Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 09. 04. 2017 Tlačiť

81. Vypočítajte príklad

Na dvojčinnom hydraulickom valci je pri pracovnom zdvihu na prípojke A a pri spätnom zdvihu na prípojke B vždy tlak p=120 bar. Objemový prúd činí 25 l/min. Musia sa vypočítať sily pôsobiace na piestnicu pri pracovnom zdvihu a spätnom zdvihu v kN. Musí sa určiť rýchlosť piestnice pri vysúvaní a zasúvaní. Straty predstavujú 9 %.

 

82. Vypočítajte príklad

Aký tlak vyvolá piest s plochu 10 cm2 ak naň pôsobí sila 1 000 N?

 

83. Vypočítajte príklad

Hydraulické zariadenie má valce s plochou 10 cm2 a 10 m2. Na prvý piest pôsobí sila 1 000 N. Akou silou pôsobí druhý piest?

 

84. Vypočítajte príklad

Hadica má prierez 2 cm2. Tečie ňou voda rýchlosťou 0,1 m/s. Na konci hadice je tryska s prierezom 0,2 cm2. Akým prúdom (akou rýchlosťou) vyteká voda z trysky? 

 

85. Popíšte priebeh naplnenie kanistra na obrázku.

 

86. Pozorne si prezrite a porovnajte nasledujúce schémy. Na ktorej z nich sa bude točiť hydromotor rýchlejšie?

 

87. Vypočítajte príklad

Malý hydraulický lis má priemer piesta 1,4 m, priemer piesta pumpy je 8 cm. Aká veľká sila pôsobí na piest lisu, ak na piest pumpy pôsobí sila 4 N?

 

88. Vypočítajte príklad

Polomer kruhovej podstavy menšieho piesta hydraulického lisu je 4 cm. Aký polomer musí mať kruhová podstava druhého väčšieho piesta, ak silou 80 N treba vyvolať tlakovú silu 11 520 N?

 

89. Vypočítajte príklad

Ľudia sú počas celého života zvyknutí na tlak vzduchu okolo 1013 h Pa. Do akej hĺbky sa môžu ponoriť do morskej vody (ρ = 1025 kg.m-3) bez prístrojov?

 

90. Vypočítajte príklad

Do spojených nádob tvaru U bola naliata voda (ρ1 = 1000 kg.m-3) a ortuť. Voda v jednom rameni siahala do výšky h1 = 100 cm, ortuť v druhom rameni do výšky h2 = 7,35 cm. Určite hustotu ortute ρ2.

 

91. Vypočítajte príklad

Vo valcovej nádobe s podstavou S = 100 cm2 sú 2 kg ortuti (ρ1 = 13 600 kg.m-3) a 1 kg vody (ρ2 = 1000 kg.m-3). Určite hydrostatický tlak na dno nádoby.

 

92. Vypočítajte príklad

Potrubím s premenlivým prierezom pretečie 5 litrov vody za sekundu. Aká veľká je rýchlosť pretekajúcej vody v miestach s prierezmi:

a) S1 = 20 cm2, 

b) S2 = 100 cm2. 

 

93. Vypočítajte príklad

Čerpadlo načerpá za 1 minútu 300 l vody. Prívodné potrubie má priemer 80 mm, výtokovým potrubím prúdi voda rýchlosťou 8 m.s-1. Určite rýchlosť vody v prívodnom potrubí a priemer výtokového potrubia.

 

94. Vypočítajte príklad

V širšej časti trubice prúdi voda rýchlosťou v1 = 10 cm.s-1. Akou rýchlosťou prúdi voda v jej užšej časti, ktorá má 2 krát menší polomer?

 

95. Vypočítajte príklad

Nafta (ρ = 830kg.m-3) je dopravovaná potrubím s priemerom 40 cm rýchlosťou 1,5 m.s-1. Určite: 

a) hydrodynamický tlak v potrubí,

b) hmotnosť nafty prepravenej za 1 hodinu.

 

96. Vypočítajte príklad

Do nádoby tvaru valca pritečie každú minútu 18,84 litrov vody. Otvorom na dne s priemerom 1 cm súčasne voda vyteká. V akej výške sa ustáli hladina vody za predpokladu ideálneho výtoku kvapaliny?

 

 

1. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie tlakového ventilu ako ventilu obmedzujúceho tlak.

 

2. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie tlakového ventilu ako brzdiaceho ventilu.

 

3. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie tlakového ventilu ako stabilizačného ventilu.

 

3.5 V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie tlakového ventilu ako stabilizačného ventilu.

 

4. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie tlakového ventilu ako tlakového regulačného ventilu.

 

5. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 2/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti jednočinného valca.

 

6. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 3/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti jednočinného valca.

 

7. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 4/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti dvojčinného valca.

 

8. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 5/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti dvojčinného valca.

 

9. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie rozvádzacieho ventilu pre obtok čerpadla.

 

10. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 4/3-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti dvojčinného valca.

 

11. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie spätného ventilu v poistnom obvode čerpadla.

 

12. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie riadeného spätného ventilu pri riadení dvojčinného valca.

 

13. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie riadeného spätného ventilu a 4/3-rozvádzacieho ventilu, v ktorom je stredná poloha uzavretá.

 

14. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie riadeného spätného ventilu a 4/3-rozvádzacieho ventilu, v ktorého stredovej polohe sú pracovné prípojky odľahčené.


15. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie riadeného dvojitého spätného ventilu.

 

15.5 V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie riadených spätných ventilov.

 

16. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie škrtiaceho ventilu.

 

17. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte funkcie ventilov s dôrazom na použitie 2-cestného prietokového regulačného ventilu.

 

18. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte riadenie jednočinného plunžrového valca.

 

19. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte riadenie dvojčinného valca.

 

20. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte riadenie dvojčinného valca s tlmením v koncovej polohe.

 

21. V schéme zapojenia pomenujte hydraulické značky a popíšte riadenie hydraulického zdvíhacieho zariadenia.

 

22. Vytvorte zapojenie na riadenie pohybu dvojčinného valca,  ktoré dokončí cyklus i po odpojení hydraulického agregátu od zdroja napätia.

 

105. S použitím TOV vytvorte zapojenie realizujúce sekvenčné (postupné) vysunutie dvoch 2-činných hydraulických valcov. 

 

106. S použitím TOV a 2-polohového rozvádzača vytvorte zapojenie, ktoré zabráni nekontrolovanému pohybu zaťaženého dvojčinného valca (pridrží ho).

 

107.  Vytvorte zapojenie na pomalé otváranie a zatváranie dvierok kaliacej pece pomocou dvojčinného valca. Ovládanie valca prebieha pomocou 4/2 rozvádzača s vratnou pružinou. Tým sa zabezpečí, že dvere budú otvorené len vtedy, keď to bude obsluha požadovať (t.j. pri napĺňaní alebo vyprázdňovaní obrobkami). Po uvoľnení nožného ovládania sa dvierka opäť zatvoria.

 

108. S použitím 2/2-cestného ventilu realizujte spomalenie valca.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady