Prečo sú výhodné investície do zamestnancov? :)

Vytvorené: 13. 03. 2019 Tlačiť

Investícia do ľudí vo firme je približne trikrát výhodnejšia ako investícia do zariadení. Preto uvažujte hlavne o vzdelávaní, stabilizácii a motivácii svojho tímu. Inováciu výrobku vám žiaden stroj nevymyslí. 

Z praxe

Joseph Prokopenko z Medzinárodnej organizácie práce, Ženeva, uvádza, že nárast vzdelanostnej úrovne pracovníkov o 10 % vedie k zvýšeniu celkovej produktivity o 8,6 %, pričom zvýšenie hodnoty zariadenia o 10 % zvýši celkovú produktivitu iba o 2,3 %. Ročný potenciál zvyšovania produktivity lepšou organizáciou práce a procesov sa pohybuje v mnohých firmách ročne od 5-15%.

Svetové špičkové firmy zarábajú vyše 30 % tržieb z produktov a služieb, ktoré pred 3-4 rokmi ešte neexistovali[1]. 

Ľudia sú dlhodobé aktíva, pretože získavajú schopnosti

Stroje sa odpisujú a strácajú hodnotu, hodnota ľudí na druhej strane rastie. Pri rozvoji ľudského potenciálu vo firme je dôležité uvedomiť si, že nejde iba o výber a rozvoj správnych ľudí, ale predovšetkým o ich správne pre spojenie, „namixovanie“ tak, aby dokázali spolupracovať a systematicky rozvíjať znalosti v podniku.

Analýza rozvoja podnikov v posledných rokoch ukazuje, že hlavnou konkurenčnou výhodou sú inovácie, učenie sa a schopnosť neustálej zmeny. Práve táto konkurenčná výhoda vychádza z ľudského potenciálu podniku. 

Ako plytvať s ľudským potenciálom

Na druhej strane je známe, že využitie ľudského potenciálu v podnikoch patrí k najhorším formám plytvania. Produktívne využitie mnohých pracovníkov vo výrobných aj nevýrobných oblastiach je často pod 10 %.

Je to dôsledok zlej organizácie práce, množstva neproduktívnych porád a byrokracie, nejasných cieľov, nedostatočnej dôvery a častých konfliktov, nejasnej vízie, stratégie a hodnôt firmy.

Veľmi dôležité je aj to, že firmy často nepoznajú skutočnú hodnotovú orientáciu svojich pracovníkov, ich motivačné faktory, skutočné schopnosti a oblasti záujmu. Na druhej strane veľmi časti chýba presná definícia kritických znalostí a schopností pre určitú pozíciu a spôsob ich testovania. Výsledkom je, že veľmi často sa dostávajú nesprávny ľudia na nesprávne miesto,na ktoré nemajú odborné alebo psychologické schopnosti. Toto spôsobuje problém samotnému pracovníkovi, ale aj jeho okoliu a celá organizácia postupne trpí konfliktmi a nízkou výkonnosťou. 

Ako nemrhať ľudským potenciálom?

Pri nakupovaní stroja sa starostlivo plánuje a prepočítava nová investícia, následne sa definuje systém starostlivosti o zariadenie, sledovanie jeho celkovej efektívnosti, audity, štandardy, plánovaná a autonómna údržba.

Len výnimočne prebieha podobný proces pri výbere, hodnotení a rozvoji pracovníkov v podniku. Výsledkom je nízke využitie ich potenciálu, nízka výkonnosť celej organizácie, ale aj zbytočná frustrácia a konflikty.

Pritom si treba uvedomiť, že časom sa hodnota zariadenia znižuje, ale hodnota človeka zvyšuje.

Pri projektoch zvyšovania celkovej efektívnosti zariadení sa dosahujú zlepšenia v percentách, avšak pri správnej motivácii pracovníkov je možné ich výkonnosť zvyšovať v oblasti manuálnej práce v desiatkach percent v oblasti duševnej práce v stovkách percent. Samotnou kapitolou je otázka stabilizácie pracovníkov a udržanie najlepších talentov v spoločnosti, čo často nesúvisí ani tak s výškou odmeny, ako so správnym zaradením pracovníka a optimálnym využívaním jeho schopností. 

Spoznajte základné úlohy svojej firmy

Každý podnik má dve základné úlohy.

1. Produkovať výrobky a služby, ktoré mu umožňujú zarábať peniaze, vytvárať zisk a rozvíjať firmu.

2. Vytvárať znalosti, rozvíjať ľudí, produkovať samého seba - táto úloha je základom dlhodobého zvládnutia úlohy číslo 1. 

Prečo sa starať o rozvoj kariéry zamestnancov

Pracovníci opúšťajú podnik buď krátko po zamestnaní, keď sa ich vysoké očakávania rozplynú kvôli málo stimulujúcej práce, slabému procesu zaučenia sa, zložitým vzťahom s vedúcim, alebo keď je zamestnanec pripravený na povýšenie a v podniku neexistujú žiadne príležitosti. Keď z podniku odchádza zamestnanec s kľúčovými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, ktoré podnik potrebuje nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti, stráca podnik časť svojho intelektuálneho kapitálu.

Jedným z najdôležitejších predpokladov udržania si kľúčových zamestnancov v podniku je rozvoj ich kariéry.

Kariéra sa nespája len s povyšovaním zamestnancov na manažérske miesta, ale aj s rozvojom špecialistov, odborníkov a ostatných zamestnancov. 

Vizionári, autority, manažéri projektov... čo majú spoločné?

Podnik potrebuje obnoviť ľudský potenciál a rozvíjať znalosti predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Vizionári, stratégovia - ovplyvňujú ostatných, dávajú im vízie, sny, túžby - 5 %.

2. Autority, velitelia, vrcholoví manažéri - vytvárajú tlak, organizujú zmenu, vyberajú ľudí, stanovujú ciele - 10 %.

3. Inžinieri, architekti, manažéri projektov - produkujú a riadia zmenu - 10 %.

4. Tréneri, učitelia, experti - učia ostatných, podporujú, prinášajú nové postupy a metódy - 15 %.

5. Realizátori - disciplinovane plniazverené úlohy, budujú systém, uvádzajú do praxe, vyrábajú, realizujú a aktívne zlepšujú procesy a systém, v ktorom pracujú - 60 %.

[1] Kto tieto produkty a služby vytvoril? V spoločnosti 3M vyčlenili 15 % z pracovného času na experimentovanie a vymýšľanie nových produktov. Vzniklo takto množstvo inovácií a tržby spoločnosti vzrástli viac ako 40-násobne. Svetové spoločnosti z TOP 100 venujú vzdelávaniu svojich pracovníkov 40-60 hodín na jedného zamestnanca ročne. Duševné aktíva spoločnosti sú obyčajné 3-4-násobne vyššie, ako je ich skutočná účtovná hodnota.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady