Ďalšie druhy rýmov: rýmové echo, gramatický rým, koncový rým, vnútorný rým :)

Autor: Michal Harpáň

Vytvorené: 21. 05. 2019 Tlačiť

Rým možno deliť aj z hľadiska rozsahu, povahy a dokonalosti zvukovej zhody.

Podľa toho rozlišujeme rýmy:

 • absolútny (alebo homonymný, identický),
 • neúplný,
 • bohatý,
 • grafický a podobne.

Napríklad absolútny (homonómny) rým je v Kraskových Baníkoch:

„Idú už, apage! Idú už čakaní,
kahance rozžaté, za pásom čakany!“

Zvláštny druh homonymného rýmu je tzv. rýmové echo: koncové slovo jedného verša sa celé zvukovo opakuje v koncovom slove druhého verša:

Slovenský ty Rím – a snáď i krajší nad Rím –  
So zvonivou šnúrou perál nad záňadrím...  
  Viliam Turčány: Rodná rovina

Na základe gramatickej povahy rýmových slov rozlišujeme rým:

 • gramatický,
 • kmeňový,
 • vštepný.

Gramatický rým sa inak volá planý a utvorený je zo slov rovnakého druhu a tvaru (napríklad rýmovanie slovies v neurčitku: chodiť – brodiť).

Z aspektu umiestnenia vo verši rozlišujeme rým:

 • koncový,
 • vnútorný
 • čelný.

Najčastejší je koncový rým, ale sa často stretneme aj s vnútorným rýmom (rýmujú sa dva podverše v rámci toho istého verša), ktorý sa vyskytuje aj v básňach ináč nerýmovaných. Používal ho aj Michal Babinka (napríklad v poéme Príchodzí sa nevracajú: mŕtvi snívajú mŕtvych kým holý život vôkol sa tmolí“.) 

Rým, funkcie rýmu: eufonická, rytmická, stavebná a sémantická, asonancia, rýmovka, druhy rýmov: ženský a mužský; združený (párny), striedavý, obkročný, prerývaný, postupný, tyrádový, sporadickýRým vo vývinových obdobiach poézie a v próze

x Vybrané kapitoly z teórie poézie
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Michal Harpáň, Teória literatúry, ESA, Bratislava, 1994, ISBN 80-85684-05-5.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady