Vytvorené: 19. 02. 2018 Tlačiť

Príklady

81. Vypočítajte príklad

Na dvojčinnom hydraulickom valci je pri pracovnom zdvihu na prípojke A a pri spätnom zdvihu na prípojke B vždy tlak p=120 bar. Objemový prúd činí 25 l/min. Musia sa vypočítať sily pôsobiace na piestnicu pri pracovnom zdvihu a spätnom zdvihu v kN. Musí sa určiť rýchlosť piestnice pri vysúvaní a zasúvaní. Straty predstavujú 9 %.

 

 

82. Vypočítajte príklad

Aký tlak vyvolá piest s plochu 10 cm2 ak naň pôsobí sila 1 000 N?

 

83. Vypočítajte príklad

Hydraulické zariadenie má valce s plochou 10 cm2 a 10 m2. Na prvý piest pôsobí sila 1 000 N. Akou silou pôsobí druhý piest?

 

84. Vypočítajte príklad

Hadica má prierez 2 cm2. Tečie ňou voda rýchlosťou 0,1 m/s. Na konci hadice je tryska s prierezom 0,2 cm2. Akým prúdom (akou rýchlosťou) vyteká voda z trysky?

 

87. Vypočítajte príklad

Malý hydraulický lis má priemer piesta 1,4 m, priemer piesta pumpy je 8 cm. Aká veľká sila pôsobí na piest lisu, ak na piest pumpy pôsobí sila 4 N?

d1 = 1,4 m, d2 = 8 cm = 0,08 m, F2 = 4 N, F1 = ?

Na piest lisu pôsobí sila F1 = 1225 N.

 

88. Vypočítajte príklad

Polomer kruhovej podstavy menšieho piesta hydraulického lisu je 4 cm. Aký polomer musí mať kruhová podstava druhého väčšieho piesta, ak silou 80 N treba vyvolať tlakovú silu 11 520 N?

Polomer väčšieho piesta je 48 cm.

 

89. Vypočítajte príklad

Ľudia sú počas celého života zvyknutí na tlak vzduchu okolo 1013 h Pa. Do akej hĺbky sa môžu ponoriť do morskej vody (ρ = 1025 kg.m-3) bez prístrojov?

p = 1013 h Pa = 101 300 Pa, ρ = 1025 kg.m-3

Bez prístrojov sa môžu ponoriť do hĺbky asi 10 m.

 

90. Vypočítajte príklad

Do spojených nádob tvaru U bola naliata voda (ρ1 = 1000 kg.m-3) a ortuť. Voda v jednom rameni siahala do výšky h1 = 100 cm, ortuť v druhom rameni do výšky h2 = 7,35 cm. Určite hustotu ortute ρ2.

h1 = 100 cm = 1 m, h2 = 7,35 cm = 0,0735 m, ρ1 = 1000 kg.m-3

Ortuť má hustotu ρ(Hg) = 13 605 kg.m-3.

 

91. Vypočítajte príklad

Vo valcovej nádobe s podstavou S = 100 cm2 sú 2 kg ortuti (ρ1 = 13 600 kg.m-3) a 1 kg vody (ρ2 = 1000 kg.m-3). Určite hydrostatický tlak na dno nádoby.

S = 100 cm2 = 0,01 m2, m1 = 2 kg, m2 = 1 kg, ρ1 = 13 600 kg.m-3, ρ2 = 1000 kg.m-3 

p = p1 + p2

p = 2000 Pa + 1000 Pa = 3000 Pa

Celkový hydrostatický tlak na dno nádoby je p = 3000 Pa.

 

92. Vypočítajte príklad

Potrubím s premenlivým prierezom pretečie 5 litrov vody za sekundu. Aká veľká je rýchlosť pretekajúcej vody v miestach s prierezmi:

a) S1 = 20 cm2, 

b) S2 = 100 cm2

Q = 5 l.s-1 = 5 dm3.s-1 = 0,005 m3.s-1, S1 = 20 cm2 = 0,002 m2, S2 = 0,01 m2

Rýchlosti pretekajúcej vody sú v1 = 2,5 m.s-1 a v2 = 0,5 m.s-1.

 

93. Vypočítajte príklad

Čerpadlo načerpá za 1 minútu 300 l vody. Prívodné potrubie má priemer 80 mm, výtokovým potrubím prúdi voda rýchlosťou 8 m.s-1. Určite rýchlosť vody v prívodnom potrubí a priemer výtokového potrubia.

d1= 80 mm = 0,08m, r1 = 0,04 m, v2 = 8 m.s-1

Rýchlosť vody v prítokovom potrubí je asi v1 = 1m.s-1.

Priemer výtokového potrubia je d2 = 28,3 mm.

 

94. Vypočítajte príklad

V širšej časti trubice prúdi voda rýchlosťou v1 = 10 cm.s-1. Akou rýchlosťou prúdi voda v jej užšej časti, ktorá má 2 krát menší polomer?

Voda v užšej časti potrubia prúdi rýchlosťou v2 = 40 cm.s-1.

 

95. Vypočítajte príklad

Nafta (ρ = 830kg.m-3) je dopravovaná potrubím s priemerom 40 cm rýchlosťou 1,5 m.s-1. Určite: 

a) hydrodynamický tlak v potrubí,

b) hmotnosť nafty prepravenej za 1 hodinu.

d = 40 cm = 0.4m, r = 0,2m, v = 1,5 m.s-1, t = 1 hodina = 3600 s, ρ = 830kg.m-3

Hydrodynamický tlak v potrubí je p = 934 Pa.

Hmotnosť nafty je m = 563 ton.

 

96. Vypočítajte príklad

Do nádoby tvaru valca pritečie každú minútu 18,84 litrov vody. Otvorom na dne s priemerom 1 cm súčasne voda vyteká. V akej výške sa ustáli hladina vody za predpokladu ideálneho výtoku kvapaliny?

d = 1cm, r = 0,5cm = 0,005m

Hladina sa ustáli vo výške h = 0,8 m.

 

 

Použitie tlakových ventilov

1. Použitie tlakového ventilu ako ventilu obmedzujúceho tlak (VOT) 

 

2. Použitie tlakového ventilu ako brzdiaceho ventilu 

 

3. Použitie tlakového ventilu ako stabilizačného ventilu 1 

 

3.5 Použitie tlakového ventilu ako stabilizačného ventilu 2

 

4. Použitie tlakového regulačného ventilu (TRV) 

 

Použitie rozvádzacích ventilov

5. Použitie 2/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti jednočinného valca

 

6. Použitie 3/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti jednočinného valca

 

7. Použitie 4/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti dvojčinného valca 

 

8. Použitie 5/2-rozvádzacieho ventilu na riadenie činnosti dvojčinného valca

 

9. Použitie rozvádzacieho ventilu pre obtok čerpadla 

 

10. Použitie 4/3 rozvádzacieho ventilu pre riadenie činnosti dvojčinného valca

 

Použitie uzatváracích ventilov

11. Použitie spätného ventilu v poistnom obvode čerpadla 

 

12. Použitie riadeného spätného ventilu pri riadení dvojčinného valca 

 

13. Použitie riadeného spätného ventilu a 4/3-rozvádzacieho ventilu, stredová poloha uzavretá 

 

14. Použitie riadeného spätného ventilu a 4/3-rozvádzacieho ventilu, v stredovej polohe pracovné prípojky odľahčené

 

15. Použitie riadeného dvojitého spätného ventilu

 

15.5 Použitie riadených spätných ventilov pri riadení dvojčinného valca s možnosťou zastaviť ho v ľubovoľnej polohe

 

Použitie prietokových ventilov

16. Použitie škrtiaceho ventilu 

 

17. Použitie 2-cestného prietokového regulačného ventilu 

 

Riadenie valcov

18. Riadenie jednočinného plunžrového valca

 

19. Riadenie dvojčinného valca 

 

20. Riadenie dvojčinného valca s tlmením v koncovej polohe

 

21. Riadenie hydraulického zdvíhacieho zariadenia

 

Zapojenie s akumulátorom 

22. Zapojenie riadenia pohybu dvojčinného valca funkčné i po výpadku napätia  

 

Riešenie zadaní so situačným plánom

105. Sekvenčné riadenie dvoch 2-činných valcov

 

106. Pridržanie záťaže

 

108. Spomalenie výsúvania valca

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady