O kontrole - 4. Základné funkcie kontroly :)

Autor: Jana Čičillová

Vytvorené: 20. 08. 2017 Tlačiť

Funkciou kontroly chápeme základný smer činnosti kontrolných orgánov. Základnými funkciami kontroly sú informačná, regulačná, inštitucionálna a represívna.  

Informačná funkcia kontroly

Informačné chápanie kontrolovania mu pripisuje len pozorovací, zisťovací obsah. Cieľom kontrolovania je len získanie kontrolných informácií, na základe ktorých môže riadiaci podsystém upraviť ďalší priebeh spätnej väzby. Kontrola je tak vnímaná ako tok informácií prostredníctvom spätnej väzby. Informácie zo spätnej väzby sú východiskovým predpokladom kontroly.[1]

Regulačná funkcia kontroly

Regulačné chápanie kontrolovania je zamerané do realizačnej fázy riadených procesov. Možno ho charakterizovať ako opravovanie odchýlok od programov. Podľa regulačného ponímania kontrolovania sa kontrolné procesy týkajú len realizačnej etapy. Charakteristickým znakom regulačného ponímania kontrolovania je, že mu priznáva jednoznačne ovplyvňovaciu funkciu.[2]

Inštitucionálna funkcia kontroly

Podstata inštitucionálnej funkcie spočíva v tom, že vyžaduje určenie orgánov kontroly ako subjektu kontroly. Orgány kontroly sú konkretizované v závislosti od vnútornej štruktúry, odvetvového členenia verejného sektora, v nadväznosti na platnú legislatívu ich zriaďovania a vymedzenia ich právomocí v oblasti kontroly.

Represívna funkcia kontroly

Kontrola sa chápe len ako nástroj na zistenie nedostatkov a predovšetkým vinníkov, zodpovedných osôb, ktoré majú byť sankcionované. Represívna (postihová) funkcia kontroly spočíva v ukladaní opatrení na zabezpečenie represívnych účinkov kontroly. Sleduje plnenie cieľov kontrolnej činnosti.[3]

[1] KRÁČMAR, J. a kol. 2013. Kontrolovanie. s. 11-12. 
[2] KRÁČMAR, J. a kol. 2013. Kontrolovanie. s. 10. 
[3] ŠKULTÉTY, P. - KAŠŠÁK, R. 2014. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. s. 106.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady