O kontrole - 3. Kontrolný systém pri vykonávaní kontroly :)

Autor: Jana Čičillová

Vytvorené: 20. 08. 2017 Tlačiť

Kontrolný systém predstavuje učlenenú viacprvkovú množinu, ktorá je vytváraná navzájom previazanými podmnožinami. Kontrolný systém pozostáva zo sústavy orgánov kontroly, sústavy kontrolných vzťahov a sústavy právnych noriem, ktoré regulujú kontrolu.

Kontrolné systémy tvoria v tejto štruktúre ohraničený súbor, ktorý možno označiť ako globálny kontrolný systém, ktorý ale nepredstavuje vrchol pyramídy utváranej jednotlivými subsystémami kontroly, a to vzhľadom na možnosť vytvárania medzinárodného kontrolného systému, ktorému podliehajú aj národno-štátne systémy kontroly, prípadne len niektoré ich subsystémy. Za organizáciu kontrolných systémov možno považovať ich právne relevantné triedenie na základe stanovených kritérií. Organizáciu kontrolných systémov vo verejnej správe tvoria prierezové kontrolné systémy, ich právna základňa a ich systém, a odvetvové kontrolné systém, ich právna základňa a ich orgány. Pri prierezových kontrolných systémoch vo verejnej správe sú prierezovými orgánmi kontroly aj obce a vyššie územné celky. Odvetvové kontrolné systémy vo verejnej správe sú organizované na báze vykonávacích predpisov a zákonov, individuálnych a normatívnych právnych aktov, predovšetkým odvetvové ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vykonávajú kontrolné činnosti len v hraniciach spravovaného rezortu alebo odvetvia. V praxi sa možno stretnúť s existenciou zmiešaných kontrolných systémov, a to vtedy, ak príslušný subjekt kontroly, ktorí stojí na najvyššom stupni hierarchie rezortného kontrolného systému má podriadené iné kontrolné subjekty oprávnené vykonávať kontroly aj mimo okruhu, ktorý je kompetenčne ohraničený úlohami rezortu. Takéto kontrolné orgány majú zvyčajne zákonom stanovený názov inšpekcie.[1]

Fázy kontrolnej činnosti

Základný kontrolný proces pozostáva prinajmenšom z týchto čiastkových krokov[2]:

 • určenie predmetu kontroly,
 • získanie a výber informácií pre kontrolu,
 • overenie správnosti získaných informácií,
 • vypracovanie a stanovenie kritérií,
 • meranie skutočného výkonu,
 • hodnotenie skutočného výkonu oproti štandardom,
 • návrh, prípadne realizácia korekcie,
 • spätná kontrola.
[1] KRÁLIK, J. - KÚTIK, J. 2013. Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie). s. 95-97. 
[2] KRÁČMAR, J. a kol. 2013. Kontrolovanie. s. 44. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady