Vytvorené: 30. 12. 2020 Tlačiť

Cielené, zámerné a systematické mapovanie spokojnosti, požiadaviek, očakávaní sociálnych partnerov školy, ktoré sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia kvality všetkých procesov prebiehajúcich v škole.

Podľa teórie TQM existujú vonkajší a vnútorný partneri školy.

Za vnútorných partnerov školy sa považujú osoby a organizácie, ktoré vstupujú do vyučovacieho procesu.

Vonkajší partneri sú osoby a organizácie, ktoré síce nie sú súčasťou školy, ale sú s ňou v spojení:

 • zriaďovateľ (obec, samosprávny kraj, nadácia, cirkev, právnická osoba),
 • budúci zamestnávateľ,
 • školy vyššieho stupňa,
 • miestna komunita, rodič, žiak. 

Rozlišujú sa aj priami a nepriami partneri školy.

Za priamych partnerov sa považujú: 

 • priami účastníci vyučovacieho procesu, t.j. žiaci a učitelia
 • priami objednávatelia vzdelávacích programov alebo vyučovacieho procesu a tí, ktorí zabezpečujú potrebné zdroje na prevádzku školy, t.j. rodičia a zriaďovatelia,
 • organizácie, v ktorých absolvent školy pokračuje v štúdiu alebo kde sa zamestná, t.j. školy vyššieho stupňa a budúci zamestnávatelia.

Za nepriamych partnerov sa považujú: 

 • inštitúcie, ktoré určujú spoločenské a odborné požiadavky na školu, t.j. ministerstvo školstva, resp. iné rezortné ministerstvá, krajské školské úrady a samosprávy, 
 • osoby a organizácie, ktoré spolupracujú so školou a pomáhajú jej pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov, t.j. domov mládeže, občianske združenia, kultúrne a hospodárske organizácie, športové oddiely, cirkev, súkromné osoby.

Na zmapovanie požiadaviek a spokojnosti partnerov sa používa metóda rozhovoru (interview), dotazníková metóda, analýza SWOT. 

Z metodologického hľadiska je potrebné venovať pozornosť veľkosti prieskumnej vzorky a jej zloženiu, aby vzorka bola dostatočne reprezentatívna. Metódu treba voliť tak, aby sa mohli uplatniť kritériá opakovateľnosti (vo vzorke partnerov) a komparatívnosti. Po vyhotovení použitej metódy treba zostaviť poradie požiadaviek podľa dôležitosti, t.j. určiť hierarchiu požiadaviek jednotlivých partnerov, čo zároveň umožní poukázať na ich zhody a rozdielnosti.

Výsledky analýzy dávajú odpoveď na otázky: 

1. Čo sme videli správne, 

2. Čo sme nevideli správne,

3. V čom sa rozchádzame pri posudzovaní dôležitosti. 

Na základe výsledkov analýzy sa pristupuje k vypracovaniu záverov, ktoré sa potom premietavajú do určenia cieľov a priorít školy.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady