Vytvorené: 30. 04. 2014 Tlačiť

Vnútorné príčiny správania sa človeka (z latinského moveo - hýbem).

O primárnej motivácii hovoríme vtedy, ak príčinou správania sa sú impulzy - vnútorné podnety. Je mimoriadne dôležitá pri učení. Žiak sa vtedy učí pre samotnú činnosť, v matematike napr. pre radosť z počítania, z riešenia úloh. Teda „núti“ jedinca niečo robiť pre vlastné uspokojenie, pre vlastný zážitok. Navodiť situáciu primárnej motivácie je ťažké, ale potrebné. Nemožno však zanedbávať ani sekundárnu motiváciu. Tá je založená na vonkajších podnetoch a vhodne doplňuje primárnu, najmä v školskej praxi. Tu ju reprezentujú klasické motivačné činitele ako odmena, trest a klasifikácia žiakov. Ideálne pôsobí prerastanie sekundárnej motivácie do primárnej (nadaný žiak sa učí najskôr pre známku, neskôr však objaví „čaro“ hľadania, bádania a uspokojovania zvedavosti). Skutočne podstatné je zvnútornenie vonkajších podnetov, zmena sekundárnych motívov na primárne. To je aj najdôležitejšia úloha učiteľa. Súčasné výskumy ukazujú prevládanie sekundárnych motívov. Tak napríklad B. A. Rosenfeld zisťoval, čo motivuje učenie starších žiakov a zhrnul niekoľko oblastí motívov.

A. Oblasť zámerných (primárnych) motívov

1.-Učenie ako samoúčel (radosť z učenia, zábava, napätie, vzrušenie z neznámeho, radosť z riešenia problémov).

B. Oblasť zámerných (sekundárnych) motívov.

1.-Učenie za účelom osobných výhod (úsilie po materiálnom zisku, sociálnom postavení).

2.-Učenie na základe sociálnej identifikácie (pre radosť blízkych osôb, svojich vzorov).

3.-Učenie ako očakávanie úspechu a vyhnutie sa neúspechu (stupňovanie sociálnych náhľadov, resp. vyhnutie sa blamáži).

4.-Učenie ako dôsledok tlaku a prinútenia (autoritatívne opatrenia, strach z trestu).

5.-Učenie pre výčitky svedomia (uznanie príkazových a zákazových noriem, životné záväzky, pocit zodpovednosti).

6.-Učenie na základe vytýčenia praktických životných cieľov (povolanie, životné postavenie a iné ciele).

7.-Učenie pre spoločenské požiadavky (stotožnenie sa so spoločenskými normami, svetonázorovými princípmi a politickými cieľmi spoločnosti).

Motiváciu výrazne ovplyvňujú viaceré zložky, napríklad záujem, vytyčovanie cieľov a iné. Záujem sám o sebe je motívom, ale súčasne aj produktom poznávacej činnosti. Je veľmi dôležité, aby štúdium čo možno najviac uspokojovalo záujmy študujúcich. Rozhodujúci je pritom vnútorný postoj. Tvorivý prístup k učeniu vyžaduje radostné očakávanie vedomostí.

Metódy kontroly dosiahnutých výsledkov ↑

Osvojenie si pojmov a zavádzanie nových ↓

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady