Z teórie vyučovania matematiky - Osvojenie si pojmov a zavádzanie nových :)

Vytvorené: 30. 04. 2014 Tlačiť

Osvojenie si pojmov spolu s presnou (jasnou) predstavou o ich obsahu a rozsahu predpokladá schopnosť použiť tento pojem v procese svojej činnosti, a tiež schopnosť aktualizovať základné fakty vzťahujúce sa na daný pojem.

Pre zavádzanie nových pojmov by malo platiť nasledovné:

1.-Pojmy nezavádzajte formálne, detailne ich konkretizujte. Podľa možností pri ich zavádzaní použite konkrétno-induktívnu metódu.

2.-Pojmy zavádzajte čo najprirodzenejšou cestou. Podľa možností čo najčastejšie veďte žiakov k samostatnému štúdiu a definovaniu skúmaného pojmu.

3.-Pojmy, termíny a definície, ktoré zavádzate, treba podrobne vysvetľovať a nedopustiť, aby si žiaci utvárali nesprávne predstavy o zavedených pojmoch.

4.-V priebehu štúdia nových pojmov treba odhaľovať vzťahy medzi novým pojmom a pojmami už známymi, poukazovať na analógiu v charakteristike nových pojmov a známych pojmov.

5.-Na každej hodine opakovať žiakom známe definície, dôležité pojmy, ktoré súvisia s pojmami študovanými na danej hodine. Vyžadovať správne reprodukovanie podstaty definície definovaného pojmu, a nie zapamätanie si definície pojmov spamäti.

6.-Pri osvojovaní si učiva prísne sledovať reč žiakov; vyžadovať presnosť, krátkosť a strohosť pri formulovaní definícií.

Treba mať na zreteli, že ľahšie je predchádzať chybám ako ich naprávať. Učiteľ sa musí takouto prevenciou zaoberať v svojej vyučovacej činnosti stále.

Motivácia ↑

Vyučovacia metóda ↓

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady