Vnútorný benchmarking, Konkurenčný benchmarking, Nekonkurenčný benchmarking, Svetový benchmarking :)

Vytvorené: 01. 06. 2020 Tlačiť

Vnútorný benchmarking sa uskutočňuje na základe meraní a porovnávaní činností v rámci vlastnej organizácie alebo prípadne v spojení s inými odvetviami činnosti.

Táto metóda benchmarkingu patrí k najjednoduchším, pokiaľ sú potrebné informácie ľahko prístupné a nie sú dôverné. Môžu napomôcť k vytvoreniu prostredia bilaterálnej komunikácie v rámci organizácie. Táto metóda benchmarkingu patrí k najjednoduchším, pokiaľ sú potrebné informácie ľahko prístupné a nie sú dôverné. Môžu napomôcť k vytvoreniu prostredia bilaterálnej komunikácie v rámci organizácie.

Konkurenčný benchmarking sa uskutočňuje prostredníctvom porovnania dvoch konkurenčných podnikov v rámci rovnakého odvetvia priemyslu.

Väčšina organizácií má minimálne jedného konkurenta, ktorý vyniká v oblasti, o ktorú  sa zaujíma aj domáci podnik. Tento druh benchmarkingu môže byť náročný, lebo nie vždy možno spoznať všetky tajomstvá konkurenčného podniku. Tieto tajné informácie sa väčšinou dajú získať prostredníctvom určitého prehľadu, ktorý je vypracovaný treťou stranou, teda nezainteresovanou firmou. Mnohokrát sa stáva, a to najmä v malých podnikoch, že nepoznajú dôkladne svoju konkurenciu a nemajú prehľad o vývoji na trhu. Preto je vhodné, aby sa uchádzali o informácie prostredníctvom špecializovaných agentúr.

Nekonkurenčný benchmarking zahŕňa porovnanie príbuzných procesov v rovnakom odvetví priemyslu s nekonkurenčnou firmou alebo príbuzných procesov v rôznych odvetviach priemyslu, alebo nepríbuzných procesov v rôznych odvetviach priemyslu. 

Výhodu tohto typu benchmarkingu je, že pri takýchto porovnávaniach sa môžu odhaliť nové procesy, ktoré budú vhodné pre konkrétnu organizáciu. Nekonkurenčný benchmarking sa často využíva za účelom všeobecného výkonu organizácie.

Svetový benchmarking je najambicióznejší. Jeho základom je hľadanie takého  podniku pre porovnávanie, ktorý je vo svojom odbore najlepší.

Proces benchmarkingu sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • identifikovanie objektu benchmarkingu (čo):
  • ujasnenie si cieľov benchmarkingu,
  • určenie hnacích síl benchmarkingu,
  • definovanie predmetu benchmarkingu a jeho rozsahu,
  • rozhodnutie, koho prizvať ako pracovnú silu,
  • príprava a plánovanie tímovej práce;
 • objekt merania:
  • definovanie prvkov predmetu,
  • overenie súladu meraní s cieľmi,
  • zber údajov vo vlastnej organizácii;
 • objekt benchmarkingu (kto):
  • voľba porovnávanej organizácie,
  • rozhodnutie sa pre kategóriu benchmarkingu,
 • zber údajov:
  • zber údajov pomocou dotazníka,
  • návšteva porovnávacej organizácie;
 • analýza údajov do matíc,
  • identifikácia príčin rozdielov;
 • vytýčenie cieľov a zostavenie plánu činností:
  • vytýčenie si cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté,
  • zostavenie plánu činností na dosiahnutie cieľov;
 • sledovanie činností:
  • kontrola činností,
  • monitorovanie výsledkov,
  • zhodnotenia  a zapracovanie do podnikateľského plánu.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady