Vedenie ľudí (leadership) inak, moc, právomoc :)

Vytvorené: 17. 07. 2020 Tlačiť

Všestranná starostlivosť vedúcich zamestnancov o spolupracovníkov, rozvíjanie ich osobnostného potenciálu.

Zakladá sa na vytýčení smerov činnosti a stratégii dosiahnutia cieľov a za pomoci motivácie sleduje spoločné dosiahnutie stanoveného cieľa. Základ tohto pojmu tvorí termín „leadership“ (vedenie ľudí). Spája sa:

 • so zameraním na dlhší časový horizont,
 • so širším záberom predstáv vedenia,
 • s väčšou benevolenciou k rizikám,
 • s väčším vsadením na kvalitu a normálne hodnoty ľudí.

Alebo:

Schopnosť ovplyvňovať konanie iných ľudí.

Tiež:

Funkcia riadenia, pretože práca s ľuďmi predstavuje ťažisko práce každého vedúceho pracovníka.

Vedenie ľudí sa chápe ako proces, ako aj schopnosť. Proces vedenia je používanie nedonucovacieho vplyvu na usmerňovanie a koordinovanie aktivít členov organizácie na splnenie jej cieľov. Vedenie ako schopnosť je sústava kvalít alebo charakteristík patriacich tým, ktorí úspešne využívajú svoju pôsobnosť a právomoc ovplyvňovať konanie iných ľudí.

Za najznámejšie teórie ktoré sa zaoberajú štúdiom charakterových vlastností vedúcich pracovníkov a ich následnou kategorizáciou podľa základných typových vlastností sa považujú:

 • teória znakov, podľa ktorých určité vlastnosti osobnosti sú predpokladom schopností ľudí,
 • behavioristické teórie, odlišujúce lídrov na základe ich správania v podstate na:
  • lídrov s orientáciou a dôrazom na plnenie úloh,
  • lídrov s orientáciou a dôrazom na medziľudské vzťahy,
 • situačné teórie, ktoré hovoria o tom, že efektívne vedenie ľudí nemožno obsiahnuť iba znakmi osobností, ale ani vybranými modelmi správania, ale ovplyvňuje ho celý rad situačných faktorov vyplývajúcich z konkrétnej situácie v praxi.

Nevyhnutným predpokladom vedenia je moc, resp. právomoc. Moc je schopnosť jednotlivcov alebo skupín meniť alebo ovplyvňovať názory či správanie ostatných členov skupín. Existujú rôzne základy moci, ktoré môžu mať pôvod v legitímnej moci, odbornosti, dôvere, možnosti odmeňovania a podobne. Jedným z jej typov je právomoc. Predstavuje právo vyplývajúce z funkčného miesta v organizačnej štruktúre teda právo osoby, ktorá ho zastáva, robiť rozhodnutia a na základe toho ovplyvňovať podriadených.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Organizácia a manažment školstva [56], viac na Zdroje informácií 1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady