Vytvorené: 17. 08. 2020 Tlačiť

Pedagogický pracovník (pedagogický zamestnanec), ktorý vykonáva priamu výchovnú vzdelávaciu činnosť v školách, školských zariadeniach, spĺňa požiadavkuodbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti a má určenú mieru vyučovacej povinnosti alebo výchovnej práce.

Existuje viacero definícií, ktoré vyplývajú z celkovej transformácie výchovy a vzdelávania, ale i z diferenciácie jednotlivých druhov škôl:

 1. Pojem učiteľ sa používa vo vzťahu k základným a stredným školám a k školským zariadeniam.
 2. Na vysokých školách vysokoškolský učiteľ,
 3. Vo výchove a vzdelávaní dospelých – lektor, andragóg. 

Dôkladnejší pohľad na učiteľa a jeho profesiu ponúka Milénium (2001), v ktorom sa učiteľ poníma:

 • ako udržiavateľ kultúrnej gramotnosti, ktorého  poslaním je sprostredkovanie kultúrneho bohatstva, rozvíjanie schopností a zručností žiakov,
 • ako formovateľ postojov, mravných noriem, hodnotových preferencií, záujmov, citového prežívania skutočnosti a ďalších potenciálov žiakov, ktorý významne dotvára ich osobnosť a otvára cesty seberozvoja,
 • ako riadiaci činiteľ, a to nielen v riadení procesu učenia sa žiakov, ale aj ako participujúci činiteľ v riadení školy.

Zmeny v transformácii nášho výchovno-vzdelávacieho systému sa premietajú aj do premien učiteľského povolania, do ďalšieho vzdelávania učiteľov a zvyšovania sociálneho statusu učiteľov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady