_História sveta (Dejiny sveta) - 03. časť – Štvrtohory (kvartér, antropozoikum), pleistocén, holocén, staršia doba kamenná (paleolit) :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 20. 09. 2017 Tlačiť

Obdobie, ktoré začalo asi pred 2 miliónmi rokov a trvá dodnes

- nazývame štvrtohory - kvartér alebo antropozoikum,

- delí sa na staršie štvrtohory - pleistocén a mladšie štvrtohory - holocén,

- v ich priebehu nastalo niekoľko silných ochladení, vznikli tzv. ľadové doby, ktoré sa striedali s teplejšími, medziľadovými dobami. V dôsledku toho sa klimatické pásma na severnej pologuli posunuli na juh, čomu sa prispôsobili aj životné spoločenstvá. Štvrtohory sú obdobím vývoja človeka, od priamych predkov žijúcich koncom treťohôr až k človeku súčasnému. 

 

Pred 5 miliónmi rokov - sa v Afrike objavil Australopitekus a Paranthropus

Australopitekus
Paranthropus

 

Pred 2,5 miliónmi rokov - sa v tej istej oblasti ako Australopitekus (vo východnej Afrike) objavil Homo habilis. Je prvou bytosťou, ktorá si naozaj zaslúžila pomenovanie homo, nakoľko je prvým priamym predchodcom človeka,

- začal paleolit - staršia doba kamenná,  

- vyrábal Australopitekus a Homo habilis prvé nástroje. Išlo o kamene jednoducho opracované do tvaru hrotu. Používali sa na rezanie rastlín a krájanie mäsa ulovených zvierat,

- sa príbuzní dnešných koní a oslov dostali z Ameriky, z ich kolísky kde sa odohrala aj podstatná časť ich vývoja, do Ázie, Afriky a Európy[1].

Homo habilis

 

Pred 1,7 miliónom rokov - sa v Afrike, neskôr v Ázii a v Európe (pred 850 000 rokmi) objavil potomok človeka zručného (Homo habilis) - Homo erectus.

 

Pred 1 miliónom rokov

- Homo erectus už vyrábal a používal rozmanitejšie nástroje. Kusy kameňa opracovával z oboch strán, vyrábal škraby, ktoré používal na odlupovanie kôry stromov a kože zabitých zvierat, 

- z tohto obdobia pochádzajú aj prvé stopy po ohni nájdené v oblastiach obývaných predhistorickým človekom.

Homo erectus

 

Pred 600 000 rokmi

- z prvobytného stáda vznikol postupným prechodom matriarchát - spoločenstvo, v ktorom mali vedúce postavenie ženy,

- v tomto období vznikalo aj prvé výtvarné umenie - praveké výtvarné umenie (Praveká architektúra, Maliarske umenie praveku, Praveké sochárstvo),

- vznikali aj rôzne druhy tanca a súčasne primitívna hudba. Jej najdôležitejšou zložkou bol rytmus (melódia nebola výrazná).

 

Pred 500 000 rokmi

- živočíšny prapredok človeka sa bránil proti chorobám a následkom úrazov rozličnými neuvedomenými zásah­mi. Tento prvotný stupeň vývoja me­dicíny možno označiť za primitívne inštinktívne liečiteľstvo.

 

Pred 400 000 rokmi - človek zakladal prvé ohniská. Sú formálnym dôkazom o ovládnutí ohňa a schopnosti zakladať ho.

 

Pred 300 000 rokmi 

- sa v Európe objavil Homo sapiens. druh homo sapiens zahŕňa dva poddruhy: Homo sapiens neandertalensisHomo sapiens sapiens,

 

Homo sapiens

 

- poddruhy Homo sapiens uplatňovali pri záchrane zdravia a ži­vota už aj účelné liečiteľské zásahy, podmienené pokračujúcim rozvojom ľudského myslenia a poznania. Pri­tom využívali prírodné zdroje, najmä rastliny a ústroje zvierat. Tak vzniklo prírodné racionálne liečiteľstvo. Sú­časne sa však utvárali a šírili neracionálne predstavy o dobrých a zlých duchoch, ktorými sa vysvetľovali prí­činy chorôb, uzdravovania alebo smrti. Na takýchto predstavách sa zakladalo magicko-kultové liečiteľ­stvo. Vývoj ľudskej spoločnosti podporil vznik rozličných povolaní, a tak sa začali zjavovať aj prví liečitelia. Keďže kultové liečiteľstvo svojou magickou silou získavalo podporu v myslení vtedajšieho človeka, prvými lekármi sa stali čarodejníci, ktorí si zlých duchov chorôb udobrovali čarami, zaklínaním a obetami, ako sa to do­siaľ zachováva u primitívnych náro­dov. Kultoví „lekári“ sa odvažovali aj na prvé operačné zásahy, ako bolo navŕtavanie lebiek; pravdepodobne šlo o ľudí, ktorí trpeli prudkými boles­ťami hlavy (podľa magickej medicíny to znamenalo prítomnosť zlého du­cha v lebke). Z tej doby však pochádzajú aj nálezy kostí so zahoje­nými zlomeninami. Uvedené nálezy svedčia o pokrokoch primitívneho liečiteľstva.

Homo sapiens neandertalensis
Homo sapiens sapiens

 

Pred 150 000 rokmi - ľudia začali stavať jednoduché prístrešky a chatrče.

 

Pred 130 000 rokmi - človek sa naučil prenášať oheň.

 

Pred 125 000 rokmi - nastal ústup doby ľadovej. Ľudia sa vrátili do Európy a lovili veľké zvieratá.

[1] V Amerike kone vyhynuli v poslednej dobe ľadovej. Divé kone, ako ich poznáme z westernov a indiánok, vznikli z potomkov Európanmi prinesených koní.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady