Vytvorené: 15. 09. 2018 Tlačiť

Metóda určená pre riešenie jednosmerné elektrické viacslučkové obvody. Táto metóda je odvodená na základe Kirchhoffových zákonov (KZ) a umožňuje určiť neznáme prúdy vo vetvách s takým počtom rovníc, koľko je v sieti elementárnych slučiek.

V porovnaní s metódou KZ sa znižuje počet rovníc potrebných k výpočtu. Teda jej použitie na výpočet je tým výhodnejšie, čím ma odvod viac slučiek. Podstatou riešenia sú tzv. slučkové prúdy. Slučkové prúdy sú fiktívne prúdy v celej slučke a sú rovnaké pre všetky elementy danej slučky. Smery slučkových prúdov sa môžu voliť ľubovoľne a v schéme ich označíme šípkou, pričom index sa s pravidla značí rímskymi číslicami (napr. II, III a podobne) alebo písmenom slučky (Is1, Is2).

Postup pri riešení touto metódou je nasledovný:

1. Zvolíme smer slučkových prúdov a tento smer budeme rešpektovať ako kladný pri zostavovaní rovníc podľa druhého KZ,

2. Zostavíme rovnice podľa druhého KZ tak, ako by vetvami danej slučky pretekal ten istí slučkový prúd. Ak v tejto slučke budú vetvy, ktoré sú spoločné pre viac slučiek a tečie v nich viac slučkových prúdov, úbytok napätia bude daný algebrickým súčtom úbytkom napätí od jednotlivých slučkových prúdov,

3. Skutočné prúdy v sieti určíme podľa nasledovných pravidiel:

a) ak je vo vetve iba jeden slučkový prúd, rovná sa prúdu vo vetve a má aj rovnaký smer,

b) ak sú vo vetve slučkové prúdy s rovnakým smerom bude výsledný prúd vetvy tiecť v rovnakom smere a bude daný súčtom oboch vypočítaných slučkových prúdov,

c) v prípade, ak je smer dvoch slučkových prúdov vo vetve opačný, bude výsledný prúd daný ich rozdielom a bude tiecť v smere väčšieho prúdu. 

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady