rozvoji pracovníkov v podniku. Výsledkom je nízke využitie ich potenciálu, nízka výkonnosť celej organizácie, ale aj zbytočná frustrácia a konflikty.

Pritom si treba uvedomiť, že časom sa hodnota zariadenia znižuje, ale hodnota človeka zvyšuje.

Pri projektoch zvyšovania celkovej efektívnosti zariadení sa dosahujú zlepšenia v percentách, avšak pri správnej motivácii pracovníkov je možné ich výkonnosť zvyšovať v oblasti manuálnej práce v desiatkach percent v oblasti duševnej práce v stovkách percent. Samotnou kapitolou je otázka stabilizácie pracovníkov a udržanie najlepších talentov v spoločnosti, čo často nesúvisí ani tak s výškou odmeny, ako so správnym zaradením pracovníka a optimálnym využívaním jeho schopností. 

Spoznajte základné úlohy svojej firmy

Každý podnik má dve základné úlohy.

1. Produkovať výrobky a služby, ktoré mu umožňujú zarábať peniaze, vytvárať zisk a rozvíjať firmu.

2. Vytvárať znalosti, rozvíjať ľudí, produkovať samého seba - táto úloha je základom dlhodobého zvládnutia úlohy číslo 1. 

Prečo sa starať o rozvoj kariéry zamestnancov

Pracovníci opúšťajú podnik buď krátko po zamestnaní, keď sa ich vysoké očakávania rozplynú kvôli málo stimulujúcej práce, slabému procesu zaučenia sa, zložitým vzťahom s vedúcim, alebo keď je zamestnanec pripravený na povýšenie a v podniku neexistujú žiadne príležitosti. Keď z podniku odchádza zamestnanec s kľúčovými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, ktoré podnik potrebuje nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti, stráca podnik časť svojho intelektuálneho kapitálu.

Jedným z najdôležitejších predpokladov udržania si kľúčových zamestnancov v podniku je rozvoj ich kariéry.

Kariéra sa nespája len s povyšovaním zamestnancov na manažérske miesta, ale aj s rozvojom špecialistov, odborníkov a ostatných zamestnancov. 

Vizionári, autority, manažéri projektov... čo majú spoločné?

Podnik potrebuje obnoviť ľudský potenciál a rozvíjať znalosti predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Vizionári, stratégovia - ovplyvňujú ostatných, dávajú im vízie, sny, túžby - 5 %.

2. Autority, velitelia, vrcholoví manažéri - vytvárajú tlak, organizujú zmenu, vyberajú ľudí, stanovujú ciele - 10 %.

3. Inžinieri, architekti, manažéri projektov - produkujú a riadia zmenu - 10 %.

4. Tréneri, učitelia, experti - učia ostatných, podporujú, prinášajú nové postupy a metódy - 15 %.

5. Realizátori - disciplinovane plniazverené úlohy, budujú systém, uvádzajú do praxe, vyrábajú, realizujú a aktívne zlepšujú procesy a systém, v ktorom pracujú - 60 %.

[1] Kto tieto produkty a služby vytvoril? V spoločnosti 3M vyčlenili 15 % z pracovného času na experimentovanie a vymýšľanie nových produktov. Vzniklo takto množstvo inovácií a tržby spoločnosti vzrástli viac ako 40-násobne. Svetové spoločnosti z TOP 100 venujú vzdelávaniu svojich pracovníkov 40-60 hodín na jedného zamestnanca ročne. Duševné aktíva spoločnosti sú obyčajné 3-4-násobne vyššie, ako je ich skutočná účtovná hodnota.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady